Lời chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2 2024 hay, ý nghĩa nhất

Ngày thành lập Đảng 3/2 là ngày đáng tự hào, có ý nghĩa rất lớn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Nhân ngày thành lập Đảng, để thể hiện tấm lòng của mình, mỗi đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng nên có những lời chúc, nhắn gửi đến Đảng ta, để hòa chung không khí hân hoan và chào mừng thắng lợi mới của đất nước. Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc mẫu lời chúc nhân ngày thành lập Đảng để bạn tham khảo nhé.

1. Lời chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2/1930 năm 2024

- Trải qua 94 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Với những cống hiến to lớn đó, Đảng ta vô cùng xứng đáng với lời đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

- Chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2/1930. Có thể khẳng định rằng, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

- 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn. Đặc biệt, trong thời gian qua, bất chấp tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp của chiến tranh và lạm phát kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn đảm nhận xuất sắc trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,… kinh tế phát triển vượt bậc, đạt được tất cả các mục tiêu mà Đảng, Chính phủ đề ra, đây là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2/1930 - 3/2/2024.

- Chúc mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 94 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

- Hôm nay 3/2/2024, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tự hào kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí rộn ràng đón chào xuân mới Giáp Thìn 2024 và phấn khởi trước một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra phía trước.

- Đón xuân Giáp Thìn 2024, kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2/1930, trong niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

- Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Thư chúc mừng ngày thành lập Đảng

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức .........................

Nhân dịp kỷ niệm ....... năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam ..........., tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức .............. những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Lịch sử ngành ................. của Đảng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Là một trong những đảng bộ địa phương được thành lập đầu tiên trong cả nước, do vậy ngành ............ của Đảng bộ ............. cũng gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành ........... Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành ................. đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đắm mình vào thực tiễn cách mạng, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngành ............... của Đảng bộ thành phố đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của thành phố chúng ta.

Chúng ta kỷ niệm .......... năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam khi thành phố/tỉnh đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ ...., tiến tới Đại hội ..... của Đảng. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị và những định hướng, mục tiêu được quyết nghị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ ........, thành phố/tỉnh ................... sẽ bước vào thời kỳ mới, thời kỳ mà Đảng bộ có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố với những dấu mốc mới mang tính lịch sử. Với truyền thống vẻ vang của mình, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ............... thành phố phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kiến thức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để ngành ............ của Đảng bộ thành phố thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết – Kiên định – Bản lĩnh – Chủ động – Sáng tạo”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ............. trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp đổi mới, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025.

Thân ái!

3. Bài chúc mừng ngày thành lập Đảng

Trong không khí hân hoan vui Xuân đón tết, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc. 93 mùa Xuân có Đảng, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh ngày càng hiện hữu.

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, kiên trì và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em lập nên những chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc và tự do dân tộc, xây dựng đất nước thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 1945 và tiếp tục giành được thắng lợi vĩ đại, toàn diện, giải phóng hoàn toàn, thống nhất đất nước vào năm 1975 một cách vẻ vang.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những kỷ niệm khó khăn, gian khổ của đồng bào ta, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã dành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, thật tự hào biết bao nhiêu.

Lời chúc mừng ngày thành lập Đảng 3/2

Từ đó mà ta càng thêm trân trọng quá khứ, nâng niu hiện tại và thấm thía công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Như chúng ta đã biết, Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của đất nước ta. Đảng được tôi luyện, thử thách không ngừng để ngày càng xứng đáng với vai trò là sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện ấy càng góp phần giúp ta khẳng định được rằng chỉ có Đảng, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đảng có khả năng lãnh đọa cách mạng Việt Nam duy nhất, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chúng tôi, những thế hệ trẻ ngày hôm nay, hiểu biết về Đảng qua những trang sử hào hùng, lưu lại những thắng lợi vẻ vang. Hiếm có một Đảng cộng sản nào được gọi bằng hai từ thiêng liêng, gần gũi "Đảng ta" như Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ xưa đến nay, Đảng đã đánh dấu những bước phát triển rực rỡ vượt bậc của đất nước.

Chào mừng Đảng ta tròn 92 tuổi. Trong không khí náo nức với nhiều hoạt động sôi nổi trào mừng sinh nhật Đảng khắp mọi miền Tổ quốc, niềm vui ấy được nhân lên gấp nhiều lần trong lòng những Đảng viên ưu tú mới ngày hôm nay. Chúng tôi hứa luôn xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, chúng tôi sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập và nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả cao nhất. Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội cũng như các hoạt động xã hội khác để đóng góp vào việc xây dựng và giữ gìn Đảng ta.

Lời cuối cùng, nhân dịp chuẩn bị đón xuân năm 2024, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí Đảng viên, các cán bộ Đoàn - Hội dồi dào sức khỏe, công tác tốt. Chúc Đảng ta mãi là tấm gương sáng và duy trì sức sống cho thế hệ thanh niên tương lai mai sau. Tôi xin chân thành cảm ơn.!

4. Ý nghĩa ngày 3/2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Theo đó, từ ngày 3 - 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua.

Trên đây HoaTieu.vn đã tổng hợp những lời chúc mừng nhân ngày thành lập Đảng 3/2 hay và ý nghĩa nhất dành cho Đảng viên và toàn thể nhân dân. Hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng ta để cùng hòa chùng không khí vui tươi, phấn khởi trong sự kiện trọng đại của đất nước nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Bài thu hoạch cảm tình Đảng từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 4.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo