Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn Bộ Tư Pháp năm 2024

Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn Bộ Tư Pháp năm 2024 được nhiều người lao động sử dụng cho quá trình đi xin việc hiện nay. Đây được coi như là bản thông tin khái quát về bản thân cho nhà tuyển dụng nắm được thông tin người lao động. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới độc giả mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn theo quy định của Bộ Tư Pháp cũng như cách viết mẫu đơn này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Sơ yếu lí lịch theo mẫu chuẩn Bộ Tư Pháp là tờ khai lý lịch của cá nhân, trong đó nội dung gồm thông tin tiểu sử bản thân, nhân thân, hoàn cảnh gia đình, quá trình hoạt động và đào tạo,… nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho nhà tuyển dụng, cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp khi đi xin việc.

1. Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn Bộ Tư Pháp

Hoatieu mời bạn tham khảo nội dung mẫu chuẩn được quy định theo Văn bản hợp nhất 8191/VBHN-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp, bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa trên trang hoặc tải mẫu sơ yếu lý lịch về để tiện sử dụng:

Ảnh
4x6

(đóng dấu giáp lai của nơi xác nhận hồ sơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….……..........

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..………………………..........

3. Nguyên quán ……………………………………………………………………………...........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..………………………............

5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….………………………………………..............

6. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………...............

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………………………..........

8. Số CCCD/CMND…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp…………..….………..

9. Trình độ văn hóa…………………………………….………………………………................

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. tại …………..………………...……..........

11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….……...........

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………………………...........

13. Sở trường:………………………………………………………………………………..........

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………...............

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………............

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………...............

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………...............

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………..............

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………............

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………...............

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………...............

3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………...........

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………............

- Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………............

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...........

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….…………………………………………............

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………..............

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...........

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………............

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………...............

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

2. Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn Bộ Tư Pháp

Dưới đây là cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc do Hoatieu sưu tầm và tổng hợp. Việc viết sơ yếu lý lịch phải đảm bảo được tính trung thực, chính xác. Bên cạnh đó cũng cần được viết sao cho ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, bố cục rõ ràng, nếu là bản viết tay thì cần đúng chính tả, hạn chế tẩy xóa. Đặc biệt cần phải công chứng sơ yếu lý lịch mới có thể đảm bảo được tính pháp lý cao nhất theo quy định. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây:

(1) Họ và tên: Đây là phần bạn cần viết in hoa. Nội dung này phải trùng khớp với thông tin trên các giấy tờ tùy thân như CMND,CCCD.

(2) Giới tính: Giới tính sinh học là nam ghi “nam” và nếu bạn là nữ ghi “nữ”.

(3) Ngày tháng năm sinh: Bạn cần ghi đúng thông tin ngày tháng năm sinh trùng khớp với thông tin trong giấy tờ tùy thân.

(4) Nơi đăng ký hộ khẩu đăng ký thường trú: Trình bày rõ thông tin về số nhà, đường, ấp (khu phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi mà bạn đăng ký thường trú theo đúng quy định của pháp luật.

(5) Nơi ở hiện tại: Khai rõ thông tin về nơi ở hiện tại, cụ thể về thông tin số nhà, đường phố trực thuộc quận, huyện; tỉnh, thành phố nào.

(6) Số điện thoại: Hãy điền 1 số điện thoại bạn đang dùng và dễ dàng liên hệ nhất.

(7) Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: Bạn cần ghi rõ về thông tin địa chỉ, số điện thoại của người có thể báo tin khi không liên hệ được với bạn. Ở đây nên là thông tin của người thân trong gia đình như bố, mẹ hoặc anh chị em.

(8) Bí danh: Ghi rõ bí danh của bản thân hay sử dụng, nếu không có bí danh, thì bạn có thể để trống.

(9) Nguyên quán: Ghi theo nguyên quán trên CMND hoặc CCCD.

(10) Dân tộc: Hãy viết tên dân tộc theo giấy tờ tùy thân. Ví dụ: dân tộc Kinh.

(11) Tôn Giáo: Ghi rõ tôn giáo mà mình đang theo. Ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi. Nếu không theo tôn giáo nào thì bạn điền là “Không”. Chính thác hơn nên đối chiếu thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(12) Trình độ văn hóa: Viết rõ thông tin 12/12 chính quy hay 12/12 bổ túc văn hóa.

(13) Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất: Điền thông tin về thành phần của gia đình bạn theo đúng quy định của pháp luật.

(14) Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Điền thông tin thành phần gia đình bạn. Ví dụ: công nhân, công chức, viên chức, nhà báo…

(15) Trình độ ngoại ngữ: Ghi những bằng cấp, chứng chỉ, trường ngoại ngữ mà bạn có, đã và đang theo học chẳng hạn như đại học Anh Ngữ, Pháp Ngữ hay Nga Ngữ; Bằng IELTS 8.0, …

(16) Hoàn cảnh gia đình: Khai họ tên cha, mẹ (Hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), anh chị em ruột trong gia đình, vợ/ chồng, con cái. Ở mục này, cần ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế…của từng người.

(17) Ngày và nơi kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm nơi kết nạp Đảng (Chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung Ương). Nếu chưa vào Đảng thì bạn có thể bỏ qua không điền.

(18) Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày tháng năm và nơi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, thông tin này có trong sổ Kết nạp Đoàn nhé.

(19) Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn: Tùy theo trình độ đào tạo chuyên môn của bản thân viết theo loại văn bằng mà mình được cấp. Hãy ghi rõ bạn học chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức và đừng quên liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.

(20) Khen thưởng: Viết rõ thông tin về ngày tháng năm cũng như hình thức khen thưởng. Nếu không có bạn có thể ghi “Chưa có”.

(21) Kỷ luật: Viết rõ tháng năm, lý do sai phạm và hình thức kỷ luật theo quy định. Nếu không có bạn có thể bỏ qua hoặc ghi “Chưa có”.

* Cách điền phần nhân thân: Bạn điền đầy đủ họ tên theo chứng minh thư/giấy khai sinh của những người thân trong gia đình.

* Quá trình hoạt động của bản thân: Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

Mời các bạn tải về miễn phí mẫu sơ yếu lý lịch word, pdf do Hoatieu.vn cung cấp trong bài viết.

Trên đây là Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn Bộ Tư Pháp năm 2024. Ngoài ra mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan tại mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
18 24.271
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo