Mẫu 620 chốt sổ BHXH 2023

Mẫu 620 chốt sổ BHXH là một trong những mẫu văn bản nhất định phải có để chuẩn bị hồ sơ và thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động. HoaTieu.vn đã cập nhật và đăng tải Mẫu 620 chốt sổ BHXH mới nhất, mời bạn đọc tham khảo và tải về sử dụng.

Mẫu phiếu 620 để giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH
Mẫu phiếu 620 để giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

1. Mẫu phiếu 620 để giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

Mẫu 620 hồ sơ chốt sổ BHXH, xác nhận thời gian tham gia BHXH là gì?

Việc đầu tiên khi thực hiện chốt sổ BHXH cho người lao động thì doanh nghiệp cần làm thủ tục báo giảm lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội. Sau khi đã thực hiện việc báo giảm lao động, doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục làm chốt sổ bảo hiểm xã hội đúng theo mẫu chốt sổ bảo hiểm xã hội là Mẫu phiếu 620 để giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH.

Mẫu phiếu 620 dùng để xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

Số Hồ sơ: 301/……………/SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (bao gồm xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đóng BHXH tự nguyện; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày)

1. Tên cá nhân/đơn vị: …………………………………………… Mã đơn vị: ……….

2. Điện thoại: ………………………………………………………. Email: ………………

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ……………………………………………

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

Điều kiện: áp dụng đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm; Cá nhân/Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1.

Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người)

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người)

2.

Các tờ rời sổ BHXH.

3.

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

Lưu ý:

1. Thủ tục nộp hồ sơ:

– Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) chỉ ghi và xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi sổ BHXH (mẫu cũ).

– Mục 3: áp dụng đối với trường hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH.

2. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

……………, ngày…… tháng…… năm……
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

2. Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội 2023

Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi xin nghỉ việc tại các doanh nghiệp khá đơn giản. Cụ thể bao gồm:

  • Phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu 301 ( 2 bản)
  • Tờ bìa sổ BHXH
  • Các tờ rơi của sổ ( nếu người lao động có tham gia BHXH nhiều lần)
  • Đơn đề nghị của người tham gia theo mẫu D01-TS ( 1 bản)

Trong quá trình này, người lao động cần phải thanh toán hết số tiền đã đóng trong BHXH, nếu không quy trình sẽ dừng lại và sẽ mặc định là người lao động còn tham gia BHXH tại công ty/doanh nghiệp mà họ đang làm việc.

Và số tiền BHXH vẫn được cập nhật bình thường. Khi nào hoàn thành hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tự trừ lại số tiền phải đóng.

3. Thủ tục chốt sổ BHXH 2023

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, người sử dụng lao động thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Báo giảm lao động

Trước khi thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần thực hiện thủ tục báo giảm lao động.

- Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ báo giảm lao động gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

+ Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

+ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng của người lao động (01 bản/người);

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ báo giảm lao động trực tiếp tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động tham gia hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Sau khi báo giảm BHXH thành công, có thể tiến hành làm hồ sơ chốt sổ BHXH.

Bước 2: Chốt sổ bảo hiểm xã hội

- Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm gồm:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS).

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Các tờ rời bảo hiểm xã hội.

+ Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc giấy tờ khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động).

+ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng của người lao động(01 bản/người);

- Người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động tham gia hoặc nộp qua đường bưu điện.

Theo quy định thì thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội sẽ không quá 14 ngày và trong trường hợp đặc biệt theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 thì thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội tối đa không quá 30 ngày.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 9.749
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo