Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021

Bên cạnh mức lương cứng thì các giáo viên khi dạy thừa giờ còn được hưởng thêm khoản tiền dạy thừa giờ. Vậy khoản tiền này được quy định như thế nào?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021 theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021

1. Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học

Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học được quy định tại điều 5,6 Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2017 như sau:

  • Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

- 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

- 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

- 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

- 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

  • Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần
  • Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết/tuần ở cấp tiểu học
  • Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết/tuần  đối với giáo viên ở cấp tiểu học

=> Định mức số tiết của giáo viên tiểu học được tính theo công thức

Định mức số tiết = Số tiết mỗi tuần x số tuần giảng dạy

Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học 23 tiết/tuần x 35 tuần = 805 tiết, giáo viên tiểu học trường dân tộc bán trú và lớp dành cho người tàn tật khuyết tật là 21 tiết/tuần x 35 tuần = 735 tiết.

2. Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

Theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, tiền lương dạy thêm giờ được tính theo các công thức sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy x 150%.

Trong đó:

  • Tiền lương 01 giờ dạy = [(Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học) : (Định mức giờ dạy/năm)] x [Số tuần dành cho giảng dạy: 52 tuần].
  • Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm)
  • Định mức giờ dạy/năm được tính như sau: Định mức với giáo viên = [Định mức tiết dạy (tiêu chuẩn giờ giảng)/tuần] x (Số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học)

3. Quy định về chi trả tăng giờ cho giáo viên

Các vấn đề về thanh toán tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên được quy định tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Trong đó điều 3 thông tư này quy định:

  • Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi:

- Có nhà giáo nghỉ ốm

- Nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

- Đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra

- Tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Cách tính tiền thừa giờ của giáo viên tiểu học. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 4.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo