Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van

Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô bán tải, chở hàng loại nhỏ

Chính thức tăng phí trước bạ xe bán tải, ô tô VAN từ ngày 10/4. Bộ tài chính đã bắt đầu áp thuế trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van ở mức mới nhất theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019. Sau đây là biểu giá thuế trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van nhập khẩu

TT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 AT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 AT LT_DSL)

2,5

5

651.000.000

2

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 MTLT_DSL)

2,5

5

624.000.000

3

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL)

2,5

5

819.000.000

4

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC STORM (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY STORM_DSL)

2,5

5

819.000.000

5

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT_DSL)

2,5

5

789.000.000

6

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LT_DSL)

2,5

5

649.000.000

7

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LTZ_DSL)

2,5

5

819.000.000

8

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL)

2,8

5

789.000.000

9

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT LTZ_DSL)

2,8

5

764.500.000

10

CHEVROLET

COLORADO HIGH COUNTRY (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC)

2,8

5

729.000.000

11

CHEVROLET

COLORADO HIGH COUNTRY 4X4 (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC)

2,8

5

809.000.000

12

CHEVROLET

COLORADO LT (CHEVROLET COLORADO LT)

2,5

5

635.000.000

13

CHEVROLET

COLORADO LTZ

2,8

5

849.000.000

14

CHEVROLET

COLORADO LTZ (CHEVROLET COLORADO LTZ)

2,8

5

729.000.000

15

CHEVROLET

COLORADO LTZ-100 YEARS

2,8

5

829.000.000

16

CHEVROLET

SPARK

1,0

2

285.000.000

17

CHEVROLET

SPARK VAN (SPARK)

1,4

2

280.000.000

18

FORD

F150 LARIAT

5,0

5

3.650.000.000

19

FORD

F-150 PLATINUM

3,5

5

2.600.000.000

20

FORD

F-150 PLATINUM

5,0

5

2.600.000.000

21

FORD

F150 SVT RAPTOR

6,2

5

1.784.000.000

22

FORD

F150 XLT

3,5

5

2.118.000.000

23

FORD

RANGER

2,2

5

619.000.000

24

FORD

RANGER

2,5

5

659.000.000

25

FORD

RANGER (ANLE91B)

2,2

5

616.000.000

26

FORD

RANGER (ANLH91C)

2,2

5

630.000.000

27

FORD

RANGER (ANLH91E)

2,2

5

650.000.000

28

FORD

RANGER (ANLK91B)

2,2

5

754.000.000

29

FORD

RANGER (ANLK91D)

2,2

5

779.000.000

30

FORD

RANGER (ANLN96G)

2,0

5

853.000.000

31

FORD

RANGER (ANLN98F)

2,0

5

918.000.000

32

FORD

RANGER (IFBW9B40003)

3,2

5

925.000.000

33

FORD

RANGER (IFBX9D6)

2,2

5

619.000.000

34

FORD

RANGER (IFBX9D60004)

2,2

5

619.000.000

35

FORD

RANGER (IJBX9A6)

2,2

5

630.000.000

36

FORD

RANGER (IXBX9D6)

2,2

5

619.000.000

37

FORD

RANGER (IXBX9D60001)

2,2

5

619.000.000

38

FORD

RANGER RAPTOR (ANLP98F)

2,0

5

1.198.000.000

39

FORD

RANGER WILDTRAK

2,2

5

830.000.000

40

FORD

RANGER WILDTRAK

2,0

5

918.000.000

41

FORD

RANGER WILDTRAK

3,2

5

918.000.000

42

FORD

RANGER WILDTRAK (IFBW9A4)

2,2

5

864.000.000

43

FORD

RANGER WILDTRAK (IFBW9AR)

2,2

5

830.000.000

44

FORD

RANGER WILDTRAK (IFBW9AR0001)

2,2

5

830.000.000

45

FORD

RANGER WILDTRAK (IFBW9B4)

3,2

5

918.000.000

46

FORD

RANGER WILDTRAK (IFBW9B40003)

3,2

5

918.000.000

47

FORD

RANGER WILDTRAK (IXBW94R)

2,2

5

830.000.000

48

FORD

RANGER WILDTRAK (IXBW94R0001)

2,2

5

830.000.000

49

FORD

RANGER WILDTRAK (IXBW9G4)

3,2

5

918.000.000

50

FORD

RANGER WILDTRAK (IXBW9G40001)

3,2

5

918.000.000

51

FORD

RANGER WILDTRAK (STG4)

3,2

5

918.000.000

52

FORD

RANGER XL

2,5

5

500.000.000

53

FORD

RANGER XLS

2,2

5

659.000.000

54

FORD

RANGER XLS (IFBS9AR)

2,2

5

685.000.000

55

FORD

RANGER XLS (IFBS9AR0001)

2,2

5

685.000.000

56

FORD

RANGER XLS (IFBS9AR0002)

2,2

5

685.000.000

57

FORD

RANGER XLS (IFBS9AR0003)

2,2

5

685.000.000

58

FORD

RANGER XLS (IFBS9DH)

2,2

5

659.000.000

59

FORD

RANGER XLS (IFBS9DH0001)

2,2

5

659.000.000

60

FORD

RANGER XLS (IXBS94R)

2,2

5

685.000.000

61

FORD

RANGER XLS (IXBS94R0001)

2,2

5

685.000.000

62

FORD

RANGER XLS (IXBS9DH)

2,2

5

659.000.000

63

FORD

RANGER XLS (IXBS9DH0001)

2,2

5

659.000.000

64

FORD

RANGER XLS (STG4)

2,2

5

659.000.000

65

FORD

RANGER XLT

2,5

5

698.200.000

66

FORD

RANGER XLT

2,2

5

744.000.000

67

FORD

RANGER XLT (IFBT9A6)

2,2

5

790.000.000

68

FORD

RANGER XLT (IFBT9A60001)

2,2

5

790.000.000

69

FORD

RANGER XLT (IXBT946)

2,2

5

790.000.000

70

FORD

RANGER XLT (IXBT9460001)

2,2

5

790.000.000

71

HYUNDAI

STAREX

2,5

3

886.000.000

72

ISUZU

D-MAX

3,0

5

747.000.000

73

ISUZU

D-MAX (TFR87JDL-RLPHVN)

1,9

5

650.000.000

74

ISUZU

D-MAX (TFR87JDL-TLPHVN)

1,9

5

740.000.000

75

ISUZU

D-MAX (TFS85JDL-TLPHVN)

3,0

5

820.000.000

76

ISUZU

D-MAX (TFS87JDL-RLPHVN)

1,9

5

750.000.000

77

ISUZU

D-MAX LS

2,5

5

707.000.000

78

ISUZU

D-MAX LS

3,0

5

744.000.000

79

ISUZU

D-MAX LS (TFR87JDL-RLPHVN)

1,9

5

650.000.000

80

ISUZU

D-MAX LS (TFR87JDL-TLPHVN)

1,9

5

741.300.000

81

ISUZU

D-MAX LS (TFS85JDL-TLPHVN)

3,0

5

820.000.000

82

ISUZU

D-MAX LS (TFS87JDL-RLPHVN)

1,9

5

750.000.000

83

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-C

2,5

5

700.000.000

84

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-C1

2,5

5

730.000.000

85

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-T

2,5

5

700.000.000

86

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-T1

2,5

5

730.000.000

87

ISUZU

D-MAX LS 4X2 MT-C

2,5

5

660.000.000

88

ISUZU

D-MAX LS 4X2 MT-T

2,5

5

660.000.000

89

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-C

2,5

5

750.000.000

90

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-C1

2,5

5

780.000.000

91

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-T

2,5

5

750.000.000

92

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-T1

2,5

5

780.000.000

93

ISUZU

D-MAX LS 4X4 MT-C

2,5

5

710.000.000

94

ISUZU

D-MAX LS 4X4 MT-T

2,5

5

710.000.000

95

ISUZU

D-MAX LS-C

2,5

5

785.000.000

96

ISUZU

D-MAX LS-C

3,0

5

790.000.000

97

ISUZU

D-MAX LS-T

3,0

5

790.000.000

98

KIA

MORNING

1,0

2

285.000.000

99

KIA

MORNING LX

1,0

3

360.000.000

100

KIA

RETONA CRUISER GX

2,0

2

390.000.000

101

MAZDA

BT-50

3,0

5

574.000.000

102

MAZDA

BT-50

3,2

5

794.000.000

103

MAZDA

BT-50 (UL6W)

2,2

5

665.000.000

104

MAZDA

BT-50 (UL7B)

3,2

5

700.000.000

105

MAZDA

BT-50 (UL7B)

2,2

5

645.000.000

106

MAZDA

BT-50 (UL7BLAD)

2,2

5

699.000.000

107

MAZDA

BT-50 (UL7BLAE)

2,2

5

645.000.000

108

MAZDA

BT-50 (UL7D)

2,2

5

680.000.000

109

MAZDA

BT-50 (UL7DLAG)

2,2

5

620.000.000

110

MAZDA

BT-50 (UL7N)

3,2

5

815.000.000

111

MAZDA

BT-50 (UL7NLAG)

3,2

5

799.000.000

112

MITSUBISHI

TRITION DC GLS

2,5

5

663.000.000

113

MITSUBISHI

TRITION DC GLS AT

2,5

5

688.000.000

114

MITSUBISHI

TRITION DC GLX

2,5

5

576.000.000

115

MITSUBISHI

TRITION GL

2,4

5

505.000.000

116

MITSUBISHI

TRITION GLS CANOPY AT

2,5

5

746.000.000

117

MITSUBISHI

TRITION GLS MT

2,5

5

519.000.000

118

MITSUBISHI

TRITION GLS.AT

2,5

5

671.000.000

119

MITSUBISHI

TRITION GLX

2,5

5

576.000.000

120

MITSUBISHI

TRITION GLX CANOPY AT

2,5

5

621.000.000

121

MITSUBISHI

TRITON (KK1TJLHFPL)

2,4

5

718.000.000

122

MITSUBISHI

TRITON (KK1TJYHFPL)

2,4

5

680.000.000

123

MITSUBISHI

TRITON (KK3TJNUFL)

2,5

5

550.000.000

124

MITSUBISHI

TRITON (KK3TJYUFPL)

2,5

5

581.000.000

125

MITSUBISHI

TRITON (KL1TJLHFPL)

2,4

5

806.000.000

126

MITSUBISHI

TRITON (KL1TJYHFPL)

2,4

5

765.000.000

127

MITSUBISHI

TRITON (KL3TJNHFPL)

2,5

5

641.000.000

128

MITSUBISHI

TRITON (KL4TJNJML)

2,4

5

774.000.000

129

MITSUBISHI

TRITON DC GL

2,4

5

464.000.000

130

MITSUBISHI

TRITON DC GLS

2,5

5

564.000.000

131

MITSUBISHI

TRITON DC GLX

2,5

5

515.000.000

132

MITSUBISHI

TRITON GL

2,4

5

375.000.000

133

MITSUBISHI

TRITON GLS

2,5

5

584.000.000

134

MITSUBISHI

TRITON GLS (KK1TJYHFPL)

2,4

5

680.000.000

135

MITSUBISHI

TRITON GLS (KL1TJYHFPL)

2,4

5

766.000.000

136

MITSUBISHI

TRITON GLS (KL3TJNHFPL)

2,5

5

621.000.000

137

MITSUBISHI

TRITON GLS SAM (KK1TJYHFPL)

2,4

5

720.000.000

138

MITSUBISHI

TRITON GLX (KK3TJNUFL)

2,5

5

550.000.000

139

MITSUBISHI

TRITON GLX (KK3TJYUFPL)

2,5

5

601.000.000

140

NISSAN

NAVARA (CVL2LSLD23F4P----C)

2,5

5

669.000.000

141

NISSAN

NAVARA (CVL4LZLD23IYP----C)

2,5

5

800.000.000

142

NISSAN

NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----B)

2,5

5

625.000.000

143

NISSAN

NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----C)

2,5

5

625.000.000

144

NISSAN

NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----B)

2,5

5

649.000.000

145

NISSAN

NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----C)

2,5

5

669.000.000

146

NISSAN

NAVARA LE

2,5

5

687.000.000

147

NISSAN

NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----B)

2,5

5

725.000.000

148

NISSAN

NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----C)

2,5

5

725.000.000

149

NISSAN

NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----B)

2,5

5

795.000.000

150

NISSAN

NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----C)

2,5

5

815.000.000

151

NISSAN

NAVARA XE

2,5

5

687.000.000

152

NISSAN

NP300 NAVARA E (CVL2LHYD23FYN----A)

2,5

5

625.000.000

153

NISSAN

NP300 NAVARA EL (CVL2LSLD23F4P----A)

2,5

5

649.000.000

154

NISSAN

NP300 NAVARA SL (CVL4LNYD23IYP----A)

2,5

5

725.000.000

155

NISSAN

NP300 NAVARA VL (CVL4LZLD23IYP----A)

2,5

5

795.000.000

156

TOYOTA

HILUX

2,4

5

550.000.000

157

TOYOTA

HILUX

2,5

5

550.000.000

158

TOYOTA

HILUX

2,7

2

649.000.000

159

TOYOTA

HILUX

2,7

5

649.000.000

160

TOYOTA

HILUX

2,7

6

617.000.000

161

TOYOTA

HILUX

2,8

5

649.000.000

162

TOYOTA

HILUX (GUN 125L-DTFMHU)

2,4

5

793.000.000

163

TOYOTA

HILUX (GUN 126L-DTTHHU)

2,8

5

882.000.000

164

TOYOTA

HILUX (GUN 135L-DTTSHU)

2,4

5

695.000.000

165

TOYOTA

HILUX D

2,8

5

649.000.000

166

TOYOTA

HILUX DLX

2,5

5

637.000.000

167

TOYOTA

HILUX E

2,5

5

579.000.000

168

TOYOTA

HILUX E (GUN135L-DTFLHU)

2,4

5

631.000.000

169

TOYOTA

HILUX E (GUN135L-DTTSHU)

2,4

5

695.000.000

170

TOYOTA

HILUX E GUN135L-DTFSHU

2,4

5

697.000.000

171

TOYOTA

HILUX G

3,0

5

723.000.000

172

TOYOTA

HILUX G (GUN125L-DTFMHU)

2,4

5

793.000.000

173

TOYOTA

HILUX G (GUN126L-DTFMHU)

2,8

5

806.000.000

174

TOYOTA

HILUX G (GUN126L-DTTHHU)

2,8

5

870.000.000

175

TOYOTA

HILUX G (KUN126L-DTAHYU)

3,0

5

914.000.000

176

TOYOTA

HILUX G (KUN126L-DTFMYU)

3,0

5

843.000.000

177

TOYOTA

HILUX GL

2,7

5

649.000.000

178

TOYOTA

HILUX VIGO

2,5

5

550.000.000

179

TOYOTA

HILUX VIGO

3,0

5

877.000.000

180

UAZ

PICKUP COMFORT

2,2

5

430.000.000

181

UAZ

PICKUP LIMITED

Lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van lắp ráp trong nước

TT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

CHEVROLET

SPARK VAN

0,8

2

259.000.000

2

CHEVROLET

SPARK VAN 1.2L

1,2

2

275.000.000

3

CHEVROLET

SPARK VAN 1.2L-1

1,2

2

296.000.000

4

DONGBEN

DB1022

1,0

2

168.000.000

5

DONGBEN

DBX30-V2

1,3

2

228.000.000

6

DONGBEN

DBX30-V2S

1,5

2

232.000.000

7

DONGBEN

DBX30-V5

1,3

5

272.000.000

8

DONGBEN

DBX30-V5M

1,5

5

269.000.000

9

DONGBEN

DBX30-V5S

1,5

5

266.000.000

10

FORD

RANGER 2AW

2,5

5

470.000.000

11

FORD

RANGER 2AW8F22

2,5

5

684.000.000

12

FORD

RANGER UV7B

2,5

5

400.000.000

13

FORD

RANGER UV7C

2,5

5

510.000.000

14

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-C

2,5

5

700.000.000

15

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-C1

2,5

5

730.000.000

16

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-T

2,5

5

700.000.000

17

ISUZU

D-MAX LS 4X2 AT-T1

2,5

5

730.000.000

18

ISUZU

D-MAX LS 4X2 MT-C

2,5

5

660.000.000

19

ISUZU

D-MAX LS 4X2 MT-T

2,5

5

660.000.000

20

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-C

2,5

5

750.000.000

21

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-C1

2,5

5

780.000.000

22

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-T

2,5

5

750.000.000

23

ISUZU

D-MAX LS 4X4 AT-T1

2,5

5

780.000.000

24

ISUZU

D-MAX LS 4X4 MT-C

2,5

5

710.000.000

25

ISUZU

D-MAX LS 4X4 MT-T

2,5

5

710.000.000

26

ISUZU

D-MAX TFR85H MT-LS

3,0

5

650.000.000

27

ISUZU

D-MAX TFS85H

3,0

5

536.000.000

28

JRD

DAILY PICKUP

2,8

5

186.000.000

29

JRD

DAILY PICKUP.A

2,8

5

186.000.000

30

KENBO

KB0.65/TV2

1,3

5

200.000.000

31

KENBO

KB0.95/TV1

1,3

2

189.000.000

32

KENBO

KB0.95/TV1

2,2

2

195.000.000

33

MAZDA

BT-50

2,2

5

640.000.000

34

SUZUKI

SK410BV4

1,0

2

273.000.000

35

SUZUKI

SK410BV4/QTH-TV

1,0

2

290.000.000

36

SUZUKI

SK410BV4/SGCD-V

1,0

2

290.000.000

37

TOYOTA

HIACE

2,4

3

727.000.000

38

TOYOTA

HIACE

2,5

3

600.000.000

39

TOYOTA

HIACE

2,7

3

727.000.000

40

TOYOTA

HIACE RZH114L

2,0

3

596.000.000

41

VINAXUKI

PICKUP650D

2,8

5

215.000.000

42

VINAXUKI

PICKUP650X

2,2

5

195.000.000

Đánh giá bài viết
1 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo