Phân chia đất đai thừa kế không có di chúc 2024 thế nào?

Chia di sản thừa kế là vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người vẫn thường thắc mắc việc chia tài sản thừa kế thế nào nếu bố mẹ mất đi mà không để lại di chúc. Do vậy, thấu hiểu nỗi lòng của các bạn, Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cách thức chia di sản thừa kế không có di chúc cho bạn.

1. Di chúc là gì?

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, di chúc được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết.

Phân chia đất đai thừa kế không có di chúc 2021

2. Thủ tục chia thừa kế đất đai không di chúc

Theo quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự 2015 thì Thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp đất đai thừa kế không có di chúc thì được chia thừa kế theo pháp luật:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, trong trường hợp ông bà hay cha mẹ mất mà không để lại di chúc thì việc chia di sản thừa kế sẽ theo quy định của pháp luật, việc chia di sản theo pháp luật được quy định giải quyết như sau:

Những người thừa kế theo pháp luật để nhận thừa kế phải tiến hành thông qua văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (nhiều người cùng hưởng) hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (một người hưởng) và tiến hành công chứng văn bản này theo quy định pháp luật.

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

  • Phiếu yêu cầu công chứng;
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng;
  • Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết…
  • Dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có);
  • Các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… của người thừa kế;
  • Các giấy tờ về tài sản như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô…

Khi đã nộp đủ giấy tờ, hồ sơ, Công chứng viên sẽ xem xét. Nếu đầy đủ hồ sơ thì sẽ tiếp nhận, thụ lý và ghi vào sổ công chứng. Ngược lại nếu hồ sơ không đầy đủ thì người thừa kế sẽ được hướng dẫn và yêu cầu bổ sung. Nếu không có cơ sở giải quyết thì giải thích và từ chối tiếp nhận.

Bước 2: Niêm yết công khai

Việc niêm yết phải được tiến hành tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản với các nội dung như họ, tên người để lại di sản, người nhận thừa kế, quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế, danh mục di sản thừa kế…

Thời gian niêm yết là 15 ngày.

Bước 3: Ký công chứng và trả kết quả

Sau khi nhận được kết quả niêm yết không có khiếu nại, tố cáo, tổ chức hành nghề công chứng sẽ hướng dẫn người thừa kế ký Văn bản khai nhận di sản hoặc Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Sau đó, Công chứng viên yêu cầu người thừa kế xuất trình bản chính các giấy tờ, hồ sơ đã nêu ở trên để kiểm tra, đối chiếu trước khi ký xác nhận vào lời chứng và từng trang của văn bản.

Khi hoàn tất hồ sơ, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành thu phí, thù lao công chứng và trả lại bản chính của Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế cho người thừa kế.

3. Luật thừa kế không có di chúc 2024 có không?

Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành thì chúng ta chưa có Luật thừa kế không có di chúc. Các bạn muốn tham khảo quy định pháp luật liên quan đến thừa kế thì có thể tìm hiểu quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo