Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 2023

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, Hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc mẫu bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 số 1

Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2
Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

DIỄN VĂN 
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi đón chào xuân mới, kỷ niệm Đảng ta tròn 93 mùa xuân quang vinh; vui mừng trước những kết quả toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh .......... đã đạt được trong năm 2022. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ Lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Người dân liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập, đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; cùng với đồng chí, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 93 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đặc biệt trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp, đã gây nhiều tác động bất lợi. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt ....., cao hơn mức kế hoạch với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng .... tỉ đô la, bình quân đạt ....... đô la/người.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức ...%, thấp hơn so với kế hoạch Quốc hội đề ra. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức ...% GDP, thấp hơn mức kế hoạch. Tỉ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức ....% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (......%). Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần .... tỉ đô la. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc .... tỉ đô la (đạt khoảng .... tỉ đô la), trong đó xuất siêu gần .... tỉ đô la.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng ...%; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên ...%; hơn ...% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch gần ... năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh ........., với truyền thống đấu tranh cách mạng luôn gắn liền và là một bộ phận quan trọng trong lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Từ giữa những năm 1920, chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu được truyền bá đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng trong tỉnh phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân ....... đã đứng lên khởi nghĩa, giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 25-8-1945, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ...... tổ chức lễ ra mắt nhân dân. Trước hơn hai vạn đồng bào, đồng chí Văn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ....... trịnh trọng tuyên bố: “...... hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân trong toàn tỉnh”. Từ đây, gông xiềng nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật bị nhân dân ta đập tan, chế độ phong kiến có từ hàng ngàn năm bị chấm dứt. Đảng bộ và nhân dân ...... cùng với nhân dân cả nước bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân......... bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ nhưng đầy anh dũng, kiên cường. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ anh dũng ấy, ...... có những thời điểm đã trở thành chiến trường nóng bỏng, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Mặc dù vậy, quân và dân ...... vẫn ra sức thi đua sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Ngày 30-6-1954, toán lính Pháp cuối cùng rút chạy khỏi ............. ........... là một trong những tỉnh được giải phóng sớm nhất ở đồng bằng Bắc Bộ.

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân và dân ........... đã phát huy tinh thần yêu nước với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung của cả nước, nhân dân .... vô cùng phấn khởi, tự hào vì đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cả dân tộc - kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Kháng chiến thành công, nhân dân ......... cùng với nhân dân........ tích cực khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đặc biệt, từ sau khi được tái lập (năm 1992 đến nay), Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể; vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nội lực của địa phương, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm 2022, là năm tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ ..... Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức ..... chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyên đề, đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ...... năm Bác Hồ về thăm ...... và 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn tượng, có ý nghĩa sâu sắc. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” đảm bảo phù hợp và có tính thời sự, tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12, khóa 13) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên khoa học, bài bản, với nhiều kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng đạt những kết quả toàn diện, tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,09% (là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, gấp gần 1,5 lần mức bình quân chung cả nước, thuộc top trên của các tỉnh đồng bằng sông Hồng). Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, xuất khẩu tăng cao. Sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019 toàn tỉnh có thêm 10 xã nông thôn mới, có 3 xã và 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng số khách lưu trú và tăng doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả cao 16.519 tỷ đồng, xếp thứ 20 toàn quốc, tăng 26% so với năm 2018, với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khoản thu từ thuế, phí và lệ phí.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. ............ giữ vững là tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,57%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đặc biệt là chủ trương tăng cường Công an chính quy phụ trách xã, thị trấn về an ninh, trật tự, là một trong những tỉnh đi đầu về thực hiện chủ trương này, được Bộ Công an đánh giá rất cao. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. .......... là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc đón nhận, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ về địa phương. Công tác tôn giáo, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh giành được trong năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Khẳng định quyết tâm chính trị cao, bước chuyển mình đúng hướng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không chỉ của năm 2019, của nhiệm kỳ 2015-2020 mà còn là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước đây, nhất là từ khi tái lập tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của lực lượng vũ trang, của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022, cũng như trong suốt những năm vừa qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Năm 2022 là năm thứ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ... và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện rất quan trọng của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 48 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước...,

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh ......... đặt mục tiêu nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12, khóa 13) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “..........”; đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên ...%. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án lớn tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm Nhâm Dần đi qua để lại cho chúng ta nhiều niềm vui và dấu ấn tốt đẹp, để chúng ta vững tin bước vào Xuân Quý Mão 2023. Thêm một mùa xuân mới, đất nước ta, nhân dân ta có Đảng. 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Đất nước ta từ lầm than nô lệ đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, lớn mạnh không ngừng, sánh vai với năm châu. Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng chín mươi ba xuân, qua sóng gió, trí tuệ vươn cao, dẫn dắt non sông đổi mới.

Nước mấy nghìn năm, trải phong ba, vững nền độc lập, sức mạnh dân tộc trường tồn.

Chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách, gian nan, nhưng ý Đảng, lòng dân đã thuận, chẳng khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không tự bằng lòng với những gì mình đã có, nguyện chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới. Khi niềm tin được tăng lên, khát vọng được khơi dậy, với sự năng động sáng tạo quyết liệt, chắc chắn đất và người cố đô Hoa Lư sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả mới, nền tảng sẽ được bồi đắp cho các nhiệm kỳ sau; quyết tâm, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hôm nay đã là ngày ...... tháng Giêng, cùng với việc bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2023, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã thực hiện việc tổ chức Tết theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Tết đón xuân phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Xuân đang đến, Tết đã về, với niềm phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

2. Diễn văn Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

- Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Như một lẽ tự nhiên mang tính tất yếu của lịch sử, cứ vào độ Tết đến, xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930) – một sự kiện lịch sử trọng đại đã ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim của triệu triệu người con đất Việt.

Hôm nay, trong sáng ngời sắc xuân Quý Mão, kỷ niệm Đảng ta tròn 93 mùa xuân quang vinh, Đảng bộ, quân và dân .......... long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ............., tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lời kính chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Ngược dòng lịch sử, từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân vô hạn và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba khắp các châu lục, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, là mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

90 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám mùa thu 1945 đánh đuổi đế quốc thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, cho dân tộc Việt Nam sau bao năm lầm than “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, để người người được “Đứng vui nghe giữa núi đồi/ Nghe gió thổi rừng tre phấp phới/ Ngắm trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha”. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu, như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX; là đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, để “ Đất nước trọn niềm vui”. Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, sáng tạo, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại, giành được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định rõ hơn vai trò của Đảng cầm quyền trước Tổ quốc và nhân dân.

93 năm “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng là 93 năm kế thừa và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đảng luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, chủ động khắc phục khuyết điểm với tư cách là một đảng cách mạng chân chính. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng ta luôn kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và Nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng lịch sử, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, một lòng một dạ đi theo Đảng làm cách mạng đến cùng, luôn thương yêu, đùm bọc và trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hai tiếng “Đảng ta”.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh ............. gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, ngay từ những năm 1925 -1929, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước. Cuối năm 1929, đầu năm 1930, một số chi bộ đảng đã được thành lập như chi bộ ............., chi bộ ............. (huyện .............), chi bộ ............. (huyện .............).

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 đã tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng của tỉnh; nhiều chi bộ Đảng ra đời và phát triển ở hầu khắp các phủ, huyện trong tỉnh. Ngày 21/4/1930, Đảng bộ tỉnh ............. được thành lập, trở thành một trong những địa phương có tổ chức Đảng sớm nhất ở Trung Kỳ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ngày 23/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã nổ ra và kết thúc thắng lợi, chính quyền cách mạng được thành lập, bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do. Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, các tổ chức đoàn thể cách mạng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, là tỉnh trong vùng tạm chiếm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân ............. đã bám đất, bám làng, giữ vững và phát triển cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng, xây dựng các căn cứ kháng chiến và phong trào chiến tranh du kích. Đông – Xuân năm 1953 - 1954, thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương, quân và dân trong tỉnh phối hợp với các chiến trường, áp sát bao vây tiêu diệt địch, góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1954, với dã tâm xâm lược đất nước ta, đế quốc Mỹ phá bỏ Hiệp định Giơnevơ, biến dòng sông Bến Hải hiền hoà thành giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc. Đảng bộ Khu vực Vĩnh Linh vừa lãnh đạo xây dựng CNXH, tái thiết quê hương, vừa chống chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra. Dù trong mưa bom, bão đạn, quân và dân ............. vẫn ngày đêm sản xuất, chiến đấu, vững vàng trên vị trí tiền tiêu, phối hợp các lực lượng bắn rơi, bắn chìm hàng trăm máy bay, tàu chiến Mỹ, góp phần làm thất bại chiến lược chiến tranh phá hoại miền Bắc, xứng đáng là “luỹ thép” kiên cường với “con mắt thần” Cồn Cỏ trên biển Đông, giữ vững ngọn cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay ở đầu cầu giới tuyến. Ở phía Nam sông Bến Hải, Đảng bộ và Nhân dân ............. trải qua những năm tháng khó khăn, ác liệt nhất của phong trào cách mạng, bền bỉ đấu tranh chống chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, vận động Nhân dân “một tấc không đi, một ly không rời”. Quân và dân Quảng Trị anh dũng sát cánh cùng với chiến trường toàn miền đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn tỉnh ............. vào 01/5/1972, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang trọng và xúc động này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quê hương .............. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cống hiến và hy sinh to lớn đó để cho đất nước nở hoa độc lập, cho Nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

93 mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định và tiếp tục tô thắm truyền thống quang vinh của Đảng. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; là truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng dựa trên nguyên tắc mục tiêu cao cả.

Là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ ............. đã phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, luôn được nhân dân tin yêu, giúp đỡ và hết lòng xây dựng, đã và ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã trải qua ... kỳ đại hội, mỗi lần đại hội là một dấu mốc mới trên chặng đường phát triển, khẳng định rõ hơn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Chặng đường qua, nhất là sau hơn ... năm tái lập tỉnh, Đảng bộ ............. đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nỗ lực của địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết giữa Đảng - Nhân dân được tăng cường là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của .............. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm 2022 tổng sản phẩm trong tỉnh tăng ...%, cao nhất trong 7 năm trở lại đây. GRDP bình quân đầu người đạt ... triệu đồng, đứng thứ 2 các tỉnh trong khu vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Tỉnh đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, con nuôi chủ lực gắn với chế biến, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mở rộng các hình thức liên kết hợp tác; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực; năm 2022, toàn tỉnh có .../.... xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt ...%; huyện ............. đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Sản xuất công nghiệp tăng, đặc biệt ghi dấu ấn là các dự án công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, mở ra hướng đi mới trong phát triển bền vững của tỉnh .............. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh. Một số dự án du lịch có quy mô lớn đang được xúc tiến triển khai, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành, kết cấu hạ tầng và hệ thống các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển khá nhanh.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ đột phá, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, thu hút đầu tư, xây dưng hệ thống các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, nhất là việc triển khai xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Hạ tầng giao thông được tập trung thực hiện theo định hướng xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông - Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế cửa khẩu La Lay, Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ. Hệ thống hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, công trình phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ được đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi căn bản và rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, các chỉ số thuộc lĩnh vực xã hội luôn nằm trong top đầu của cả nước. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến, tiến bộ; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi văn hóa, các sân chơi trí tuệ quốc gia và quốc tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được tăng cường. Các hoạt động khoa học và công nghệ hướng vào việc nghiên cứu ứng dụng, góp phần phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, đúng định hướng, khơi dậy những giá trị văn hoá của dân tộc và nét bản sắc của vùng đất .............

Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, không để bị động trong mọi tình huống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ...., tỉnh ............. đã đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước, về đích trước 01 năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu các chủ trương, giải pháp, cách làm mới về công tác xây dựng Đảng đã được đề ra trong những năm đầu nhiệm kỳ, được thực tiễn khẳng định là sáng tạo, hiệu quả (như thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cách một cấp; cơ chế người đứng đầu cấp ủy đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cơ chế cấp ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ...), đã có tác động thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng đảng, khẳng định rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những thành tựu và tiến bộ đã đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên chặng đường cùng cả nước đi lên CNXH, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, khẳng định vai trò, vị trí của ............. trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân .............. Dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, song kết quả của những nỗ lực trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng cho sự bứt phá trong năm 2023, năm của “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, năm tỉnh nhà bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện, toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó chú trọng khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh; biến những khó khăn, thách thức trở thành tiềm năng phát triển, nhất là các thế mạnh về kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung trí tuệ, nguồn lực giải quyết đồng bộ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là cơ sở, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch có lợi thế. Chuyển mạnh nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh công nghiệp chế biến dựa vào tiềm năng và nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh phát triển khu vực thương mại, dịch vụ; phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để ............. trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh các giá trị tinh thần và truyền thống của người ............. để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, giàu khát vọng cống hiến. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi vào mình, hun đúc thêm nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu công nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng- một Đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Vì vậy phải luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh việc không ngừng củng cố, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy những mặt tích cực của đội ngũ đảng viên, cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những mặt tiêu cực trong Đảng, thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai mặt trong mỗi người đảng viên, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái cống hiến và cái hưởng thụ, giữa cái cần hy sinh và cái không chịu hy sinh. Đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm 2023 này toàn Đảng bộ phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Cách đây 63 năm ngày Đảng ta kỷ niệm 33 năm ra đời, nhà thơ lớn Tố Hữu có bài thơ dâng Đảng nổi tiếng: Ba mươi năm đời ta có Đảng. Xuân này, chúng ta kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, nghĩ về Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu với “93 năm đời ta có Đảng” để thấy ý nghĩa lớn lao của hạnh phúc mà Đảng đã đem lại:

“Mùa Xuân đó con chim én mới

Rộn đồng chiêm chấp chới trời xanh

Đời ta gương vỡ lại lành

Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”

Đảng như mùa Xuân của đất nước, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí sắc bén trước mọi khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước, quê hương trên hành trình phát triển. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong chặng đường sắp tới, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và quê hương ............. anh hùng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, để xây dựng quê hương ....... ngày càng phát triển, đẹp giàu.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn.

Trên đây là Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 2023 được Hoatieu cập nhật và bổ sung gửi các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan mục Tài liệu như là:

Đánh giá bài viết
1 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo