Khi nào bị hủy bỏ quyết định tặng Huân chương Lao động 2024?

Khi nào bị hủy bỏ quyết định tặng Huân chương Lao động 2024? Nhà nước có quyền trao tặng huân chương lao động cho những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và cũng có quyền hủy quyết định tặng Huân chương. Vậy khi nào được tặng Huân chương Lao động và khi nào bị hủy quyết định tặng Huân chương Lao động. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn.

1. Huân chương Lao động là gì?

Huân chương Lao động là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dùng để ghi nhận các công lao đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân Việt Nam chứng nhận.

Có thể thấy, ở Việt Nam, hình thức khen thưởng cao quý nhất chính là Huân chương, theo đó Huân chương để tặng cho tập thể có nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

Các loại huân chương bao gồm:

- Huân chương Sao vàng;

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc;

- Huân chương Dũng cảm;

- Huân chương Hữu nghị.

2. Tiêu chuẩn tặng huân chương lao động

Để được xét tặng huân chương lao động, các cá nhân trong diện xét duyệt phải đáp ứng những tiêu chuẩn phù hợp với từng thứ hạng huân chương lao động.

2.1. Tiêu chuẩn tặng huân chương lao động hạng nhất

- Đối với cá nhân:

“Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 5 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể;

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc; có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước; đối với công nhân, nông dân, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và được cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương công nhận.

- Đối với tập thể:

“Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc;

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.2. Tiêu chuẩn tặng huân chương lao động hạng nhì

- Đối với cá nhân:

“Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng ba và 5 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể;

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương; có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; đối với công nhân, nông dân, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến đã được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả được cấp tỉnh công nhận.

- Đối với tập thể:

“Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Tiêu chuẩn tặng huân chương lao động hạng ba

- Đối với cá nhân:

“Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể;

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; đối với công nhân, nông dân, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất hoặc có sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả được cấp huyện công nhận.

- Đối với tập thể:

“Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương;

- Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quá trình xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên.

3. Khi nào bị hủy bỏ quyết định tặng Huân chương lao động?

Quyết định tặng Huân chương lao động có hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hủy bỏ quyết định đó theo quy định tại Điều 78 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng Huân chương thì bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

- Cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng Huân chương lao động:

Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc cá nhân kê khai gian dối thành tích để được khen thưởng, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết định hủy bỏ quyết định và thu hồi hiện vật, tiền thưởng.

- Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định tặng Huân chương lao động gồm có:

+ Tờ trình của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng đối với từng loại hình khen thưởng cho cá nhân;

+ Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong mục Dân sự thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo