Kịch bản chương trình đại hội đại biểu Mặt tận tổ quốc

Kịch bản điều hành đại hội mặt trận Tổ quốc cấp xã

Kịch bản chương trình đại hội đại biểu Mặt tận tổ quốc là biểu mẫu chương trình tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc được hoatieu.vn sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đọc. Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu chương trình đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc, mời các bạn cùng theo dõi.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Kịch bản chương trình đại hội mặt trận tổ quốc

(Tổ chức 02 phiên: Đại hội nội bộ và Đại hội chính thức)

A. Đại hội nội bộ:

I. Nghi thức khai mạc:

1. Lễ chào cờ, hát Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

II. Nội dung Đại hội nội bộ:

1. Thông qua chương trình Đại hội nội bộ.

2. Báo cáo tình hình hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội cấp mình.

3. Báo cáo tóm tắt và gợi ý thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ; chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

4. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận, huyện; góp ý bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ cũ.

6. Thảo luận góp ý các nội dung trên.

7. Tiếp thu của Đoàn Chủ tịch để bổ sung vào báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý.

8. Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới, xin ý kiến về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới.

­ Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới.

- Đại hội nghĩ giải lao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên để cử Ban Thường trực, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực.

9. Công bố kết quả hiệp thương Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới

10. Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận, huyện.

11. Sinh hoạt một số quy định trong phiên Đại hội chính thức.

12. Bế mạc Đại hội Nội bộ (không chào cờ)

B. Đại hội Chính thức:

I. Nghi thức khai mạc:

1. Lễ chào cờ, hát Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội nội bộ

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

4. Tặng hoa chúc mừng (nếu có)

II. Nội dung phiên chính thức:

1. Thông qua chương trình Đại hội chính thức

2. Phát biểu khai mạc.

3. Báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ cũ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

4. Phát biểu tham luận

5. Phát biểu đại diện chính quyền cùng cấp.

6. Phát biểu của đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện.

7. Phát biểu của Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

8. Báo cáo kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực nhiệm kỳ mới

9. Báo cáo kết quả hiệp thương và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận, huyện.

10. Khen thưởng.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết Nghị quyết của Đại hội.

III. Nghi thức Bế mạc

1. Phát biểu bế mạc.

2. Chào cờ bế mạc.

Mẫu chương trình đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc

Stt

Nội dung tổ chức

Ghi chú

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’

1

Đón tiếp các đại biểu

2

Văn nghệ chào mừng

3

Lễ chào cờ

4

Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký

5

Thông qua chương trình Đại hội

6

Đọc diễn văn khai mạc

7

Giới thiệu các đoàn tặng hoa chức mừng Đại hội

8

Trình bày báo cáo

9

Báo cáo phối hợp của Ủy ban, Ban Thường trực khóa cũ

10

Báo cáo tình hình đại biểu chính thức Đại hội

11

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội MTTQ

12

Tham luận của các đại biểu dự Đại hội

13

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo của đại diện

+ Ban Thường trực MTTQ tỉnh, huyện

+ Đại diện Đảng ủy cấp cơ sở

14

Báo cáo nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới

15

Họp Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới, phiên đầu tiên để hiệp thương của Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực

Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’

1

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào các Văn kiện và dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam

2

Thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện cấp trên và tham gia vào dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam

3

Công bố kết quả đầu tiên của Ban Thường trực về nhân sự và các chức danh trong Ban Thường trực

4

Ủy ban MTTQ khóa mới ra mắt Đại hội và đại diện phát biểu cảm tưởng

5

Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

6

Thông qua Nghị quyết Đại hội

7

Tổng kết và bế mạc Đại hội

+ Đọc diễn văn khai mạc

+ Chào cờ

Đánh giá bài viết
1 7.334
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo