Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2024

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2014, mức đóng hằng tháng của đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng. Đối tượng này thuộc diện do ngân sách nhà nước đóng BHYT tức được khám chữa bệnh miễn phí ở các cơ sở chữa bệnh đăng ký ban đầu. Dưới đây là thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Trẻ sơ sinh được cấp mã BHYT tạm thời khi chưa có giấy khai sinh

Từ 1/3/2021 trẻ sơ sinh được cấp mã BHYT tạm thời khi chưa có giấy khai sinh.

Thông tư 30/2020/TT-BYT hiệu lực từ 01/3/2021 do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về BHYT.

Theo đó, Khoản 1 Điều 10 Thông tư này quy định: Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung:

- Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE;

- Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1;

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Mã định danh y tế: ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.

Như vậy, trẻ em ngay khi sinh ra dù chưa làm giấy khai sinh cũng được cấp mã thẻ BHYT tạm thời.

Việc ghi tên trong hồ sơ bệnh án để khám bệnh, chữa bệnh và trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với trẻ sơ sinh chưa có họ và tên thực hiện như sau:

- Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): ghi theo họ và tên của mẹ hoặc của cha (bố);

- Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có người giám hộ: ghi theo họ và tên của người giám hộ;

- Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ.

2. Quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi mới nhất 2024

Hình ảnh minh họa trẻ dươ
Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ mà cha mẹ cần biết

Tại Công văn số 2823/BTP-CNTT về kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch, trẻ dưới 06 tuổi được đăng ký khai sinh đồng thời với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, tại Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, thủ tục liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ sơ sinh năm 2024 được thực hiện như sau:

2.1. Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 2024

Đầu tiên, để làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 2024 cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu không có giấy chứng sinh thì có thể thay thế bằng các văn bản khác như:

Văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ra ở ngoài cơ sở y tế; không có người làm chứng thì có giấy cam đoan về việc sinh là có thật;

Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh nếu trẻ em bị bỏ rơi...

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu).

2.2. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi mới nhất 2024

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ nêu trên tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Nếu không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Tuy nhiên, khi ủy quyền làm khai sinh cho trẻ, cha, mẹ trẻ phải lưu ý các quy định nêu tại Thông tư 04/2020/TT-BTP sau đây:

- Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không phải chứng thực văn bản ủy quyền;

- Ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ về các nội dung khai sinh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Công chức Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

- Công chức Tư pháp viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả.

Bước 3: Đăng ký khai sinh và chuyển liên thông cấp thẻ BHYT

- Thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày. Nếu không giải quyết được thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

- Sau khi đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp, hộ tịch lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi gồm Tờ khai tham gia BHYT, Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển toàn bộ hồ sơ nêu trên cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp huyện.

Bước 4: Thực hiện cấp thẻ BHYT

Ngay sau khi nhận được hồ sơ UBND cấp xã chuyển đến, BHXH cấp huyện kiểm tra hồ sơ đã nhận:

- Nếu hồ sơ đủ thì thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ trong thời hạn 10 ngày và chuyển cho UBND cấp xã.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, BHXH cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện (chậm nhất trong 02 ngày làm việc) và gửi lại cho mình.

Bước 5: Nhận kết quả

Thời hạn thực hiện liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Người nộp hồ sơ đến UBND cấp xã để nhận kết quả liên thông. Nếu muốn nhận kết quả qua bưu điện, qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với UBND cấp xã và phải trả phí dịch vụ.

3. Các trường hợp trẻ dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ BHYT

Con của bà Nguyễn Thị Kim Liên (tỉnh Phú Thọ) sinh ngày 31/1/2021, được cấp thẻ BHYT thời hạn đến hết ngày 31/12/2022. Bà Liên hỏi, thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cứ một năm đổi thẻ một lần hay được cấp một lần và có giá trị cho đến khi trẻ đủ 6 tuổi?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, "Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 965/BHXH-ST hướng dẫn BHXH các tỉnh việc gia hạn, đổi thẻ BHYT trong đó bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT đến hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được gia hạn thẻ BHYT cho trẻ được kịp thời.

4. Mức hưởng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi năm 2024 mà cha mẹ cần biết

Trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ BHYT miễn phí được đóng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Vậy mức hưởng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trong năm 2024 cụ thể ra sao, chi tiết tại phần dưới đây:

- Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến:

 • Mức hưởng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi là 100% chi phí khám chữa bệnh;
 • Không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

(Khoản 1 Điều 14 Nghị định 148/2018/NĐ-CP).

- Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (trước đây là 60%).
 • Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí điều trị nội trú.

- Lưu ý:

 • Trẻ dưới 6 tuổi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh và trung ương chỉ được BHYT chi trả khi điều trị nội trú.
 • Phải tự thanh toán mọi chi phí cho trường hợp khám chữa bệnh, điều trị ngoại trú ở tuyến tỉnh và tuyến trung ương.
 • Trong trường hợp cấp cứu sẽ được thanh toán toàn bộ 100%  chi phí điều trị và không giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
35 112.501
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Sunset
  Sunset

  Đây là quy định mới nhất hiện giờ ak?

  Thích Phản hồi 09/06/22
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Đây là những quy định hiện hành bạn nhé

   Thích Phản hồi 09/06/22
 • Khon9 c0n gj
  Khon9 c0n gj

  Thời gian làm bhyt cho trẻ dưới 6 tuổi mất bao lâu?

  Thích Phản hồi 09/06/22
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Thời hạn thực hiện liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

   Thích Phản hồi 09/06/22
 • Nguyễn Tiên
  Nguyễn Tiên

  Con e năm nay 4 tuổi rồi mà bị mất BHYT thì mình phải làm sao 

  Thích Phản hồi 12/09/22
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Bạn ra Ủy ban làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho bé nhé. Hồ sơ, quy trình cụ thể mời bạn tham khảo tại: Mức hưởng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

   Thích Phản hồi 12/09/22