Điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN

Điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN. Với người lao động không ký HĐLĐ muốn được tạm hoãn khấu trừ thuế thì phải làm bản cam kết không khấu trừ thuế TNCN. Vậy điều kiện là gì?

1. Thuế TNCN là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được thu trực tiếp từ nguồn thu nhập cá nhân của người chịu thuế khi đã được trừ đi các khoản miễn thuế, khoản được giảm trừ mà luật thuế quy định.

Vì vậy thu nhập chịu thế là thu nhập tổng sau khi được trừ đi các khoản chi phí bảo hiểm, sinh hoạt, phụ thuộc và các khoản chi phí khác liên quan đến người lao động. Cụ thể cách tính như sau:

  • Tiền thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
  • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế - Các khoản thu nhập không chịu thuế

2. Mức thuế TNCN với người lao động có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

Căn cứ vào cách tính thuế như trên thì người lao động sẽ chịu thuế với quy định mức chịu thuế dựa theo thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế

Mức thuế suất

Đến 5 triệu

5%

Từ 5 – 10 triệu

10%

Từ 10 – 18 triệu

15%

Từ 18 – 32 triệu

20%

Từ 32 – 52 triệu

25%

Từ 52 – 80 triệu

30%

Trên 80 triệu

35%

3. Mức thuế với người không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng

Theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức thuế đối với người cư trú nhưng không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy mức thu phí TNCN với người không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng là ở mức 10% nhưng thu nhập tính thuế phải đạt từ 2 triệu đồng trở lên. Nghĩa là tổng thu nhập sau khi trừ đi các chi phí được miễn giảm, phí phụ thuộc thì phải còn lại từ đủ 2 triệu đồng trở lên và số tiền còn lại chịu mức thuế 10%.

Ví dụ: Cá nhân ký hợp đồng làm việc trong một tháng nhưng được trả thu nhập với mức lương là 20 triệu đồng/ tháng thì sau khi trừ các khoản chi phí miễn thuế, phụ thuộc, giảm trừ thì vẫn còn số tiền là 10 triệu đồng. Thì với khoản tiền này người lao động phải chịu thuế là 10%.

Tuy nhiên nếu người lao động ký hợp đồng 1 tháng nhưng mãi đến 2 tháng sau mới kiếm được công việc khác. Căn cứ vào mức lương 20 triệu đó không đủ để chi trả sinh hoạt và cuộc sống trong 2 tháng thì cá nhân phải làm đáp ứng đầy đủ những điều kiện dưới đây sẽ được hoàn thuế.

4. Điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN

Điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN áp dụng với người không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng.

Tuy nhiên trong điều khoản 25 cũng còn có quy định cụ thể:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy đối với người không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng phải đáp ứng điều kiện sau để được hoàn thuế và đủ điều kiện làm bản cam kết thu nhập cá nhân:

  • Tổng thu nhập sau khi trừ các khoản mà pháp luật quy định được trừ mà còn dưới 2 triệu đồng;
  • Nhưng vào thời điểm cá nhân làm bản cam kết phải có đăng ký thuế và mã số thuế.
  • Bản cam kết của cá nhân phải đúng sự thật không gian lận.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN với người không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo