Mẫu 19-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc giới thiệu người vào Đảng. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người xin vào Đảng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu tại đây.

1. Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì?

Với những ai đã và đang học tập, phấn đấu để vào Đảng chắc chắn, bạn không còn xa lạ gì với mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng. Đầy là bản tài liệu quan trọng dành cho những đoàn viên xuất sắc được giới thiệu vào Đảng sau một quá trình học tập rèn luyện, nghiêm túc tại các cơ sở. Cùng với Đơn xin vào Đảng, mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là một trong những căn cứ để xác định những đoàn viên ưu tú bước vào hàng ngũ Đảng viên.

Mẫu giấy này được viết trực tiếp bởi một Đảng viên khác được phân công theo dõi quần chúng nắm rõ được những ưu, điểm về đạo đức, phong thái rèn luyện của Đoàn viên tại các cơ sở hoặc địa phương, trình lên cơ quan có thẩm quyền gửi lên chi ủy để xem xét quyết định kết nạp vào Đảng.

Là một loại giấy tờ phổ biến, song không phải ai, thậm chí những người nằm trong đội ngũ Đảng viên xuất sắc cũng đủ năng lực và quyền hạn để viết mẫu giới thiệu người vào Đảng. Theo quy định, chủ thể viết giấy giới thiệu người vào Đảng phải là Đảng viên chính thức, từng học tập, công tác cùng với người được giới thiệu ít nhất trong vòng 12 tháng ở cùng một đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ hoặc một chi bộ cơ sở.

2. Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------o0o-------

GIẤY GIỚI THIỆU

Người ưu tú vào Đảng

Kính gửi:

- Chi ủy:.............

- Đảng uỷ .............................

Tên tôi là: , sinh ngày........ tháng......... năm ......

Vào Đảng ngày..... tháng..... năm......, chính thức ngày....... tháng....... năm........

Chức vụ hiện nay trong Đảng: , chính quyền , đoàn thể

Quê quán:

Đang sinh hoạt tại chi bộ

Ngày.........tháng..........năm...........được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng

phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

.............,ngày....tháng......năm 20.........

Đảng viên giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.820
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo