Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra? Câu hỏi trắc nghiệm này bạn đã có câu trả lời? HoaTieu.vn xin cung cấp thông tin và giải đáp về quy định bầu UBND, chức năng và nhiệm vụ của UBND theo quy định của pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo.

 Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước .
Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước .

1. Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

Câu hỏi: Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra? 

  • A. Hội đồng nhân dân.
  • B. Quốc hội.
  • C. Chính phủ.
  • D. Nhân dân.

Đáp án: Chọn A. Hội đồng nhân dân là đáp án đúng.

Lý giải:

Theo Khoản 1 Điều 114 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu...

Mặt khác, Khoản 1 Điều 8 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 cũng quy định:

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu,...

Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định Ủy ban nhân dân các cấp do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra để thực hiện các nhiệm vụ quyền hành theo quy định của pháp luật.

Những đán án còn lại đều không chính xác.

2. Ủy ban nhân dân là gì?

Hình ảnh Ủy ban nhân dân quận 1- TP. Hồ Chí Minh.
Hình ảnh Ủy ban nhân dân quận 1- TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 8 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định:

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

Như vậy, Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện và xã. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân là chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường là phó bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tương ứng. Quyền hạn của Ủy ban nhân dân được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp có các cơ quan giúp việc như: Sở (cấp tỉnh), Phòng (cấp huyện), Ban (cấp xã).

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân

3.1. Chức năng của Ủy ban nhân dân

Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân là cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chỉ có một chức năng duy nhất là quản lý nhà nước, vì quản lý nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân dân. Trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, Ủy ban nhân dân có quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương mình, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài.

3.2. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân được phân chia rõ ràng giữa nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh và huyện, trong đó:

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh: Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp mình; Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cho phép thành lập, giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp, công ty; Xây dựng phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng trong tỉnh,…

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp Huyện: Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp trên; Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp.

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UNND. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Học tập mảng Tài liệuHỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo