Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất 2023

Sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật khi xin việc làm là mẫu giấy tờ quan trọng khi muốn tìm việc với các thông tin xác thực và được công chứng tại địa phương. Khi viết sơ yếu lý lịch, cách ghi trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch cũng là điều bạn cần lưu ý.

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hồ sơ xin việc cùng với Mẫu CV xin việc, Đơn xin việc.

Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất (được bán trong túi Hồ sơ xin việc) là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật chuẩn nhất tại đây.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc. Sơ yếu dùng để kê khai tất cả những thông tin liên quan đến bản thân ứng viên như: thông tin cá nhân, thông tin về thân nhân trong gia đình của ứng viên ấy (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em…). Bản lý lịch tự thuật này cần phải đảm bảo viết đúng theo form chuẩn quy định của Nhà nước. Dưới đây là Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật chuẩn nhất cùng hướng dẫn cách viết 2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật viết tay là bản khai thông tin cá nhân được viết bằng tay trên khổ giấy A4. Trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật, người viết vẫn cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch heo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Để viết tay, chúng ta cần chắc chắn mình có thể trình bày tốt: ngay ngắn, sạch sẽ, không tẩy xóa, nét chữ dễ đọc. Có như vậy thì bạn mới có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng.

Giá trị của sơ yếu lý lịch viết tay đó là giúp cho bạn thể hiện được thái độ nghiêm túc, sự kỳ vọng đối với vị trí việc làm đang ứng tuyển. Đó cũng là một cách để bạn tạo ra được điểm cộng cho bản thân mình trong mắt nhà tuyển dụng.

2. Nội dung của sơ yếu lý lịch tự thuật

Một sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc gồm:

 • Ảnh 4×6, họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm trú, số chứng minh thư nhân dân.
 • Trình độ phổ thông, trình độ lý luận chính trị, ngày vào Đoàn, ngày vào Đảng.
 • Quan hệ gia đình: ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con cái.
 • Tóm tắt quá trình đào tạo, công tác gồm thời gian, tên đơn vị, ngành nghề, chức vụ, văn bằng liên quan…
 • Dưới cùng là chữ ký của người khai và dấu xác nhận của địa phương.

3. Vai trò của sơ yếu lý lịch tự thuật

Đối với các ứng viên, sơ yếu lý lịch tự thuật là một loại giấy tờ giới thiệu bản thân họ với nhà tuyển dụng. Đó cũng là loại hồ sơ xác thực để khẳng định bạn là một công dân hợp pháp, đủ điều kiện lao động và được pháp luật bảo vệ.

Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng viên đối với nhà tuyển dụng là một loại thủ tục giúp họ biết nhiều hơn về ứng viên của mình. Đó cũng giống như một loại bằng chứng có tính pháp lý khẳng định họ có đủ điều kiện để làm việc lao động. Từ bản lý lịch này nhà tuyển dụng còn biết quá trình trưởng thành, gia đình cũng như các hoạt động của ứng viên từ trước đến nay.

4. Những yêu cầu cơ bản khi viết sơ yếu lý lịch

Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc. Vì vậy, dựa trên sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể bước đầu đánh giá tính cách của ứng viêm: có cẩn thận hay không, có trình bày khoa học không, có gọn gàng không... Vì thế, hãy tạo cho mình một bản sơ yếu gọn gàng, khoa học nhất, làm nổi bật được điểm mạnh của bản thân và thực sự sáng tạo. Hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đầy nhiệt huyết đối với công ty và vị trí mà họ đang cần.

Đồng thời, cần lưu ý các yêu cầu cơ bản sau:

- Viết sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin;

- Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa, thống nhất màu mực (viết tay);

- Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh 4×6

Trên đây là Mẫu Sơ yếu lý lịch và cách ghi chi tiết nhất đối với người lao động đi xin việc. Riêng cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng mẫu Sơ yếu lý lịch riêng.

5. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: .....................................................................................Nam, nữ:.............

Sinh ngày...............tháng............năm........................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):........................................................

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:............................Nơi cấp:..........

Ngày.............tháng.............năm...................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng.................................................Di động.....................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):..............................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Số hiệu (3):..................................

Ký hiệu (4):..................................

Họ và tên: ........................................................................Bí danh:..............................

Tên thường gọi:...........................................................................................................

Sinh ngày..............tháng.........năm............. Tại (5):.....................................................

Nguyên quán (6):.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):...........................................................................

Nơi ở hiện tại (8) ..........................................................................................................

Dân tộc: ...........................................................Tôn giáo:..............................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)........

......................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay (10):..............................................................................

Trình độ văn hoá (11):..................................... Ngoại ngữ (12):.........................

Trình độ chuyên môn: .......................................................Loại hình đào tạo:..............

Chuyên ngành đào tạo:.................................................................................................

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm..................................

Nơi kết nạp:...................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày...........tháng............năm............................................

Nơi kết nạp:....................................................................................................................

Tình hình sức khoẻ (13): ......................Cao........................... Cân nặng:................ kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):.................................................................

Cấp bậc (15):................................................... Lương chính hiện nay (16):..............

Ngày nhập ngũ: ..............................................Ngày xuất ngũ:......................................

Lý do:.............................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp...............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)..........................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18).....................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp.............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)..........................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)....................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng:.......................................................... Tuổi:......................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................

Nơi làm việc (23):......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (24):..................................................................................................

Họ và tên các con:

1) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

2) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

3) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

4) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

5) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:...............

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):..............................................................................................................

Kỷ luật (27):.......................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...............,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu sơ yếu lý lịch được viết mẫu để các bạn cùng tham khảo và có thể dễ dàng hơn trong quá trình điền thông tin vào bản sơ yếu lý lịch của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

6. Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………..Nam/ Nữ: ….……

2. Sinh ngày:……tháng …..năm …………Nơi sinh: ……

3. Nguyên quán: ……………………………………………………………………………....

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………..………………………....

5. Chỗ ở hiện nay: ……………………………….……………………………………….......

6. Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….........

7. Dân tộc: ………………………….Tôn giáo: ……………….……………………………..

8. CCCD/CMND:…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp:…………..….………

9. Trình độ văn hóa…………………………………….………………………………..........

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. tại …………..………………...…….....

11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….…….......

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..……………………………….......

13. Sở trường:………………………………………………………………………………......

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha:…………………………………… Năm sinh: …..…………………........

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………......

- Cơ quan công tác : …………………………………………………………………….........

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........

2. Họ và tên mẹ:………………………….………… Năm sinh: …………….………........

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........

3. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………………. Năm sinh: ………………......

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………….....

Họ và tên Anh/chị em ruột:…………………………. Năm sinh: …………………......

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….………………………………………….....

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........

Họ và tên Anh/chị em ruột:…………………………. Năm sinh: …………………......

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………………………………….....

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

..……, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhận của cơ quan đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

7. Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Trang 2 khai báo về các thông tin cá nhân của người viết sơ yếu lý lịch như họ tên, ngày sinh..... kèm theo đó là bản khai về hoàn cảnh gia đình như thông tin lý lịch của bố, mẹ.....

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

8. Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự thuật 2022

Sơ yếu lý lịch tự thuật là một trong những hồ sơ không thể thiếu trong hành trang đi xin việc. Tuy nhiên, nhiều người lại bị mất điểm bởi những lỗi cơ bản trong quá trình viết sơ yếu lý lịch. Đừng lo, chúng tôi sẽ hướng dẫn khai sơ yếu lý lịch tự thuật đúng chuẩn. Việc của bạn là xem mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc của chúng tôi và áp dụng theo thôi.

Phần tiểu sử bản thân

Phần tiểu sử hay còn gọi là phần thông tin cá nhân là phần không thể thiếu trong các mẫu lý lịch. Phần này bao gồm các thông tin:

 • Họ tên cá nhân
 • Giới tính
 • Ngày tháng năm sinh…

Với phần này, bạn cần viết đúng theo những thông tin đã lưu trong chứng minh nhân dân. Trong đó, họ tên sẽ cần phải viết chữ in hoa.

Hướng dẫn ghi quê quán trong lý lịch trích ngang

Trong sơ yếu lý lịch hồ sơ xin việc, bạn sẽ cần phải ghi những thông tin sau trong mục quê quán của mình gồm:

 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bao gồm số nhà, đường phố, xã phường, quận huyện, tỉnh thành. Bạn cần khai theo đúng sổ hộ khẩu
 • Nơi ở hiện tại: Nếu nơi ở hiện tại trùng với hộ khẩu thường trú thì không cần phải ghi lại. Nếu không, ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn.
 • Nguyên quán: Có thể ghi theo quê của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng bạn tự nhỏ nếu như không rõ về thân thế của bố, mẹ mình là ai.

Hướng dẫn ghi sơ yếu lý lịch xin việc cho người đi làm

Với những người đã đi làm, bạn khai lại lý lịch đi làm của mình theo đúng những thông tin của các mục trên. Tiếp theo, bạn điền đầy đủ những thông tin sau:

 • Dân tộc: Ghi rõ dân tộc gốc gác của mình. Nếu là con lai thì cần ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ
 • Tôn giáo: Cần ghi rõ tôn giáo của bạn (đạo Phật, đạo Hồi, Thiên Chúa, Cao Đài,…) kèm theo cả chức sắc trong tôn giáo đó nếu có. Còn nếu không theo đạo nào thì ghi là “Không”.
 • Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất: Ghi thông tin về thành phần gia đình theo đúng như quy định của pháp luật. Bao gồm các diện thành phần: cố nông, bần nông, trung nông, địa chủ, công chức, viên chức.
 • Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Gia đình của bạn thuộc thành phần nào thì điền thông tin vào đó. Các thành phần bản thân gia đình bao gồm: công nhân, viên chức, công chức, …
 • Trình độ văn hóa: Khai rõ trình độ là 12/12 hoặc bổ túc văn hóa… theo đúng bằng cấp mà mình đã nhận được.
 • Trình độ ngoại ngữ trong sơ yếu lý lịch: Ghi chính xác các bằng cấp liên quan đến trình độ ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga,…)
 • Ngày và nơi kết nạp Đảng/ Đoàn: Ghi rõ ngày được kết nạp. Nếu không nhớ rõ thì có thể bỏ qua
 • Trình độ học vấn trong sơ yếu lý lịch: Ghi trình độ đã tốt nghiệp: đại học, cao đẳng, trung cấp…
 • Trình độ chuyên môn trong lý lịch đi làm: Bạn được đào tạo theo chương trình nào, chuyên ngành nào thì ghi vào mục này.
 • Cấp bậc: Phần này ghi bậc lương đang được hưởng.
 • Lương chính hiện nay: Lương theo ngạch chuyên viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, … ghi vào cụ thể nếu có.
 • Quá trình công tác của bản thân bản thân: Ghi tóm tắt lại quá trình học tập, làm việc của bạn. Trong đó, thể hiện rõ rằng mình đã đi học ở đâu, làm gì và giữ các chức vụ gì? Việc ghi đầy đủ phần này sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với hàng loạt những hoạt động xã hội, đào tạo trong quá khứ, thể hiện bạn là một người rất năng động.
 • Tình trạng sức khỏe: Bạn ghi Tốt nếu chắc chắn sức khỏe được đảm bảo.

9. Các loại hình sơ yếu lý lịch

Hiện nay, sơ yếu lý lịch được lập dưới 2 hình thức là viết tay và đánh máy. Về các thông tin và cách trình bày thì dù lập ra dưới hình thức nào cũng đều tương tự nhau. Dưới đây là một vài thông tin cung cấp cho bạn đọc về 2 hình thức này:

- Sơ yếu lý lịch viết tay:

Bạn có thể mua các mẫu sơ yếu lý lịch tại các hiệu sách hoặc hàng photo có sẵn. Khi điền bạn cần lưu ý mua dư số lượng để tránh điền sai. Hãy đảm bảo chữ viết rõ ràng, dễ đọc. Những tên người sẽ được viết in hoa. Bạn tuyệt đối không nên gạch xóa, nếu viết sai, bạn cần thay tờ khai khác. Vì thế việc tải mẫu hồ sơ xin việc sẽ giúp bạn chủ động và tiết kiệm chi phí hơn.

- Sơ yếu lý lịch đánh máy:

Nếu cần bạn muốn sơ yếu của mình có thể sửa chữa được, bạn nên sử dụng sơ yếu lý lịch đánh máy. Loại hình sơ yếu lý lịch này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với loại bán sẵn.

Sơ yếu lý lịch đánh máy luôn đảm bảo yếu tố rõ ràng, dễ đọc vì chữ viết tay đôi khi sẽ không sạch đẹp bằng đánh máy. Tuy nhiên bạn sẽ cần kiến thức tin học văn phòng cơ bản để sử dụng.

10. Xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Xác nhận sơ yếu lý lịch là việc kiểm chứng và xác nhận những thông tin mà bạn khai trong sơ yếu lý lịch là đúng sự thật. Trong sơ yếu lý lịch có mục xin xác nhận của địa phương và yêu cầu đóng dấu giáp lai trên ảnh đã dán. Do đó cá nhân khi muốn xin xác nhận sơ yếu lý lịch có thể lựa chọn một trong ba cách thức như sau:

- Đến Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú để xác nhận;

- Đến bất kỳ Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc là phòng tư pháp nào để xác nhận;

- Đến bất kỳ phòng, văn phòng công chứng nào để xác nhận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
198 858.599
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thái Nguyễn
  Thái Nguyễn

  Mình đã tải về và điền, rất tiện

  Thích Phản hồi 14:28 08/06
  • Trần Thị Quỳnh
   Trần Thị Quỳnh

   bản in free và đúng chuẩn mẫu ngoài hàng nhé

   Thích Phản hồi 14:30 08/06
   • Minh Ngọc
    Minh Ngọc

    woa

    Thích Phản hồi 17:05 08/06
    • Lê Tiến Anh
     Lê Tiến Anh

     Mình đã tải về để nộp hồ sơ xin việc và đậu rùi. Cảm ơn Hoa tiu nha

     Thích Phản hồi 17:06 08/06
     • Bùi Linh
      Bùi Linh

      Mẫu này dán ảnh vào được không vậy?

      Thích Phản hồi 17:07 08/06
      • Lê Tiến Anh
       Lê Tiến Anh

       Bạn tải về rồi dán ảnh vào góc trên cùng bên trái nhé. Ra phường hay công chứng họ giáp lai ảnh cho ạ

       Thích Phản hồi 17:07 08/06