Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng 2024 mới nhất

Mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được cá nhân Đảng viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do đề nghị miễn sinh hoạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng tại đây.

Trong thực tế đời sống, có rất nhiều lý do khiến đảng viên không thể tham gia sinh hoạt Đảng. Để thể hiện thái độ nghiêm túc của mình, nếu bạn muốn miễn tham gia sinh hoạt Đảng thì phải làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để gửi cho các đơn vị sinh hoạt mình.

1. Trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng?

Trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng được hướng dẫn tại Mục IV Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, trong đó quy định những trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

  • Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
  • Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú.
  • Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân...); đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng.
  • Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.
  • Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.
  • Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng.

2. Mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng

Mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng
Mẫu đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng

Dưới đây là một mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tiêu chuẩn, bao gồm thông tin của người làm đơn, lý do xin miễn sinh hoạt Đảng và yêu cầu xin miễn. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

(Địa điểm), ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: – Đảng ủy:………………………….

– Chi bộ đảng: …………………………………

Tôi tên là: .………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………

Nguyên quán: …………………………………

Ngày vào Đảng: ………….. – Được công nhận chính thức ngày ……………

Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: …

Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do không thể sinh hoạt Đảng được)…

Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ....................cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian..................…………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng có sẵn lý do

Dưới đây là một ví dụ về mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng có sẵn lý do thích đáng cho các bạn tham khảo

ĐẢNG BỘ …………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ …………………………… …….., ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: Đảng ủy: X

Chi bộ Đảng: Y

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Kính gửi: Đảng ủy: X

Chi bộ Đảng: Y

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Ngày tháng năm sinh: 26/5/1991

Nguyên quán: SN 82 phố A, phường B, quận C, TP. Hà Nội

Ngày vào Đảng: 25/4/2018 - Được công nhận chính thức ngày 25/4/2019

Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng: Z

Vì lý do: Tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản, bận chăm con nhỏ không có thời gian để tham gia sinh hoạt Đảng.

Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ Z cùng chi bộ Y cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian từ ngày 10/6/20.... - 31/12/20......

Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng trường học

Đây là một mẫu đơn đề nghị miễn công tác và sinh hoạt Đảng viên dành cho các cán bộ giáo viên trong trường. Mẫu đơn này được trình bày khá ngắn gọn, các bạn có thể điền lý do phù hợp với tình hình của mình.

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG .................

CHI BỘ ……..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________

.............., ngày...tháng...năm....

ĐỀ NGHỊ

V/v Xin miễn công tác và sinh hoạt đảng viên

Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………

Tôi tên ………………….., sinh năm .......

Vào đảng ngày ………………. Chính thức

Đang sinh hoạt đảng tại ……………………, đã đáng đảng phí đến hết tháng

Căn cứ/Do/Vì ...........................................

.................................................................

..................................................................

Tôi kính đề nghị Chi bộ xem xét và miễn sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Đảng. Hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.

Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT

5. Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng có phải nộp phí không?

Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng vẫn phải nộp phí. Căn cứ theo quy định tại hướng dẫn số 27-HD/BTCTW: thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách Đảng viên; Đóng phí Đảng theo quy định.

Việc đóng phí và sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng viên vậy cho nên trong thời gian miễn sinh hoạt Đảng thì Đảng viên phải nộp phí theo quy định.

6. Trốn sinh hoạt Đảng có bị kỷ luật không?

Sinh hoạt Đảng là một trong nghĩa vụ cơ bản của các Đảng viên. Tuy nhiên tình trạng các Đảng viên trốn sinh hoạt Đảng xảy ra rất nhiều. Mặc dù vậy nhưng quy định 102 năm 2017 của Bộ chính trị về xử lý kỉ luật Đảng viên thì không có quy định hình thức kỉ luật đối với trường hợp Đảng viên trốn sinh hoạt Đảng (Căn cứ khoản 8,1 điều 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016) quy định như sau:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng phí sinh hoạt Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng

Theo quy định này thì mặc dù không có hình thức kỷ luật Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhưng chi bộ vẫn được quyền xem xét, đề nghị xóa tên Đảng viên khỏi danh sách nếu bỏ sinh hoạt đảng không có lý do chính đáng.

Trên đây là Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 63.607
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo