Giấy đề nghị tăng lương 2024 mới nhất

Mẫu đơn xin được tăng lương là mẫu đơn được cá nhân lập ra để đề xuất lên sếp xin được tăng lương, nâng bậc lương. Mẫu đơn nêu rõ người làm đơn, lý do xin tăng lương, mức lương dự kiến xin tăng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin đề xuất tăng lương là mẫu dành cho nhân viên tại các doanh nghiệp dùng để đề xuất và xin tăng lương. Mẫu cần thể hiện mong muốn được ghi nhận những cố gắng cống hiến của nhân viên đó với công ty, từ đó để ban giám đốc xét duyệt, cân nhắc xem có nên tăng lương cho nhân viên đó không.

Mẫu đơn xin tăng lương mới nhất
Mẫu đơn xin tăng lương mới nhất

1. Mẫu đơn đề nghị tăng lương là gì?

Mẫu đơn đề nghị tăng lương là loại giấy tờ được cá nhân người lao động lập ra để đề xuất xin tăng tiền lương với người sử dụng lao động dựa trên những cơ sở, căn cứ thuyết phục, thỏa thuận công việc, hợp đồng.

Mẫu đơn cần thể hiện rõ ràng mong muốn, đề xuất về vấn đề đãi ngộ, lương thưởng; đồng thời chỉ ra rõ những cống hiến, thành tích của NLĐ để từ đó cấp trên, NSDLĐ sẽ xem xét có nên tăng lương cho nhân viên hay không.

2. Khi nào sử dụng Mẫu đơn đề nghị tăng lương?

Đề xuất tăng lương là nhu cầu chính đáng của người lao động.
Đề xuất tăng lương là nhu cầu chính đáng của người lao động.

Bạn nên sử dụng mẫu tờ trình đề xuất tăng lương và đề xuất tăng lương khi:

- Đã làm việc một thời gian khá dài, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của doanh nghiệp, đạt được nhiều thành tích trong công việc và được công nhận. Qua đó đã khẳng định được năng lực, giá trị bản thân cá nhân.

- Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mình đối với công việc.

- Đã thỏa thuận với chủ doanh nghiệp/NSDLĐ việc sẽ tăng lương sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Cảm thấy mức lương hiện tại của mình là chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

Thực tế, khi bản thân bạn cảm thấy trình độ chuyên môn của mình đã nâng cao, chất lượng công việc tốt hơn, thì bạn có thể đề xuất tăng lương.

Một số cá nhân cảm thấy ái ngại khi đề xuất tăng lương và không biết thực hiện việc đề nghị này như thế nào. Tuy nhiên, khi chất lượng cùng thành tích trong công việc của bạn gia tăng thì việc đề xuất tăng lương là nhu cầu chính đáng của NLĐ để sao cho công sức bạn bỏ ra đạt được thành quả tương xứng.

Nếu bạn chưa biết đề xuất tăng lương như thế nào, bạn có thể bắt đầu bằng việc trao đổi với bên nhân sự, viết đơn, thư hoặc mail xin tăng lương.

Dưới đây là một vài mẫu đề xuất tăng lương và hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn này mà bạn có thể tham khảo.

3. Nội dung tờ trình đề xuất tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương hay đơn đề xuất tăng lương dù hiện tại vẫn chưa có mẫu sẵn theo quy định của pháp luật nhưng bạn vẫn phải đảm bảo những nội dung cần có như sau để mẫu đơn chuyên nghiệp hơn:

- Thứ nhất, về thông tin cá nhân: Người lao động nên trình bày rõ ràng, đầy đủ nhưng ngắn gọn thông tin cá nhân như: Họ tên, chức vụ, hiện tại đang làm công việc gì, những thành tích tại công ty đã đạt được...

- Thứ hai, nêu rõ mức lương hiện tại được nhận của bản thân, thỏa thuận hai bên đã ký, và mức lương mong muốn mà người lao động hướng đến.

- Thứ ba, người lao động phải trình bày lý do muốn tăng lương, đây là phần quan trọng nhất trong mẫu đề xuất tăng lương. Nếu lý do thật thuyết phục, cũng như những cống hiến của người đề xuất đạt được nhiều thành tích trong công việc. Hoặc trường hợp có thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc sẽ tăng lương khi hoàn thành một công việc nhất định khi được giao, qua đó nhằm thuyết phục được cấp trên phê duyệt Nếu lý do của người lao động không đủ tính thuyết phục, không đề cao được tầm công việc bản thân đang làm thì khả năng bạn được tăng lương giống như mong muốn là rất thấp.

- Thứ tư, trong mẫu tờ trình đề xuất tăng lương cần phải có mục ý kiến của phòng, ban nhân sự, ý kiến của giám đốc hoặc người quản lý cấp trên về đề nghị tăng lương của người lao động.

- Thứ năm, cần đảm bảo những yêu cầu bắt buộc phải có với những lá đơn như quốc hiệu, tên đơn, ngày tháng và có đầy đủ chữ ký xác nhận của người viết đơn đề xuất tăng lương và chữ ký của những bên liên quan.

4. Mẫu đơn xin tăng lương 2023

Dưới đây là mẫu đơn xin tăng lương năm 2023 mới nhất. Mẫu đơn gồm thông tin cá nhân của người làm đơn và căn cứ xin tăng lương, bên cạnh đó Hoatieu cũng đưa ví dụ về lý do xin tăng lương cho các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:- Ban Giám đốc Công ty
- Trưởng phòng
- Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Tôi tên là:...........................................................

Sinh ngày:...........................................................

Số CMND/CCCD:...............................................

Cấp ngày:................................Tai:......................

Tôi hiện đang là nhân viên phòng.......thuộc bộ phận ................của Công ty

Căn cứ vào Bộ luật lao động 2019, Hợp đồng lao động số . . (Số HĐLĐ mà bạn kí kết với công ty), Thỏa ước lao động và tình hình thực tế công ty nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi từ tháng ... năm 2023. Lần cuối được xét tăng lương là từ tháng .... năm ...

Tôi viết thư này với mong muốn được xét duyệt tăng lương. Tôi đã luôn cống hiến cho quý công ty với tư cách là [chức danh] tại [tên công ty] trong [số năm làm việc], tôi đã học hỏi và phát triển rất nhiều. Tôi tin rằng tôi đã đáp ứng và giải quyết tốt các tình huống và liên tục tạo giá trị cho công ty.

Dựa trên những thành tích gần đây của tôi trong [năm], tôi tin rằng việc tăng lương ít nhất [phần trăm tăng lương] là đề nghị chính đáng. Ví dụ, trong năm qua, tôi đã:

1. [Thành tích]

2. [Thành tích]

3. [Thành tích]

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng thêm ít nhất là ..... ..% tiền lương cho tôi, tương đương mức lương hàng tháng là triệu đồng để đảm bảo công bằng cũng như là lời động viên, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn, cống hiến cho Công ty hiệu quả và đạt được những phát triển vượt bậc trong năm 2023.

Trân trọng kính gửi!

....ngày ... tháng ... năm ....
Nhân viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương dưới đây dành cho tập thể, là giấy đề nghị tăng lương cho các nhân viên xứng đáng. Mời các bạn tham khảo.

Giấy đề nghị tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:

  • Ban Giám đốc công ty ..............................
  • Phòng nhân sự Công ty.............................

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Ý kiến của giám đốc

…………………………………………………………

…………………………………………………………

........., Ngày ... tháng ... năm ......

Người đề nghị

Phòng nhân sự

6. Đơn đề xuất tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỊCH VỤ …………………….

Địa chỉ: ………………………

Điện thoại: ……….………

Website: ………………….

Email: ……………………..

ĐƠN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho công nhân viên như sau:

Stt

Họ tên

MS nhân viên

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Thời gian tăng

Lý do

1

Ý kiến Giám đốc:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giám đốc

Ngày ……. tháng …... năm ……

Người đề xuất

7. Đơn đề nghị tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Căn cứ:

– …………………………………

– …………………………………

(Ghi chú: Các căn cứ được nêu ra ở phần này là những văn bản, giấy tờ phản ảnh thực trạng về việc tại sao người lao động cảm thấy mức lương mình đang được hưởng là không thỏa đáng và không đúng – ví dụ: Luật lao động 2019, Hợp đồng lao động, Thỏa thuận lao động, Quyết định bổ nhiệm)

Kính gửi: ………………………………………

……………………………….…………………

(Ghi chú: Đối tượng kính gửi là người sử dụng lao động hoặc người có trách nhiệm quản lý người lao động như Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, Trưởng phòng ………)

Tôi là: …………………………………………………

Đang làm việc tại bộ phận: …………………………

Từ năm: …………………………….........................

Nội dung: ………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Phần nội dung đơn – Phần này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc đề xuất tăng lương cho người lao động là hợp lý)

Dựa

  • …………………………………………………
  • …………………………………………………
  • …………………………………………………

(Ghi chú: phần này nêu ra cụ thể các điều, khoản điểm trong các văn bản đã được liệt kê ra ở phần ‘Căn cứ’ để khẳng định quyền lợi của người lao động về việc được hưởng mức lương cao hơn – ví dụ như điều khoản trong Luật lao động 2019).

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ……………

…………………………………………………………

(Ghi chú: phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động, người viết đơn về mức lương một cách cụ thể nhất có thể – ví dụ: Đề nghị mức lương mới là .............đồng/tháng)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn xin tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần .....................

Tôi tên là: ............................. sinh ngày .........................., hiện đang là nhân viên ................ Của Công ty ..............................

Căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019 và tình hình thực tế nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi kể từ năm .......... Bởi các lý do nêu sau:

- Năm .........kinh tế Việt Nam tăng trưởng .......... và Công ty ta tăng trưởng ..............%.

- Từ ngày........., lương tối thiểu vùng tăng .........nhưng cả năm qua tôi chưa được

tăng lương dù làm việc rất hiệu quả.

- Doanh số năm .........của tôi tăng ..................% so với năm...........

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết để phù hợp với chất lượng làm việc nổi trội của tôi trong thời gian qua và sự tăng trưởng của Công ty, nền kinh tế nước nhà.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng ít nhất là ...........% tiền lương cho tôi từ ngày ................; có như vậy mới đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn và cống hiến cho Công ty nhiều hơn.

Người làm đơn

GIÁM ĐỐC

9. Lưu ý khi viết đơn xin nâng lương

Sau đây là một số lưu ý khi làm đơn xin nâng lương mà bạn nên biết:

Thứ nhất, nên nghiên cứu mức lương trước khi đề xuất

Nếu bạn muốn xin nâng lương, trước hết bạn phải biết vị trí của mình đang nằm ở đâu, bạn có quan trọng với công ty hay không. Điều này sẽ giúp bạn xác định được mức lương mà mình xứng đáng được nhận. Ngoài ra, đừng quên tham khảo mức lương của các công ty khác đối với vị trí mà mình đang làm.

Thứ hai, không nên nộp đơn xin nâng lương khi công ty đang gặp khó khăn về tài chính

Khi nộp đơn xin nâng lương bạn phải chọn thời điểm chính xác. Đặc biệt, tuyệt đối không đề nghị được nâng lương khi công ty gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm mọi chi phí. Bởi lẽ, xin nâng lương trong thời điểm này không chỉ không được chấp nhận mà còn có thể trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người trong công ty.

Thứ ba, hãy chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với việc được nâng lương

Muốn được phê duyệt nâng lương ngoài việc nộp mẫu đơn xin nâng lương bạn chắc chắn phải chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng. Chứng minh bằng cách nào? Hãy sử dụng các con số, doanh thu mà bạn kiếm được, những việc mà bạn làm được, thời gian hoàn thành công việc, sự sáng tạo trong việc giải quyết công việc, những giải pháp mà bạn đề ra cho công ty để mô tả thành tích của mình. Đó chính là cách chứng minh vô cùng khoa học và đầy sức thuyết phục.

Thứ tư, không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp

Khi xin nâng lương, bạn không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp. Bởi nếu đề ra mức lương quá cao thì rất có thể đơn của bạn sẽ không được phê duyệt. Còn nếu đề ra mức lương quá thấp thì chắc chắn sau khi được nâng lương bạn vẫn không thể thỏa mãn được yêu cầu của mình.

Trên đây là Giấy đề nghị tăng lương 2024 mới nhất và cách viết đơn xin tăng lương. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 49.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo