Mẫu phiếu hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đơn vị, loại giấy tờ hồ sơ bàn giao, ngày trả kết quả... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện tại đây.

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện như sau:

Số hồ sơ ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị: ...............

2. Điện thoại: …………………………………………. Email: ..................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Hồ sơ bảo hiểm xã hội: (Điều kiện: Người tham gia BHXH Tự nguyện đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký (quý hoặc 06 tháng), nhưng trong thời gian này chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc hoặc chết).

1.

Đơn đề nghị của người tham gia (ghi rõ số sổ BHXH, đơn vị và thời gian tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thân nhân của người tham gia BHXH bị chết (mẫu D01-TS)

2.

Giấy xác nhận tham gia BHXH bắt buộc (nếu tham gia ở nơi khác) hoặc Giấy chứng tử nếu người tham gia BHXH Tự nguyện bị chết (Bản sao có chứng thực, 01 bản/người)

II.

Hồ sơ bảo hiểm y tế: (Điều kiện: Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng hoặc chuyển sang tham gia BHYT bắt buộc).

1.

Văn bản đề nghị thoái thu tiền BHYT Tự nguyện do đại lý lập (mẫu D01b-TS)

2.

Thẻ BHYT Tự nguyện (01 thẻ/người)

3.

Thẻ BHYT được cấp theo diện bắt buộc khác hoặc Giấy chứng tử nếu người tham gia BHYT Tự nguyện bị chết (Bản sao, 01 bản/người)

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

............, ngày...tháng...năm....

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Đánh giá bài viết
1 4.020
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo