Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu văn bản ghi lại toàn bộ nội dung buổi sinh hoạt Chi bộ Đảng cơ sở với mục đích kết nạp Đảng viên mới đã đạt được những chỉ tiêu cũng như tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên tại đây.