Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng? Đây chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều Đoàn viên quan tâm về quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cũng như những tiêu chuẩn như thế nào thì được xem xét kết nạp Đảng. Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc những thông tin về vấn đề này.

1. Tiêu chuẩn giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tất cả Đoàn viên khi tham gia lớp học bồi dưỡng Đảng đều thuộc diện xét để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, không phải Đoàn viên nào sau khi học xong lớp bồi dưỡng Đảng cũng đều được kết nạp Đảng. Để được xem xét kết nạp, Đoàn viên đó phải là Đoàn viên ưu tú đáp ứng các tiêu chuẩn được đề cập bên dưới đây. Vậy các tiêu chuẩn đó là gì?

Những đoàn viên đủ các tiêu chuẩn sau đây sẽ được xem là Đoàn viên ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét kết nạp:

1. Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tín nhiệm, bình chọn là Đoàn viên ưu tú.

3. Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chính sách của nhà nước.

4. Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của Trường.

5. Có nguyện vọng và mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận lớp “Nhận thức về Đảng”(giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị).

7. Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên.

8. Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên.

Như vậy, Đảng viên đủ 8 tiêu chuẩn nêu trên là Đoàn viên ưu tú sẽ được giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng, nếu thiếu 1 trong 8 tiêu chuẩn ấy thì Đoàn viên không được xem là Đoàn viên ưu tú.

2. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

 Tiêu chuẩn giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng là các giai đoạn giới thiệu danh sách Đoàn viên tham gia lớp đối tượng Đảng, tiếp theo sẽ chuyển sang giai đoạn đề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Mỗi một giai đoạn đều có các bước cụ thể chi tiết được đề cập sau đây:

Giới thiệu Đoàn viên tham gia lớp đối tượng Đảng

1. Chi đoàn

- Định kỳ dựa vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả rèn luyện và kết quả học tập và dựa vào đơn xin vào Đảng của Đoàn viên ưu tú, Chi đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. BCH Chi đoàn tiến hành họp để xem xét, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn tham gia lớp đối tượng Đảng. Số lượng cụ thể do Đoàn trường phân bổ cho mỗi Chi Đoàn và thời gian họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn.

- Cuộc họp giới thiệu Đoàn viên tham gia đối tượng Đảng phải có mặt hơn 2/3 đoàn viên Chi đoàn, có thể có sự tham dự của đại diện từ BCH Đoàn trường.

- Khi cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp nội dung và các văn bản gửi lên BCH Đoàn trường như sau:

+ Biên bản cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú đề cử tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đoàn viên dự họp tán thành, danh sách gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn và được quá 50% đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân bổ xuống).

+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được bình chọn (bản tự đánh giá, kiểm điểm cần đầy đủ các nội dung như: thông tin cá nhân; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào). Cần ghi chi tiết thành tích cũng như kết quả học tập, hạnh kiểm, rèn luyện đoàn viên từ học kỳ đầu tiên đến thời điểm được bình chọn.

+ Đơn đề nghị Đoàn trường về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được Chi đoàn bình chọn).

2. Đoàn Trường

- Hàng năm theo thông báo của Đảng ủy về việc mở lớp đối tượng Đảng, Đoàn trường xin ý kiến Đảng ủy về số lượng và thời gian để thông báo đến các Chi đoàn họp bình chọn. Sau khi có danh sách của các Chi đoàn gửi lên, BCH Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối.

- Cuộc họp phải có mặt đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay). Đoàn trường có thể mời Đảng viên chính thức trong Chi bộ tham dự cuộc họp này.

- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp nội dung và các văn bản cần thiết gửi lên lên Chi bộ Đảng như sau:

+ Biên bản cuộc họp giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đồng chí dự họp tán thành).

+ Đơn đề nghị Chi bộ về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được BCH Đoàn trường bình chọn).

+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được chọn.

Đề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức

1. Đề nghị kết nạp Đảng

a. Chi đoàn:

- Chi đoàn giới thiệu cho Đoàn trường những Đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tỉnh Đảng (có chứng nhận) có thời gian phấn đấu tích cực để Đoàn trường giới thiệu lên Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng.

- Sau khi có kết quả thẩm tra lý lịch do Đảng ủy tiến hành đối với Đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (lý lịch đủ điều kiện). Chi đoàn tổ chức họp đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên ưu tú sau khi đã tham gia lớp đối tượng Đảng trên tất cả các mặt (chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào) khi đã nghe đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm trong thời gian sinh hoạt tại Chi đoàn. (Nếu trong Chi đoàn có hơn 1 đồng chí được giới thiệu thì phần đánh giá phải tiến hành từng đồng chí, xong đồng chí này mới đến đồng chí khác.)

- Cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp và nộp lên Đoàn trường các văn bản sau:

 • Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú được đề nghị xem xét kết nạp Đảng
 • Biên bản cuộc họp đánh giá (cần có tỷ lệ % Đoàn viên dự họp tán thành).
 • Đơn đề nghị BCH Đoàn Khoa xem xét giới thiệu kết nạp đảng.

b. Đoàn trường

- Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi và làm công tác phát triển đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên và đặc biệt là những quần chúng đã qua lớp đối tượng Đảng. Tham mưu cho Chi bộ công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch. Đoàn trường và một đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú, hướng dẫn khai lý lịch để thẩm tra.

- Trên cơ sở đánh giá của Chi đoàn, bản tự kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú, sự theo dõi của Đoàn trường, BCH Đoàn trường tiến hành họp và đánh giá ưu, khuyết điểm đồng chí của mình trên tất cả các mặt. Cuộc họp phải có sự tham gia đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay), có thể mời đảng viên chính thức ở Chi bộ tham gia.

- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp các văn bản gửi lên Chi bộ như sau:

 • Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú
 • 2 Biên bản (1 của Chi đoàn và 1 của Đoàn trường) giới thiệu kết nạp Đảng (cần có tỷ lệ % các đồng chí dự họp tán thành trong biên bản).
 • Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng (theo mẫu), (Ngoài bản nghị quyết bằng văn bản in 1 mặt trên giấy A4, Nghị quyết này phải được ghi vào cuốn Lý lịch của người xin vào Đảng, Bí thư hoặc Phó BT Đoàn trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).
 • Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng làm thành 3 bản (1 gửi Chi bộ, 1 gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 lưu Đoàn trường).

2. Đề nghị chuyển Đảng chính thức

Đối với cấp Chi đoàn và cấp Đoàn Học viên: thực hiện như lần giới thiệu kết nạp Đảng. Nhưng chú ý khi xét chuyển chính thức, Chi đoàn và Đoàn học viện cần xem xét Đảng viên dự bị đó có tham gia lớp Đảng viên mới và đạt yêu cầu chưa (xem giấy chứng nhận). Nếu chưa hoặc không có giấy chứng nhận thì không xét.

Chú ý:

- Trường hợp xét kết nạp Đảng đối với các Đoàn viên thuộc Chi đoàn giáo viên khoa Lý luận chính trị và Chi đoàn cán bộ khối Phòng, Ban, Trung tâm do BTV Đoàn trường giới thiệu. Do đó, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường để BTV Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng hoặc chuyển Đảng chính thức.

- Đối với các cuộc họp Chi đoàn phải hơn 2/3 Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia dự họp, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% Đoàn viên dự họp tán thành.

- Đối với các cuộc họp Đoàn trường phải có mặt từ 2/3 số ủy viên BCH Đoàn trường, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% đồng chí dự họp tán thành.

- Nếu Chi đoàn hoặc Đoàn trường khi xét Đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng đảng, hay kết nạp đảng hoặc chuyển đảng chính thức mà có hơn 1 đồng chí thì phải tiến hành đánh giá từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác, không thực hiện cùng một lúc.

- Khi đồng chí Bí thư Đoàn trường được xem xét kết nạp Đảng hoặc chuyển đảng chính thức sẽ không được ký tên vào bản nghị quyết mà đồng chí phó bí thư sẽ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào bản Nghị quyết này.

3. Quy trình bình xét Đoàn viên ưu tú

Đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng được lựa chọn như sau:

Đoàn viên ưu tú được bình chọn từ đoàn viên xuất sắc trên cơ sở kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn, kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên hàng năm, qua thực tế phấn đấu của đoàn viên (có thể căn cứ vào kết quả xét thi đua, đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm, qua hoạt động thực tiễn...)

Chi đoàn tổ chức Hội nghị chi đoàn, giới thiệu các đoàn viên ưu tú đủ điều kiện theo quy định.

 • Đoàn viên ưu tú được giới thiệu trình bày bản sơ lược quá trình phấn đấu, rèn luyện tại đơn vị.
 • Chủ tọa Hội nghị hướng dẫn đoàn viên chi đoàn đóng góp ý kiến với tinh thần dân chủ và công khai.
 • Tập thể chi đoàn cho ý kiến nhận xét với từng người một (nếu có nhiều người).
 • Chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm của đoàn viên và sau đó tiến hành biểu quyết.
 • Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (chọn cách nào trong hai hình thức biểu quyết trên phải căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị). Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín sẽ mang tính khách quan và có nhiều ưu việt hơn hình thức biểu quyết bằng giơ tay.
 • Kết quả bỏ phiếu phải đạt trên 1/2 tổng số đoàn viên có mặt của chi đoàn biểu quyết nhất trí.
 • Sau Hội nghị Chi đoàn, BCH chi đoàn căn cứ kết quả biểu quyết đoàn viên ưu tú, biên bản Hội nghị chi đoàn. BCH họp thống nhất và gửi tờ trình, biên bản họp BCH, danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng (kèm theo sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.

Khi được giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, các Đoàn viên sẽ có cơ hội để trưởng thành hơn. Đây chính là vinh dự của các Đoàn viên ưu tú mà không phải ai cũng có được. Sau những đóng góp, hoạt động tích cực của Đoàn viên thì người Đoàn viên ấy sẽ được xét kết nạp Đảng, trở thành người Đảng viên mẫu mực.

4. Mẫu giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Khi tiến hành giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng, Ban chấp hành Đoàn đó phải lập Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung Nghị quyết đề cập đến việc giới thiệu Đoàn viên có những ưu, khuyết điểm nào và ý kiến đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng.

Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu sau:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
..............................................
ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
..........................................
Số...............- NQ/

............., ngày.......tháng.......năm........

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi uỷ:..................................................................

Đảng uỷ:...............................................................................

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của chi đoàn..................................................

- Ban.............................................TNCS Hồ Chí Minh................................

Họp ngày..........tháng...........năm.............nhận thấy:

Đoàn viên.....................................................................có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

......................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng, với sự tán thành của...........đ/c (đạt...........%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành...........đ/c,

với lý do.............................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M
..........

(Ký tên, đóng dấu)

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo mẫu giấu giới thiệu người vào Đảng tại Hoatieu.vn: 

Mẫu 19-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
7 16.980
0 Bình luận
Sắp xếp theo