So sánh sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu?

So sánh sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu? Các loại thuế hiện nay đều được phân chia thành những nhóm cụ thể để nhằm thực hiện cách thức thu thuế phù hợp. Hai nhóm thuế trực thu và thuế gián thu là hai nhóm chính của việc thu thuế.

1. So sánh sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu?

Để phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại thuế này thì xem xét các yếu tố liên quan đến việc thu thuế của nhà nước như sau:

So sánh

Thuế trực thu

Thuế gián thu

Đối tượng chịu thuế

Thuế trực tiếp đánh vào thu nhập hoặc tải sản của người nộp thuế và người nộp thuế là người chịu thuế.

Không đồng nhất hai đối tượng chịu thuế và nộp thuế với nhau. Người nộp thuế là người kinh doanh còn người chịu thuế là người tiêu dùng.

Mức độ tác động của thuế

Ít tác động vào giá cả thị trường bởi vì thường đánh vào kết quả kinh doanh và phải dựa vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuế gián thu có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường bởi vì thuế gián thu được cộng vào giá bán hàng hóa dịch vụ.

Mức độ quản lý

- Là loại thuế khó thu hơn do nhà nước không thể kiểm soát được thu nhập của cá nhân, doanh nghiệp;

- Được thu trực tiếp bằng tiền mặt;

- Là loại thuế dễ thu vì được thu vào dịch vụ hàng hoá của người tiêu dùng.

- Được thu thông qua người sản xuất kinh doanh hàng hoá.

Phương thức thu

Điều thu trực tiếp vào thu nhập của các đối tượng chịu thuế. Thu nhập càng cao thì mức thuế càng cao.

Điều thu gián tiếp thông qua giá bán hàng hóa dịch vụ chứ không điều tiết vào thu nhập của người chịu thuế.

Ưu điểm

Kiềm chế lạm phát, giảm bất bình đẳng và đảm bảo được công bằng giữa những người chịu thuế.

Dễ dàng hơn cho cơ quan thuế thu thuế và không thể trốn thuế.

Hạn chế

Mặc dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn các việc trốn thuế, nhưng thực tế vẫn có nhiều hành vi gian lận mà qua đó các cá nhân và doanh nghiệp có thể trốn tránh hoặc nộp thuế ít hơn mức mà họ cần đóng.

Thuế gián thu khó đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế vì mọi người dù có thu nhập thấp hay thu nhập cao đều phải nộp thuế gián thu với tỷ lệ như nhau và dựa vào mức hàng hoá tiêu thụ.

2. Các loại thuế trực thu và thuế gián thu

Thuế trực thu:

  • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập cá nhân

Thuế gián thu:

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  • Thuế nhà đất
  • Thuế tài nguyên
  • Thuế bảo vệ môi trường
So sánh sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu?
So sánh sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu?

3. Ví dụ thuế trực thu và thuế gián thu

Ví dụ thuế trực thu: Một cá nhân có nguồn thu nhập là 12 triệu/1 tháng, nguồn thu nhập này đã trừ đi các chi phí sinh hoạt và chi phí bảo hiểm, chi phí người phụ thuộc thì với mức thu nhập 12 triệu/1 tháng cá nhân đó phải đóng mức thuế là 15%/ năm. Mức thuế này sẽ được tính dựa vào tổng thu nhập 1 năm là 12x12= 144 triệu/năm. Mức thuế phải đóng là 15%x144= 21,6 triệu.

Ví dụ thuế gián thu: Hằng ngày khi người dân đi mua xăng để đi lại thì trong giá xăng của nhà nước quy định đã bao gồm tiền thuế mà người dân phải đóng.

Vì vậy hầu như trong cuộc sống hằng ngày thì toàn bộ nhân dân đều phải đóng thuế.

4. Tại sao Nhà nước lại thu thuế gián thu?

Tại vì hiện nay thuế gián thu là loại thuế dễ dàng quản lý và chính xác trong quá trình thu thuế. Thuế này được người kinh doanh, sản xuất đóng thuế và được tính vào giá cả hàng hoá khi người tiêu dùng mua hàng. Nhờ vậy thuế gián thu là nguồn thu chính để đảm bảo các hoạt động công tác của nhà nước.

Còn thuế trực thu do xảy ra quá nhiều trình trạng trốn thuế, lách luật để đóng ít tiền thuế hơn nên nhà nước không thu được nhiều. Vì thế cần sự rà soát kiểm tra chặt chẽ việc nộp thuế của cá nhân, doanh nghiệp có thu nhập cao để thực hiện việc đóng thuế đúng và đủ.

Thuế do nhân dân đóng góp là để đảm bảo cho các chính sách, dự án xây dựng đất nước của nhà nước.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo