Mẫu giấy giới thiệu giám định mới nhất năm 2024

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời các bạn tham khảo cách viết mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định năm 2024

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../GGT

…….1……, ngày ….. tháng ….. năm…..


GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định y khoa.....................2...........................

............................................ 3................................................. trân trọng giới thiệu:

Ông/ Bà: .............................................. Sinh ngày.... tháng... năm...............................

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..................... Ngày cấp: .....................Nơi cấp: ...............

Số Sổ BHXH/Mã số BHXH: .......................................... 4.............................................

Nghề/công việc ................................................................ 5..........................................

Điện thoại liên hệ: .........................................................................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của .......................................................................................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định y khoa .......................................................................................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: ............................................................ 6.........................................

Loại hình giám định: ......................................................... 7..........................................

Nội dung giám định: .......................................................... 8..........................................

Đang hưởng chế độ: ......................................................... 9.........................................

Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã 10

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Cách điền mẫu giấy giới thiệu đề nghị khám giám định mới nhất 2024

1. Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định.

2. Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi tổ chức đề nghị giám định.

3. Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động.

4. Ghi số sổ bảo hiểm xã hội hoặc mã sổ bảo hiểm xã hội. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

5. Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc.

6. Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.

7 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng bảo hiểm xã hội một lần/hưởng chế độ thai sản.

8. Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị.

9. Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể của lần khám giám định gần nhất (nếu có). Đối với giám định tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp ghi rõ tổn thương cơ thể (nếu có) kể cả tỷ lệ tổn thương cơ thể đó chưa đủ để hưởng chế độ.

10. Chỉ áp dụng đối với trường hợp người sử dụng lao động không có dấu: Ví dụ như hộ kinh doanh cá thể.

2. Giấy giới thiệu đề nghị giám định là gì?

Giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa là một trong những biểu mẫu văn bản quan trọng nằm trong hồ sơ đề nghị giám định thương tật.

Giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa là văn bản được sử dụng với mục đích yêu cầu, đề nghị tổ chức giám định đánh giá, xác định mức độ và tỷ lệ thương tật của một cá nhân nào đó. Thông tin trên giấy giới thiệu sẽ bao gồm những nội dung như:

  • Thông tin cá nhân của người muốn được giám định.
  • Thông tin công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nơi cá nhân làm việc.
  • Nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng bảo hiểm xã hội một lần/hưởng chế độ thai sản.
  • Hình thức khám giám định.
  • Tình hình bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị.

Dựa trên giấy giới thiệu đề nghị khám giám định và hồ sơ y tế kèm theo, chuyên gia y tế tiếp tục thực hiện thêm các xét nghiệm, chẩn đoán khác nhau để đảm bảo người đề nghị giám định nhận được phương pháp điều trị thích hợp và đúng cách, đồng thời đưa ra các khuyến cáo liên quan đến tình trạng sức khỏe của cá nhân. Đây cũng là văn bản pháp lý quan trọng để tránh trường hợp giả mạo, gây nhầm lẫn đối với cá nhân được giới thiệu, là cơ sở để giải trình các vấn đề phát sinh liên quan khi xảy ra sự cố.

3. Hiệu lực của giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa

Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT xác định Giấy giới thiệu đề nghị giám định có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký giới thiệu.

4. Cơ quan nào có thẩm quyền ký giấy giới thiệu đề nghị giám định

Căn cứ Điều 8 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về thẩm quyền ký giấy giới thiệu giám định như sau:

"Điều 8. Hồ sơ giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn

1. Giấy giới thiệu do Lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa ký tên và đóng dấu theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này."

=> Như vậy, giấy giới thiệu đề nghị giám định do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa ký tên và đóng dấu theo mẫu quy định.

5. Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp bao gồm những văn bản, giấy tờ chứa thông tin bệnh tật phát sinh của người lao động do người lao động làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại, ảnh hưởng sức khỏe. Thông qua hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp, người lao động sẽ được cơ quan bảo hiểm xét chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Khi người lao động muốn nghỉ hưu sớm do bệnh nghề nghiệp thì việc giám định bệnh nghề nghiệp là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để xác định mức độ thương tật, mức độ suy giảm khả năng lao động của người mắc bệnh.

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT, hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc giấy đề nghị khám giám định của người lao động:

- Bản chính/bản sao hợp lệ hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Nếu người lao động mắc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định thì trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ bệnh không có khả năng điều trị ổn định.

- 01 trong các giấy tờ có ảnh:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
  • Giấy xác nhận của Công an xã có dán ảnh và đóng giáp lai, cấp trong tối đa 03 tháng.

Tìm hiểu thêm: Quy trình giám định y khoa do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Trên đây là  Mẫu giấy giới thiệu giám định mới nhất năm 2024. Mời các bạn theo dõi các nội dung liên quan tại mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.919
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo