Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Mời các bạn tham khảo.

1. Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Bước 1

- Đối với doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên:

Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc

+ Gửi Phòng LĐTB&XH quận, huyện, thị xã đối với doanh nghiệp do BHXH quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý (trừ các doanh nghiệp thuộc đối tượng gửi Sở LĐTB&XH và Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết).

+ Gửi Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc UBND thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp do BHXH thành phố trực tiếp quản lý.

+ Gửi Bộ, ngành Trung ương (đối với Doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý).

- Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất): Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh

+ Gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch quận, huyện, thị xã đối với doanh nghiệp do BHXH quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý (trừ các doanh nghiệp thuộc đối tượng gửi Sở Tài chính và Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết).

+ Gửi Sở Tài chính Hà Nội đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc UBND thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp do BHXH thành phố trực tiếp quản lý;

+ Gửi cơ quan tài chính của Bộ, Ngành Trung ương hoặc Bộ Tài chính (đối với Doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý).

Bước 2

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Phòng LĐTB&XH cấp huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện, Sở LĐTB&XH Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, các Bộ, ngành Trung ương, hoặc Bộ Tài chính xem xét, xác định và có văn bản trả lời Doanh nghiệp.

Bước 3

Doanh nghiệp đảm bảo điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH.

Bước 4

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Doanh nghiệp và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

2. Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CN CÔNG TY …………

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

……, Ngày…..tháng…..năm ……

CÔNG VĂN

Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện..........

Chi nhánh Công ty………………..xin trình bày với quý Phòng như sau:

Do đặc thù của Chi nhánh công ty …….là sản xuất ……………. Từ cuối tháng 3 sang tháng 4 năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Mỹ đã đóng cửa thị trường nhập khẩu ……….., hiện tại Công ty chúng tôi không còn thị trường đầu ra dẫn đến tình hình sản xuất ngừng trệ, gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết việc làm, trả lương cho người lao động. Nên từ tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã cho toàn bộ công nhân tạm thời nghỉ việc (Có danh sách kèm theo).

Kính mong quý Phòng tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn để Công ty có thể tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 06 giúp công ty khắc phục những khó khăn trước mắt, tìm những hướng đi mới, khôi phục sản xuất và tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho người lao động.

Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện nộp bù quỹ hưu trí và tử tuất khi sản xuất trở lại.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kg;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC CN CÔNG TY

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo