Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội 2024

Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm là giấy để người có sổ bảo hiểm xã hội không thể đi lấy sổ bảo hiểm tại cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị cũ ủy quyền cho cá nhân khác lấy thay sổ bảo hiểm. Mời các bạn tham khảo.

Khi đến công ty để lấy sổ bảo hiểm xã hội, người được ủy quyền phải tiến hành trình ra các giấy tờ tùy thân của mình và giấy ủy quyền được bên người có sổ bảo hiểm xã hội ủy quyền đi lấy sổ. Trong đó Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là biểu mẫu cần thiết để xuất trình ra cho công ty xem để tiến hành trả sổ BHXH. Dưới đây là 2 mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2022.

Sau khi nghỉ việc tại công ty, công ty sẽ tiến hành chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Tuy nhiên trường hợp người lao động khi nghỉ việc tại công ty vẫn chưa lấy được sổ bảo hiểm xã hội và khi đến hạn lại vì nhu cầu cá nhân nên không thể đi lấy. Lúc này, bạn có thể ủy quyền cho người thân, bạn bè đi lấy hộ. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội? Thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội thay như thế nào? Mời các bạn tham khảo qua bài viết dưới đây.

Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là mẫu được dùng phổ biến hiện nay để lấy thay sổ BHXH. Mẫu gồm các nội dung sau đây:

(1) Thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền

Người viết đơn phải ghi đầy thông tin cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền. Các thông tin gồm có: họ tên, số CCCD/ CMND; địa chỉ nhà chi tiết (số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố;

(2) Nội dung ủy quyền

Nội dung ủy quyền ghi rõ các vấn đề sau:

  • Ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

  • Thời gian nhận ủy quyền hai bên thỏa thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

(Dành cho cá nhân)

Địa danh, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:…………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây thay cho bên ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hai cho bên ủy quyền:

1. Liên hệ với Công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. Số CMND ….. sinh ngày…..

2. Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm……………

………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 2

Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Chứng thực của UBND cấp xã

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền

5. Hướng dẫn điền mẫu ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Phần I. bên ủy quyền

Trong phần bên ủy quyền, bạn sẽ ghi toàn bộ thông tin liên quan đến người ủy quyền. Trong trường hợp bạn chính là người ủy quyền, sẽ ghi thông tin của bạn. Một số thông tin như: họ và tên; ngày tháng năm sinh; chứng minh/căn cước; địa chỉ và số điện thoại.

Phần II. bên được ủy quyền

Trong phần bên được ủy quyền ghi toàn bộ thông tin liên quan đến người được ủy quyền nhận sổ. Cụ thể thông tin: họ và tên; ngày tháng năm sinh; chứng minh/căn cước; địa chỉ và số điện thoại.

Phần III, nội dung ủy quyền sẽ điền những thông tin liên quan đến sổ bảo hiểm của người ủy quyền. Các thông tin như: nơi nhận sổ; người đứng tên sổ BHXH; sổ của sổ BHXH; nơi cấp sổ BHXH…

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 19.838
0 Bình luận
Sắp xếp theo