Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm 2024

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm là văn bản được sử dụng khi cá nhân, tổ chức muốn xin chốt sổ bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là thủ tục người lao động và người sử dụng lao động phải làm khi nghỉ việc tại công ty, doanh nghiệp. Mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội hay còn gọi là Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm là mẫu được lập ra để gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội xin chốt sổ. Dưới đây là Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm mới nhất cùng thủ tục chốt sổ bảo hiểm dành cho người lao động nhanh gọn và chính xác nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là thủ tục thực hiện sau khi người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tại một đơn vị nào đó. Theo đó, đơn vị quản lý bảo hiểm xã hội ghi nhận toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm

Đơn vị:..........
Số:.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011của BHXH Việt Nam)

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

ĐƠN XIN CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị:..................................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

Nội dung:

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện .......xác nhận cho tôi thời gian tôi tham gia bảo hiểm xã hội khi công tác tại......trong khoảng thời gian từ..... đến....

Lý do:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------

3. Nội dung công văn chốt sổ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Mẫu bản công văn chốt sổ bảo hiểm thường được cá nhân tổ chức lập ra để xin được chốt sổ bảo hiểm.

Mẫu bản công văn chốt sổ bảo hiểm gồm các nội dung:

+ Thông tin cá nhân tổ chức làm đơn

+ Nội dung xin chốt sổ bảo hiểm

4. Hướng dẫn chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ

Theo Khoản 5, Điều 21 của Luật BHXH 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 3, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BH thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động".

Theo Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 46.96 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định:

Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Trường hợp của bạn nghỉ việc, nhưng chưa được đơn vị cũ chốt trả sổ BHXH cho bạn thì bạn liên hệ với đơn vị yêu cầu đơn vị đó hoàn thiện các thủ tục chốt sổ BHXH cho bạn.

Nếu đơn vị cố tình không chốt sổ BHXH trả cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân nơi đơn vị đặt trụ sở chính về hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo