Mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội 2024

Mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội là văn bản được lập ra để xin được đóng bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn xin được đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Đơn xin đóng bảo hiểm xã hội là việc cá nhân, tổ chức tự nguyện xin đóng bảo hiểm xã hội khi muốn đóng bảo hiểm xã hội. Người muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đáp ứng điều kiện sau: Là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc các đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

2. Mục đích của việc tham gia bảo hiểm xã hội

Người dân tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng bởi người dân ý thức được lường trước những tình huống xảy ra trong cuộc sống. BHXH thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Hiện nay, có 02 hình thức tham gia BHXH, đó là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó:

- BHXH bắt buộc là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

- BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà Nhà nước hỗ trợ một phần và người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

3. Mẫu đơn xin đóng bảo hiểm tại công ty

Dưới đây là mẫu đơn xin đóng bảo hiểm tại công ty, mời bạn đọc tham khảo nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------***---------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI..........................................

Tên doanh nghiệp:...........................................................

Địa chỉ:..................................Điện thoại:..........................

Giấy phép hoạt động số:...................................................

Do ......................................Cấp ngày...............................

Ngành nghề hoạt động:.....................................................

Tài khoản số: .....................................Tại...........................

Đại diện doanh nghiệp:.......................................................

CCCD/CMND số:................................................................

Ngày cấp...........................................Nơi cấp:......................................

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

- Tổng số lao động: ....…. người.

- Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..

(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH – BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

Ngày..… tháng..… năm..…

XÁC NHẬN CỦA BHXH

Ngày..… tháng..… năm..…

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

4. Mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam, mời bạn đọc tham khảo và tải về:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ..............................[02]. Giới tính:...............................

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:.... / ..../ .......[04]. Quốc tịch:.................................

[05]. Dân tộc: .................................[06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:............................. [08]. Email (nếu có):..................................................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh:[09.1]. Xã:...........................  [09.2]. Huyện:..........................

[09.3]. Tỉnh:.....................................................................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):...............................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả:..................... [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.......................

[11.2]. Xã:........................... [11.3]. Huyện:........................ [11.4]. Tỉnh:......................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnhthông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:................................. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:...........................

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.............................. [14.2]. Giới tính:..................................

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ...../ ...../..... [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:..............................

Xã:........................ Huyện:.............................. Tỉnh:...............................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.................................................................................

[15]. Mức tiền đóng: ...........................[16]. Phương thức đóng:......................................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu:..................................................................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác:..............................................................................

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):........................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

5. Cách viết đơn xin đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mục 3 nêu trên, sau đây là hướng dẫn cách điền các thông tin trong tờ khai:

Mục I – Dành cho những người hoàn thiện cấp mã số BHXH

Theo từng số thứ tự của mỗi mục đã được đánh dấu trên ảnh:

 • Từ mục 1-10: Điền đầy đủ, chính xác và chi tiết các thông tin cá nhân.
 • Mục 11: Điền mức tiền đóng BHXH tự nguyện mà bạn muốn đóng hàng tháng. Một vài mức tiền phổ biến bạn có thể tham khảo đó là: 5 triệu, 6 triệu hoặc 10 triệu đồng.
 • Mục 12: Phương thức đóng tiền. Người tham gia có thể chọn đóng theo tháng, theo quý hoặc đóng nửa năm hoặc 1 năm một lần.
 • Mục 13: Nơi đăng ký khám bệnh ban đầu: Hãy điền nơi mà bạn đang muốn tham gia khám chữa bệnh. Tuy nhiên nơi khám chữa bệnh này cũng cần được đảm bảo những quy định liên quan tới pháp luật.
 • Mục 14: Nếu đã tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bạn cần kê khai đầy đủ và thêm vào phần phụ lục.
 • Mục 15: Phần này sẽ do cơ quan BHXH xác nhận và ghi rõ lý do.

Mục II: Dành cho những người đã được cấp mã số BHXH và muốn thay đổi thông tin

Mục II hướng đến những đối tượng là người đã được cấp mã số BHXH nhưng muốn thay đổi thông tin:

 • Mục 1: Ghi chính xác, rõ ràng, đầy đủ họ và tên bằng chữ in hoa.
 • Mục 2: Ghi chính xác, rõ ràng, đầy đủ ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh hoặc những tờ cá nhân liên quan.
 • Mục 3: Điền mã số BHXH.
 • Mục 4: Nội dung thay đổi: Ghi rõ ràng những nội dung mà người tham gia muốn thay đổi, bên cạnh những thông tin cá nhân cần phải có thêm thông tin liên quan tới chức danh, công việc, phương thức đóng tiền, nơi đăng ký ban đầu,…
 • Mục 5: Hồ sơ đi kèm.

Lưu ý, khi điền vào tờ khai xin đóng BHXH tự nguyện, người đăng ký tham gia cần ghi đúng và đầy đủ mọi thông tin theo hướng dẫn, ở phần cuối tờ khai, người tham gia ký tên và ghi rõ ngày tháng viết đơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14.308
0 Bình luận
Sắp xếp theo