Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2023?

Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2023? Khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân có thể đòi bồi thường đến mức nào?

1. Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2023?

Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm được quy định tại Chương XX và điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), cụ thể:

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

=> Pháp luật quy định người nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ phải bồi thường

Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm?

Thiệt hại do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm được xác định như sau theo điều 592:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Hiện nay mức lương cơ sở là 1,49 triệu/tháng => Nếu các bên không tự thỏa thuận được mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần thì tòa án sẽ quyết định mức bồi thường phù hợp, tối đa là 14,9 triệu

Lưu ý: Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Mức bồi thường vẫn ưu tiên do các bên tự thỏa thuận với nhau, không thỏa thuận được thì tòa án sẽ xác định dựa trên các chứng cứ: Hóa đơn chứng từ chữa bệnh (nếu có), tiền tàu xe, tiền lương bị thiệt hại do phải nghỉ làm...

2. Xúc phạm danh dự người khác phạt thế nào 2023?

2.1 Xúc phạm danh dự người khác bị xử phạt hành chính

Xúc phạm danh dự người khác bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 và Điều 54 Nghị định này;

Mức phạt xúc phạm danh dự người khác 2022 cao hơn hẳn so với mức phạt cũ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng quy định tại điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP:

Với hành vi tung tin đồn trên mạng xã hội, lợi dụng mạng xã hội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì bị xử phạt theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

.........

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật

Và quy định tại Điểm i, khoản 4, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

=> Tùy tính chất mà hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo các điều trên và bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật nếu dùng mạng xã hội để đăng thông tin xúc phạm danh dự người khác

2.2 Xúc phạm danh dự người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Xúc phạm danh dự người khác nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Mức đòi bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo