Em hãy viết một bài ngắn giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 liên hệ với bản thân về việc thực hiện nghĩa vụ học tập và nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Em hãy viết một bài ngắn giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 liên hệ với bản thân về việc thực hiện nghĩa vụ học tập và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Để biết được bài giới thiệu cần tìm hiểu khái quát về nội dung Hiến pháp hiện hành và dựa theo những quy định đó để liên hệ bản thân về những nghĩa vụ cần thực hiện. Dưới đây Hoatieu.vn sẽ viết bài giới thiệu gợi ý giúp bạn đọc.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

Hãy viết một bài ngắn giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 liên hệ với bản thân

Hiến pháp có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội và trong quá trình xây dựng đất nước của các Quốc gia trên thế giới. Hiến pháp chính là cơ sở pháp lý vững chắc, là nền móng cho quá trình xây dựng nên một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tất cả các ngành luật cần phải được xây dựng dựa trên những nguyên tắc mà Hiến pháp ghi nhận.

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là bản Hiến pháp năm 2013 được thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại Quốc Hội thứ XIII trong kỳ họp thứ 6. Hiến pháp năm 2013 cũng được ban hành vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Đây được coi là bản hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước sau chiến tranh, thời kỳ hội nhập quốc tế đánh dấu bước ngoặt mới của lịch sử Việt Nam.

Viết một bài ngắn giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 liên hệ với bản thân về việc thực hiện nghĩa vụ học tập và nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Bản Hiến pháp năm 2013 có 11 chương và 120 điều bao gồm những nội dung bao gồm: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; quốc hội; chủ tịch nước; chính phủ; toàn án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương; hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước và hiệu lực hiến pháp và sửa đổi hiến pháp.

Như vậy bản hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất của nước ta quy định những nội dung nhằm bảo vệ sự công bằng của con người, công dân, điều kiện đời sống và bộ máy nhà nước. Điều này đã đảm bảo việc xây dựng bộ máy nhà nước đúng định hướng và người dân được bảo vệ. Bên cạnh đó công dân có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện những điều mà hiến pháp quy định.

Từ những nội dung quy định trong Hiến pháp em nhận thấy trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của học sinh thực hiện các quy định theo hiến pháp vô cùng lớn, đặc biệt là về học tập và môi trường.

Học tập và môi trường là hai vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu của một công dân. Vì thế học sinh có quyền được học tập trong một môi trường, điều kiện phù hợp cùng với nghĩa vụ phải học tập thật tốt. Nghĩa là học sinh cần biết được học tập không phải chỉ là quyền lựa chọn mà còn là nghĩa vụ cần thực hiện vì bản thân, gia đình và xã hội. Về vấn đề môi trường thì công dân cũng có quyền được sống trong môi trường trong lành, nhưng cũng có nghĩa vụ bảo vệ môi trường tự nhiên. Nghĩa là tất cả mọi người cần hiểu được trách nhiệm bảo vệ môi trường, không được phép huỷ hoại tự nhiên và gây ô nhiễm môi trường.

Với tư cách là một học sinh và công dân còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ thực hiện nghĩa vụ học tập và bảo vệ môi trường bằng cách tích cực rèn luyện, trao dồi kiến thức bản thân. Bên cạnh đó, dù là hành động nhỏ nhất em sẽ tham gia, tuyên truyền, phê phán những hành vi hủy hoại môi trường, giúp cho môi trường được bảo vệ và ngày một cải thiện hơn.

Bài viết trên đây chỉ mang tính chất tham khảo.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Em hãy viết một bài ngắn giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 liên hệ với bản thân về việc thực hiện nghĩa vụ học tập và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 10 liên quan.

Đánh giá bài viết
6 3.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo