Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 2024

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, Hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc mẫu bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

Diễn văn kỷ niệm Ngày thành lập Đảng mùng 3/2 là bài phát biểu của lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nhà nước nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những phần quan trọng trong buổi lễ kỷ niệm. Bài diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, Tổ quốc từ khi thành lập đến thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chi bộ đơn vị trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những mặt tiêu cực trong Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dưới đây mời các bạn tham khảo một số mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng hay, ý nghĩa được Hoatieu.vn sưu tầm và chia sẻ.

1. Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 số 1

Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2
Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

DIỄN VĂN 
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi đón chào xuân mới, kỷ niệm Đảng ta tròn 93 mùa xuân quang vinh; vui mừng trước những kết quả toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh .......... đã đạt được trong năm 20.... Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ... năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân................ năm 20.... Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ Lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Người dân liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập, đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; cùng với đồng chí, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 93 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đặc biệt trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp, đã gây nhiều tác động bất lợi. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt ....., cao hơn mức kế hoạch với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng .... tỉ đô la, bình quân đạt ....... đô la/người.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức ...%, thấp hơn so với kế hoạch Quốc hội đề ra. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức ...% GDP, thấp hơn mức kế hoạch. Tỉ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức ....% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (......%). Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần .... tỉ đô la. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc .... tỉ đô la (đạt khoảng .... tỉ đô la), trong đó xuất siêu gần .... tỉ đô la.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng ...%; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên ...%; hơn ...% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch gần ... năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh ........., với truyền thống đấu tranh cách mạng luôn gắn liền và là một bộ phận quan trọng trong lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Từ giữa những năm 1920, chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu được truyền bá đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng trong tỉnh phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân ....... đã đứng lên khởi nghĩa, giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 25-8-1945, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ...... tổ chức lễ ra mắt nhân dân. Trước hơn hai vạn đồng bào, đồng chí Văn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ....... trịnh trọng tuyên bố: “...... hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân trong toàn tỉnh”. Từ đây, gông xiềng nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật bị nhân dân ta đập tan, chế độ phong kiến có từ hàng ngàn năm bị chấm dứt. Đảng bộ và nhân dân ...... cùng với nhân dân cả nước bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân......... bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ nhưng đầy anh dũng, kiên cường. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ anh dũng ấy, ...... có những thời điểm đã trở thành chiến trường nóng bỏng, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Mặc dù vậy, quân và dân ...... vẫn ra sức thi đua sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Ngày 30-6-1954, toán lính Pháp cuối cùng rút chạy khỏi ............. ........... là một trong những tỉnh được giải phóng sớm nhất ở đồng bằng Bắc Bộ.

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân và dân ........... đã phát huy tinh thần yêu nước với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung của cả nước, nhân dân .... vô cùng phấn khởi, tự hào vì đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cả dân tộc - kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Kháng chiến thành công, nhân dân ......... cùng với nhân dân........ tích cực khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đặc biệt, từ sau khi được tái lập (năm 1992 đến nay), Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể; vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nội lực của địa phương, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm 2022, là năm tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ ..... Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức ..... chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyên đề, đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ...... năm Bác Hồ về thăm ...... và 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn tượng, có ý nghĩa sâu sắc. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” đảm bảo phù hợp và có tính thời sự, tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12, khóa 13) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên khoa học, bài bản, với nhiều kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng đạt những kết quả toàn diện, tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,09% (là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, gấp gần 1,5 lần mức bình quân chung cả nước, thuộc top trên của các tỉnh đồng bằng sông Hồng). Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, xuất khẩu tăng cao. Sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019 toàn tỉnh có thêm 10 xã nông thôn mới, có 3 xã và 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng số khách lưu trú và tăng doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả cao 16.519 tỷ đồng, xếp thứ 20 toàn quốc, tăng 26% so với năm 2018, với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khoản thu từ thuế, phí và lệ phí.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. ............ giữ vững là tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,57%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đặc biệt là chủ trương tăng cường Công an chính quy phụ trách xã, thị trấn về an ninh, trật tự, là một trong những tỉnh đi đầu về thực hiện chủ trương này, được Bộ Công an đánh giá rất cao. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. .......... là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc đón nhận, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ về địa phương. Công tác tôn giáo, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh giành được trong năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Khẳng định quyết tâm chính trị cao, bước chuyển mình đúng hướng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không chỉ của năm 2019, của nhiệm kỳ 2015-2020 mà còn là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước đây, nhất là từ khi tái lập tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của lực lượng vũ trang, của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022, cũng như trong suốt những năm vừa qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Năm 2022 là năm thứ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ... và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện rất quan trọng của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 48 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước...,

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh ......... đặt mục tiêu nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12, khóa 13) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “..........”; đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên ...%. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án lớn tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

Năm Nhâm Dần đi qua để lại cho chúng ta nhiều niềm vui và dấu ấn tốt đẹp, để chúng ta vững tin bước vào Xuân Quý Mão 2023. Thêm một mùa xuân mới, đất nước ta, nhân dân ta có Đảng. 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Đất nước ta từ lầm than nô lệ đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, lớn mạnh không ngừng, sánh vai với năm châu. Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng chín mươi ba xuân, qua sóng gió, trí tuệ vươn cao, dẫn dắt non sông đổi mới.

Nước mấy nghìn năm, trải phong ba, vững nền độc lập, sức mạnh dân tộc trường tồn.

Chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách, gian nan, nhưng ý Đảng, lòng dân đã thuận, chẳng khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không tự bằng lòng với những gì mình đã có, nguyện chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới. Khi niềm tin được tăng lên, khát vọng được khơi dậy, với sự năng động sáng tạo quyết liệt, chắc chắn đất và người cố đô Hoa Lư sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả mới, nền tảng sẽ được bồi đắp cho các nhiệm kỳ sau; quyết tâm, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hôm nay đã là ngày ...... tháng Giêng, cùng với việc bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2023, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã thực hiện việc tổ chức Tết theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Tết đón xuân phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Xuân đang đến, Tết đã về, với niềm phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

2. Diễn văn Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

- Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Như một lẽ tự nhiên mang tính tất yếu của lịch sử, cứ vào độ Tết đến, xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930) – một sự kiện lịch sử trọng đại đã ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim của triệu triệu người con đất Việt.

Hôm nay, trong sáng ngời sắc xuân Quý Mão, kỷ niệm Đảng ta tròn 93 mùa xuân quang vinh, Đảng bộ, quân và dân .......... long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ............., tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lời kính chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Ngược dòng lịch sử, từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân vô hạn và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba khắp các châu lục, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, là mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

90 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám mùa thu 1945 đánh đuổi đế quốc thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, cho dân tộc Việt Nam sau bao năm lầm than “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, để người người được “Đứng vui nghe giữa núi đồi/ Nghe gió thổi rừng tre phấp phới/ Ngắm trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha”. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu, như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX; là đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, để “ Đất nước trọn niềm vui”. Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, sáng tạo, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại, giành được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định rõ hơn vai trò của Đảng cầm quyền trước Tổ quốc và nhân dân.

93 năm “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng là 93 năm kế thừa và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đảng luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, chủ động khắc phục khuyết điểm với tư cách là một đảng cách mạng chân chính. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng ta luôn kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và Nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng lịch sử, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, một lòng một dạ đi theo Đảng làm cách mạng đến cùng, luôn thương yêu, đùm bọc và trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hai tiếng “Đảng ta”.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh ............. gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, ngay từ những năm 1925 -1929, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước. Cuối năm 1929, đầu năm 1930, một số chi bộ đảng đã được thành lập như chi bộ ............., chi bộ ............. (huyện .............), chi bộ ............. (huyện .............).

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 đã tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng của tỉnh; nhiều chi bộ Đảng ra đời và phát triển ở hầu khắp các phủ, huyện trong tỉnh. Ngày 21/4/1930, Đảng bộ tỉnh ............. được thành lập, trở thành một trong những địa phương có tổ chức Đảng sớm nhất ở Trung Kỳ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ngày 23/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã nổ ra và kết thúc thắng lợi, chính quyền cách mạng được thành lập, bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do. Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, các tổ chức đoàn thể cách mạng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, là tỉnh trong vùng tạm chiếm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân ............. đã bám đất, bám làng, giữ vững và phát triển cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng, xây dựng các căn cứ kháng chiến và phong trào chiến tranh du kích. Đông – Xuân năm 1953 - 1954, thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương, quân và dân trong tỉnh phối hợp với các chiến trường, áp sát bao vây tiêu diệt địch, góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1954, với dã tâm xâm lược đất nước ta, đế quốc Mỹ phá bỏ Hiệp định Giơnevơ, biến dòng sông Bến Hải hiền hoà thành giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc. Đảng bộ Khu vực Vĩnh Linh vừa lãnh đạo xây dựng CNXH, tái thiết quê hương, vừa chống chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra. Dù trong mưa bom, bão đạn, quân và dân ............. vẫn ngày đêm sản xuất, chiến đấu, vững vàng trên vị trí tiền tiêu, phối hợp các lực lượng bắn rơi, bắn chìm hàng trăm máy bay, tàu chiến Mỹ, góp phần làm thất bại chiến lược chiến tranh phá hoại miền Bắc, xứng đáng là “luỹ thép” kiên cường với “con mắt thần” Cồn Cỏ trên biển Đông, giữ vững ngọn cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay ở đầu cầu giới tuyến. Ở phía Nam sông Bến Hải, Đảng bộ và Nhân dân ............. trải qua những năm tháng khó khăn, ác liệt nhất của phong trào cách mạng, bền bỉ đấu tranh chống chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, vận động Nhân dân “một tấc không đi, một ly không rời”. Quân và dân Quảng Trị anh dũng sát cánh cùng với chiến trường toàn miền đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn tỉnh ............. vào 01/5/1972, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang trọng và xúc động này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quê hương .............. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cống hiến và hy sinh to lớn đó để cho đất nước nở hoa độc lập, cho Nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

93 mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định và tiếp tục tô thắm truyền thống quang vinh của Đảng. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; là truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng dựa trên nguyên tắc mục tiêu cao cả.

Là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ ............. đã phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, luôn được nhân dân tin yêu, giúp đỡ và hết lòng xây dựng, đã và ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã trải qua ... kỳ đại hội, mỗi lần đại hội là một dấu mốc mới trên chặng đường phát triển, khẳng định rõ hơn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Chặng đường qua, nhất là sau hơn ... năm tái lập tỉnh, Đảng bộ ............. đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nỗ lực của địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết giữa Đảng - Nhân dân được tăng cường là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của .............. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm 2022 tổng sản phẩm trong tỉnh tăng ...%, cao nhất trong 7 năm trở lại đây. GRDP bình quân đầu người đạt ... triệu đồng, đứng thứ 2 các tỉnh trong khu vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Tỉnh đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, con nuôi chủ lực gắn với chế biến, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mở rộng các hình thức liên kết hợp tác; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực; năm 2022, toàn tỉnh có .../.... xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt ...%; huyện ............. đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Sản xuất công nghiệp tăng, đặc biệt ghi dấu ấn là các dự án công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, mở ra hướng đi mới trong phát triển bền vững của tỉnh .............. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh. Một số dự án du lịch có quy mô lớn đang được xúc tiến triển khai, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành, kết cấu hạ tầng và hệ thống các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển khá nhanh.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ đột phá, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, thu hút đầu tư, xây dưng hệ thống các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, nhất là việc triển khai xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Hạ tầng giao thông được tập trung thực hiện theo định hướng xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông - Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế cửa khẩu La Lay, Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ. Hệ thống hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, công trình phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ được đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi căn bản và rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, các chỉ số thuộc lĩnh vực xã hội luôn nằm trong top đầu của cả nước. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến, tiến bộ; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi văn hóa, các sân chơi trí tuệ quốc gia và quốc tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được tăng cường. Các hoạt động khoa học và công nghệ hướng vào việc nghiên cứu ứng dụng, góp phần phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, đúng định hướng, khơi dậy những giá trị văn hoá của dân tộc và nét bản sắc của vùng đất .............

Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, không để bị động trong mọi tình huống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ...., tỉnh ............. đã đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước, về đích trước 01 năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu các chủ trương, giải pháp, cách làm mới về công tác xây dựng Đảng đã được đề ra trong những năm đầu nhiệm kỳ, được thực tiễn khẳng định là sáng tạo, hiệu quả (như thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cách một cấp; cơ chế người đứng đầu cấp ủy đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cơ chế cấp ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ...), đã có tác động thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng đảng, khẳng định rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những thành tựu và tiến bộ đã đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên chặng đường cùng cả nước đi lên CNXH, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, khẳng định vai trò, vị trí của ............. trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân .............. Dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, song kết quả của những nỗ lực trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng cho sự bứt phá trong năm 2023, năm của “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, năm tỉnh nhà bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện, toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó chú trọng khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh; biến những khó khăn, thách thức trở thành tiềm năng phát triển, nhất là các thế mạnh về kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung trí tuệ, nguồn lực giải quyết đồng bộ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là cơ sở, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch có lợi thế. Chuyển mạnh nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh công nghiệp chế biến dựa vào tiềm năng và nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh phát triển khu vực thương mại, dịch vụ; phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để ............. trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh các giá trị tinh thần và truyền thống của người ............. để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, giàu khát vọng cống hiến. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi vào mình, hun đúc thêm nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu công nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng- một Đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Vì vậy phải luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh việc không ngừng củng cố, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy những mặt tích cực của đội ngũ đảng viên, cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những mặt tiêu cực trong Đảng, thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai mặt trong mỗi người đảng viên, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái cống hiến và cái hưởng thụ, giữa cái cần hy sinh và cái không chịu hy sinh. Đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm 2023 này toàn Đảng bộ phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Cách đây 63 năm ngày Đảng ta kỷ niệm 33 năm ra đời, nhà thơ lớn Tố Hữu có bài thơ dâng Đảng nổi tiếng: Ba mươi năm đời ta có Đảng. Xuân này, chúng ta kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, nghĩ về Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu với “93 năm đời ta có Đảng” để thấy ý nghĩa lớn lao của hạnh phúc mà Đảng đã đem lại:

“Mùa Xuân đó con chim én mới

Rộn đồng chiêm chấp chới trời xanh

Đời ta gương vỡ lại lành

Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”

Đảng như mùa Xuân của đất nước, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí sắc bén trước mọi khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước, quê hương trên hành trình phát triển. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong chặng đường sắp tới, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và quê hương ............. anh hùng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, để xây dựng quê hương ....... ngày càng phát triển, đẹp giàu.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn.

3. Bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng ở trường học

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

Hôm nay, hoà cùng khí thế cả nước bước vào đầu năm mới 20... và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc ..................., Đảng bộ Trường.................. long trọng tổ chức kỷ niệm ........ năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ nhân loại. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị- xã hội và tập thể sư phạm Nhà trường tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Nhà trường, các đồng chí đảng viên, các thày, cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em sinh viên lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí.

Cứ mỗi độ xuân về, trong không khí phấn khởi kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2. Chúng ta lại xúc động nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu- vị Cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, Người cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã làm rạng danh cho non sông đất nước ta.

Trong giờ phút trọng đại này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới các đồng chí Đảng viên ưu tú của Đảng đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Máu đào của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng và của Tổ quốc Việt Nam.

Thưa các đồng chí.

Cách đây...... năm, vào mùa xuân năm 1930, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo trong công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người do nhân dân ta tiến hành.

Ra đời từ phong trào yêu nước kết hợp với phong trào công nhân, được chủ nghĩa Mác- Lê Nin soi sáng, hoà mình vào thực tiễn đấu tranh của cách mạng, Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại, Đó là:

1.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2.Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3.Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Trải qua hơn chín thập kỷ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác –Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ cách mạng của đất nước, thực hiện vững chắc vai trò lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, bao khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn lên ngang tầm thời đại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn để ngày càng làm sáng tỏ hơn nhận thức về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; định ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận xã hội vững chắc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.

Nhìn lại chặng đường.......năm từ ngày có Đảng, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Có thể nói: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam ........năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thưa các đồng chí.

Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta, Đảng bộ Trường..................... trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng đã tôi luyện và tạo nên cho Đảng bộ một truyền thống quý báu - đó là tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi, thực hiện cách làm mới, tháo gỡ khó khăn trước những thử thách trong thực tiễn.

Trong năm 20..., Đảng bộ Trường..................... vô cùng phấn khởi và tự hào về hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, luôn không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho. Mỗi bước đi của Nhà trường đã gắn liền với sự phát triển của đất nước, đã để lại những dấu son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nước nhà. Chặng đường ........năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận thức được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là nhân tố quyết định những thành quả mà Nhà trường đã đạt được. Đảng bộ Trường liên tục được Đảng bộ Khối các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Năm 20... Đảng bộ khối các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen cho 4 Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (20...-20...)” và .........Đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (20...-20...”).

Hiện tại, Đảng bộ Trường có hơn ............ Đảng viên. Trong đó, có ...... đồng chí Đảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng; Năm 20....... Đảng ủy đã kết nạp......... Đảng viên mới, công nhận...... Đảng viên chính thức, tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ...... quần chúng ưu tú; và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho ...... Đảng viên mới; tổ chức trao tặng..... đồng chí Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Công nhận ....... Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; ........ Đảng viên đạt danh hiệu:“ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Trong công tác chuyên môn: đã lãnh đạo xây dựng, biên soạn và hoàn thiện Chương trình 16 ngành, tiếp tục triển khai xây dựng chương trình đào tạo 51 chuyên ngành.Trong nghiên cứu khoa học: Đảng bộ Trường đã lãnh đạo tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp Quốc gia và Quốc tế với Lào và Hàn Quốc, hoàn thành nhiều bài báo, công trình Nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Đảng bộ Trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ ....., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ ......., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội lần thứ......... Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương ............... (Khoá ......); Nghị quyết số....... của Bộ Chính trị Khoá ......... về:

“Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 20...-20...”;....Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá ......; Đặc biệt Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt và nghiêm túc công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá .....) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và lãnh đạo tiếp tục triển khai Nghị quyết ......... Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày .......... về: “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012” với trọng tâm là thực hiện 3 công khai và nâng cao chất lượng Đào tạo trong toàn Đảng bộ và trong toàn Trường. Nhiều đồng chí đảng viên của Trường là những tấm gương sáng trong rèn luyện, tu dưỡng, nghiên cứu khoa học và đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động; Nhiều đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Trường và cấp Bộ, vì đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, quản lý và phục vụ.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng ................ thành Trường Đại học định hướng nghiên cứu, có chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vự và thế giới đang đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Nhà trường, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Trường ta sẽ lớn mạnh không ngừng và xứng đáng là lực lượng lãnh đạo trong quá trình phát triển và đổi mới của Nhà trường.

Thưa các đồng chí.

Trong năm 20... Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo một số nội dung chủ yếu sau:

Một là: Các Chi bộ và các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của đất nước và của Trường, quyết tâm thi đua giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học và học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình đã đề ra cho năm 20......

Hai là: Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, tiếp tục đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”

Ba là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”; tiếp tục giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác phát triển Đảng, nhất là trong sinh viên.

Bốn là: Tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng tăng dần các chương trình chất lượng cao, đào tạo hợp tác quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao, yêu nghề; Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự cho Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 20....-20.......

Năm là: Mỗi đảng viên, cán bộ và sinh viên Nhà trường hãy phấn đấu, rèn luyện đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường ta ngày một phát triển tốt đẹp, đưa Trường ta lên một tầm cao mới, xứng đáng là một Trường trọng điểm, một trung tâm đào tạo, định hướng nghiên cứu và tư vấn khoa học có uy tín của đất nước, hội nhập khu vực và thế giới.

Thưa các đồng chí.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta luôn khắc ghi trong tâm trí của mình với lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đồng bào, đồng chí đã tạo dựng, vun đắp cho thành quả mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng.Tự hào về truyền thống của của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh”.

Nhân dịp đầu xuân mới................, thay mặt cho Đảng bộ Nhà trường tôi đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên đang công tác tại Trường nêu cao ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập nên những thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 20....., tạo thế và lực mới để Trường................. phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, đây chính là những bông hoa đẹp nhất kính dâng lên Đảng kính yêu nhân ngày thành lập.

Kính chúc các đồng chí, năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin cám ơn các đồng chí./.

4. Bài viết kỷ niệm ngày thành lập Đảng và chào đón Xuân 2024

Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng. Chào mừng Xuân.............năm nay, Đảng ta vừa tròn ...... mùa xuân. Chặng đường ..... năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 cho đến nay; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường XHCN. Nhưng nổi bật nhất là sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội ........ (20... - 20...) và năm ........... thực hiện nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021 - 2026) vừa qua, đã góp phần làm nên những kỳ tích, những yếu tố dấu hiệu tích cực trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam đã kiểm chứng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mãi mãi là sự lựa chọn lịch sử của dân tộc, của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã chứng kiến: Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy chống ách thống trị bạo tàn của chủ nghĩa thực dân câu kết với tay sai phong kiến. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa, do các sĩ phu yêu nước đứng đầu lãnh đạo, đã nổ ra nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng đó con đường cứu nước đúng đắn. Người đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Kế thừa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng và các Cương lĩnh tiếp theo, với phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo, với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cách mạng, luôn luôn được nhân dân tin yêu, hết lòng bảo vệ, đùm bọc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Sau hơn ......... năm thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ 1986 đến nay), Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là một kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời kỳ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Sức mạnh đại đoàn kết về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thuộc tất cả các châu lục; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với khoảng 30 đối tác chiến lược và toàn diện, sâu rộng (có 3 đối tác chiến lược toàn diện); có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Số lượng đảng viên không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội lần thứ XIII (2021) Đảng ta có hơn 5,1 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu của người cách mạng trong dân tộc Việt Nam. Những thành tựu hơn 35 năm qua thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá tươi sáng. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đại hội XIII của Đảng xác định: Phấn đấu - Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những thành tựu của.......năm thực hiện công cuộc đổi mới, ... năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp; nhất là sự chi phối rất lớn của các yếu tố an ninh phi truyền thống, đặc biệt là Đại dịch Covid-19 hiện nay; vì vậy, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, bên cạnh những thành tựu to lớn là cơ bản được tạo ra, thì vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã nghiêm khắc chỉ ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên; tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Mặc dù, đó là những con sâu làm rầu nồi canh; những hạn chế ảnh hưởng phần nào thanh danh của Đảng; thế nhưng Đảng đã nghiêm khắc nhận ra sai lầm, nhận lỗi, không giấu giếm bao che khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa, kiên trì khắc phục. Quyết tâm của Đảng là lấy lại lòng tin với nhân dân, nguyện là con nòi của nhân dân lao động và phấn đấu vì dân, vì nước; ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt ........ năm qua bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Trước hết, là do Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; luôn luôn đổi mới, tạo động lực mới trong sự nghiệp cách mạng; là sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đó là Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng xác định:

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng ta trong suốt ....... năm qua, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “là cả một pho lịch sử bằng vàng”, và đã tạo nên những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; đoàn kết thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng và truyền thống luôn nêu cao đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Xuân............ năm nay, Đảng ta vừa tròn..........mùa xuân. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và toàn thể nhân dân ta, trên con đường phát triển của thời kỳ mới; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhân lên niềm tự hào về một Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Cách mạng Việt Nam vĩ đại; Đảng ta luôn vì dân, vì nước, vì sự phát triển phồn vinh của Tổ quốc và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Trải qua hơn ...... năm xây dựng và trưởng thành (Từ 8/1/1977 đến nay), Đảng bộ Trường Sĩ quan Phòng hoá đã lãnh đạo toàn Trường hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao qua các thời kỳ cách mạng. Năm học 2020-2021, Đảng ủy Nhà trường, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân đội, Binh chủng, Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định; góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ và vững chắc hơn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào chiều sâu, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được giữ vững; dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 20....-20..... Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo. Được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen vì đạt giải Nhì toàn đoàn trong cuộc thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các học viện, trường sĩ quan năm 20.....; đồng thời, đi kèm theo giải thưởng sáng kiến, cải tiến đó là nhiều đồng chí trong Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu trao tặng giấy khen vì đã đạt giải A trong cuộc thi. Có được những thành tích nổi bật của Nhà trường trong năm qua, vai trò ý nghĩa đầu tiên và quyết định nhất luôn gắn với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ, Đảng uỷ Trường Sĩ quan Phòng hoá và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

Bước sang năm học 20.... - 20....., Đảng bộ đang tiếp tục lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trên, để luôn xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên ngành phòng hoá của Binh chủng, toàn quân và một số nước láng giềng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ ........ (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định phương hướng, mục tiêu chung đó là:

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Nhà trường VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo bước phát triển vững chắc trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từng bước xây dựng Nhà trường thông minh, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, khâu yếu, nhiệm vụ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên. Đảng bộ luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 20.....-20..... của Đảng uỷ Nhà trường xác định:

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Binh chủng. Lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học (hoàn thành mở mã ngành đào tạo; phương pháp dạy học tích cực; biên soạn giáo trình, tài liệu; đánh giá thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên). Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Từng bước xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định chuẩn của Bộ.

Thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, quan điểm, các mối kết hợp trong GD-ĐT, huấn luyện SSCĐ. Nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học, Nhà trường VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chào mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân ............... và kỷ niệm .........năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/20........); càng tự hào bao nhiêu, mỗi cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP, HSQ BS chúng ta càng đề cao trách nhiệm hơn nữa, phát huy thắng lợi và truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, Quân đội, Binh chủng và Nhà trường vào thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tạo bước phát triển vững chắc trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm học 2021-2022, đã đề ra. Trước mắt các tổ chức và cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP, HSQ BS trong Nhà trường cần quán sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Hiệu trưởng về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán...............và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW4 khoá XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ Đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

5. Bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của sinh viên

- Kính thưa các Bác Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, - Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Hôm nay, cháu rất xúc động và tự hào được đại diện cho hàng triệu thanh niên, đảng viên trẻ của cả nước phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm này. Đây thực sự là niềm vinh dự lớn đối với đảng viên trẻ như chúng cháu.

Kính thưa các Bác, các Quý vị đại biểu!

.......năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tiến lên giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đảng là niềm tin, là sức mạnh lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Suốt....... năm qua, trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc cũng như yêu cầu rất cao ở sự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của thanh niên, đồng thời cũng trao cho thanh niên nhiều trọng trách lớn lao mà cháu là một trong số hàng triệu thanh niên đó.

Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn cùng với kết quả phấn đấu, rèn luyện của bản thân và được sự chăm lo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Gia đình, Thầy cô, của tổ chức Đoàn thanh niên, cháu đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 21 tuổi tại Chi bộ Ban công tác chính trị và sinh viên, Học viện .............. Trong niềm vinh dự và tự hào, cháu càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi đã trở thành người đảng viên. Thời gian qua, cháu nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, bước đầu đạt được những thành tích và có một số cống hiến nhất định. Là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện............., cháu luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt trong dịp Kỷ niệm .......năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/20........), cháu được tuyên dương là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Những thành tích đó là động lực cũng là trọng trách để cháu tiếp tục cố gắng nỗ lực phấn đấu hơn nữa về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng mà Đảng dành cho tuổi trẻ.

Kính thưa các Bác, các Quý vị đại biểu!

Đối với tuổi trẻ cả nước, Kỷ niệm ...... năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng cháu bày tỏ lòng biết ơn Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lớp lớp đảng viên đi trước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thế hệ đảng viên trẻ nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nói chung được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được hưởng không khí độc lập tự do của Tổ quốc, nhận được nhiều sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và tình cảm hữu nghị của bạn bè năm châu, thì càng cần ý thức sâu sắc rằng: có được hạnh phúc đó là nhờ biết bao máu xương của cha ông ta đã đổ xuống, thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm giữ gìn và sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó.

Trong những năm qua, tuổi trẻ cả nước đã và đang phấn đấu hết mình, xây dựng con người có lý tưởng cao cả, có phẩm chất tốt đẹp, có bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và nghề nghiệp, có lòng nhân ái, thủy chung, có khả năng tiếp cận nền kinh tế tri thức, có trình độ văn hóa ngày càng cao và có sức khỏe làm chủ được khoa học và công nghệ mới; vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Cháu biết rằng, hiện nay vẫn còn nhiều việc rất cần tuổi trẻ xông pha, đó là chinh phục những tiến bộ khoa học công nghệ, tích cực hội nhập quốc tế, gìn giữ An ninh chính trị - Trật tự An toàn xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Cháu sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ, mọi khó khăn, quyết tâm xung kích, tình nguyện đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, trau dồi đạo đức cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, biến những điều mong mỏi, tâm nguyện của Đảng, của dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thành hiện thực.

Kính thưa các Bác, các Quý vị đại biểu!

Với tinh thần “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tuổi trẻ chúng cháu đã và đang thể hiện trách nhiệm, tình yêu với quê hương, đất nước, với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những việc làm thiết thực nhất. Chúng cháu nguyện phấn đấu hết mình, cống hiến nhiệt huyết, sức thanh xuân và trái tim tình nguyện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm xây dựng bản lĩnh mang giá trị thời đại, với cốt lõi là: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm.

Cuối cùng, cháu kính chúc các Bác Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Quý vị đại biểu năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Cháu trân trọng cảm ơn!

Trên đây là Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 2024 được Hoatieu cập nhật và bổ sung gửi các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan mục Tài liệu như là:

Đánh giá bài viết
1 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo