Vai trò pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với xã hội?

Tìm hiểu vai trò của pháp luật đối với xã hội

Pháp luật là nhân tố quan trọng để điều chỉnh các quan hệ xã hội, là phương tiện để nhà nước quản lý. Pháp luật là một hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra nhằm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà nước. Vậy vai trò của pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với xã hội được thể hiện như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội:

Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển được.

Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động cá nhân, tổ chức.

Pháp luật sẽ bảo đảm dân chủ, công bằng, phù hợp lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau.

Pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hê xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiêu lực thi hành cao.

Pháp luật là phương tiện để công dân thưc hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình:

Hiến pháp quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.

Công dân thực hiên quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Pháp luật là phương tiên để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 883
0 Bình luận
Sắp xếp theo