Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú 2024

Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú 2024. Hiện nay nhiều người vẫn chưa biết phân biệt các thủ tục trong việc đăng ký cư trú, nên trong nội dung bài viết dưới đây hoatieu.vn sẽ tìm hiểu và gửi đến bạn đọc.

1. Đăng ký cư trú là gì?

Theo quy định tại điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định về đăng ký cư trú là:

"Đăng ký cư trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú."

Vì thế đăng ký cư trú là một chuỗi những thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo vắng, thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú. Mỗi thủ tục nhỏ lại có những quy trình khác nhau tách biệt.

2. Các thủ tục đăng ký, quản lý cư trú

Trong nội dung dưới đây hoatieu.vn sẽ đưa ra cụ thể các thủ tục đăng ký cư trú cụ thể gửi đến bạn đọc.

Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú

2.1. Thủ tục đăng ký thường trú

Thủ tục đăng ký thường trú được Hoatieu.vn nêu ra chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

2.2. Thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú được Hoatieu.vn nêu ra chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

2.3. Khai báo tạm vắng

Khai báo tạm vắng được Hoatieu.vn nêu ra chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

2.4. Thủ tục thông báo lưu trú

Lưu trú là địa điểm mà công dân ở nơi đó dưới 30 ngày và không phải địa điểm thường trú hay tạm trú.

Về thủ tục thông báo lưu trú thì các bước thực hiện sẽ khá đơn giản. Người có nhu cầu thực hiện lưu trú chuẩn bị giấy có nội dung về Họ và tên, số định danh cá nhân, số Căn cước công dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú và địa điểm lưu trú.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thông tin này thì công dân có thể thực hiện những cách như sau để thông báo lưu trú:

  • Đến trực tiếp cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo cư trú
  • Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;
  • Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
  • Hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

2.5. Khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;
  • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký;
  • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Cách thức thực hiện là nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính cấp xã. Và công dân chú ý chỉ nộp vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Thủ tục đăng ký, quản lý cư trú 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
2 3.225
0 Bình luận
Sắp xếp theo