Phát triển kinh tế là gì?

Phát triển kinh tế là gì? Các nước trên thế giới đều tập trung phát triển nền kinh tế nước nhà thật vững mạnh. Vậy phát triển kinh tế là gì? Phát triển kinh tế là như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Phát triển kinh tế là gì?

Phát triển kinh tế là một quá trình chuyển đổi nền kinh tế, có liên quan tới chuyển biến nền kinh tế qua quá trinh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để tăng thu nhập của quốc gia trên cơ sở tăng thu nhập đầu người.

Phát triển kinh tế là một quá trình dài cần nhà nước có những định hướng chính sách tốt để thu hút các nguồn lực kinh tế trên thế giới đầu từ vào nền kinh tế nước nhà để từ đó nền kinh tế cũng được phát triển. Phát triển kinh tế luôn gắn liền với chuyển đổi công nghệ và chuyển giao công nghệ phát triển.

2. Phát triển kinh tế tiếng Anh là gì?

Phát triển kinh tế trong tiếng anh là Economic development.

3. Đặc điểm của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là gì?
Phát triển kinh tế là gì?

Nền kinh tế phát triển luôn có những đặc điểm riêng biệt như:

  • Có mức thu nhập bình quân đầu người cao: Con người có mức thu nhập cao thì đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên. Bên cạnh đó những yếu tố xã hội chăm lo đời sống của con người cũng được nâng lên như các dịch vụ du lịch, giải trí, giáo dục, y tế,...
  • Có sự tăng trưởng kinh tế: Sự tăng trưởng về kinh tế được thể hiện qua quy mô sản xuất của nền kinh tế sẽ được mở rộng hơn, quá trình tăng trưởng kinh tế luôn được nâng lên hằng năm.
  • Có sự thay đổi về cơ cấu nền kinh tế: Nền kinh tế sẽ được thay đổi nâng tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ lên cao. Còn được thể hiện trong các tỷ trọng ngành nghề, vùng miền và thành phần kinh tế.
  • Có sự thay đổi tư duy của con người: Khi một nền kinh tế phát triển thì con người càng nhận ra được nhiều những điều mới mẻ, học hỏi được nhiều điều mới. Từ đó thay đổi dần những tư duy của con người nhờ có công nghệ khoa học hiện đại phát hiện ra.

4. Yếu tố tác động sự phát triển của nền kinh tế

Trong sự phát triển của nền kinh tế luôn tồn tại những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế trong mối quan hệ tác động qua lại. Yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế là:

  • Lực lượng sản xuất: Một nền kinh tế được đi lên cần có một nhân lực sản xuất, công nghệ sản xuất nhất định. Lực lượng sản xuất này phải đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế đó. Trong đó yếu tố về con người là một yếu tố quan trọng quyết định đến quá trình sản xuất. Bởi chỉ có con người mới có thể sáng tạo ra những công nghệ mới.
  • Quan hệ sản xuất: Các quan hệ trong sản xuất được sắp xếp phù hợp, hình thức tổ chức hiệu quả, phân phối nguồn lực cân bằng thì sẽ giúp kích thích nên kinh tế phát triển. Còn ngược lại thì sẽ khiến nền kinh tế bị kìm hãm do sự sắp xếp chưa hợp lý.
  • Kiến trúc thượng tầng: Là những định hướng tư tưởng, chính trị, văn hoá, nghệ thuật,... được hình thành phải phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế. Vậy nên kiến trúc thượng tầng cũng cần phải thay đổi linh hoạt trong nền kinh tế.

Ngoài ra với một nền kinh tế phát triển được vững mạnh cần có định hướng về tăng trưởng nền kinh tế. Việc tăng trưởng nền kinh tế sẽ thúc đẩy quá trình phấn đấu về nền kinh tế ngày càng phát triển hơn nữa qua các thời kỳ.

Vậy nền để nền kinh tế phát triển tốt cần có những thay đổi đầy đủ những yếu tố trên và cần sự định hướng rõ ràng từ cơ quan nhà nước kèm theo sự nỗ lực của toàn dân để phát triển nền kinh tế nước nhà.

Như vậy trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Phát triển kinh tế là gì? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
2 709
0 Bình luận
Sắp xếp theo