Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông 2024

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông 2024 mới nhất hiện nay. Các bạn có thể lựa chọn cho mình hình thức nộp tiền xử phạt vi phạm thuận tiện, dễ dàng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông 2024

Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu rất quan trọng vì nếu các bạn không biết nên nộp phạt ở đâu và khi quá thời hạn nộp phạt ghi trên biên bản vi phạm thì bạn sẽ bị xét vi phạm lỗi nộp phạt vi phạm chậm, và lỗi chồng lỗi thì chắc hẳn sẽ không nhẹ. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn hình thức nộp phạt phù hợp nhất.

1. Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông 2024

Hiện nay bạn có thể nộp phạt vi phạm giao thông bằng 3 hình thức cụ thể sau:

Hoatieu mong rằng các bạn có thể lựa chọn cho mình được hình thức nộp phạt vi phạm giao thông thuận tiện nhất, tránh tình trạng bị xử phạt khi nộp chậm, nộp trễ.

1. Nộp phạt vi phạm giao thông trực tiếp

(Căn cứ theo quy định tại điểm a, c Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi, bổ sung 2020, khoản 1 Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP)

Người vi phạm bị xử phạt nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt.

Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam.

1.2. Nộp phạt vi phạm giao thông online

(Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi, bổ sung 2020, khoản 1 Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP)

Người nộp phạt có thể chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngày nay việc nộp phạt xử phạt vi phạm giao thông đã dễ dàng hơn rất nhiều bởi người vi phạm có thể nộp phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng Vietcombank, VietinBank,... hay bất kì ngân hàng đáng tin cậy nào khác trong việc nộp tiền xử phạt.

1.3. Nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện

Một hình thức nộp phạt khá thuận tiện và tiết kiệm thời gian chi phí công sức bỏ ra đó là nộp phạt vi phạm thông qua bưu điện.

Với hình thức này bạn có thể chọn hình thức nộp phạt với lực lượng CSGT sau đó đến nộp phạt thông qua bưu điện. Sau khi nhận được tiền nộp phạt từ bưu điện, cán bộ CSGT sẽ trả giấy tờ tạm giữ của bạn thông qua chuyển phát nhanh. Với hình thức này thì rấ thuận tiện cho những bạn có địa điểm phạt lỗi vi phạm xa tỉnh thành sinh sống.

2. Nộp phạt vi phạm giao thông trễ hạn bị xử lý thế nào?

Việc nộp phạt vi phạm giao thông trễ hạn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, căn cứ theo Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

Điều 73. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định:

Điều 5. Thủ tục thu tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

1. Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

=> Như vậy, nộp phạt vi phạm giao thông trễ hạn sẽ có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, người vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp (Số ngày phải nộp phạt xử phạt vi phạm giao thông là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt - trừ trường hợp có ghi thời gian nộp phạt nhiều hơn 10 ngày)

Ngoài ra, cách xác định thời gian để tính tiền chậm nộp phạt vi phạm giao thông (căn cứ theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC) như sau:

- Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Bưu chính 2010;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt không có xác nhận ngày nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này, nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt theo quy định tại điểm d khoản này thì:

+ Ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt tính từ ngày ra quyết định xử phạt là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) đối với trường hợp quyết định xử phạt ghi thời hạn là 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

+ Hoặc từ ngày thứ ba sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt đối với trường hợp quyết định xử phạt ghi thời hạn nhiều hơn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ).

Trường hợp người nộp phạt chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt và việc chứng minh là có cơ sở thì cơ quan thu tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà người nộp phạt đã chứng minh;

- Đối với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước tính tiền chậm nộp phạt.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền chậm nộp phạt, thì cơ quan có thẩm quyền thu tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền chậm nộp phạt và ghi rõ trên chứng từ thu, nộp tiền phạt số tiền chậm nộp tính đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền.

3. Đã nộp phạt tại kho bạc, lấy lại Giấy phép lái xe bị tạm giữ ở đâu?

=> Sau khi bạn đã nộp tiền tại kho bạc, tức là bạn đã thi hành xong quyết định xử phạt, thì bạn đến cơ quan của người xử phạt (Phòng cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát giao thông đã ghi trong quyết định xử phạt) để lấy lại giấy phép lái xe.

Trong trường hợp bạn không thể đến làm thủ tục nhận giây phép lái xe được thì bạn có thể làm giấy ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục này, giấy ủy quyền phải có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi bạn cư trú (Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, phường). Trong giấy ủy quyền cần ghi rõ số chứng minh nhân dân của bạn và người được ủy quyền.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Phổ biến pháp luật trên trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 2.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo