Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh 2024

Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh là gì? HoaTieu.vn xn giới thiệu đến các bạn Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh được chúng tôi sưu tầm mới nhất. Mẫu phiếu trả hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/06/2023 của BHXH Việt Nam. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh là gì?

Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh về khái quát được hiểu là mẫu điều chỉnh thông tin liên quan đến dữ liệu hệ thống bảo hiểm với dữ liệu hồ sơ cá nhân thực tế chưa trùng khớp với nhau. Cụ thể:

Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ sử dụng Mẫu C02-TS để cập nhật thông tin thay đổi liên quan đến họ, tên, chữ đệm; dân tộc, quốc tịch, địa chỉ thường trú; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, số căn cước công dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu, và quyền lợi BHYT cao hơn của người tham gia trong cơ sở dữ liệu.

Trách nhiệm lập Mẫu C02-TS thuộc về Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, và thời gian lập được xác định dựa trên yêu cầu phát sinh từ hồ sơ đề nghị của người tham gia và theo phương thức lập đã được quy định.

Có thể thấy, khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hệ thống bảo hiểm, Mẫu C02-TS là biểu mẫu không thể thiếu để cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định.

Mẫu C02-TS yêu cầu có chữ ký xác nhận của Giám đốc tỉnh/huyện ký số, lưu trên hệ thống để đảm bảo việc điều chỉnh thông tin được thực hiện chính xác, bảo đảm quyền lợi của cá nhân và tránh sai sót không đáng có xảy ra, giúp người lao động có thể yên tâm tham gia bảo hiểm và tiện lợi trong công tác quản lý.

2. Nội dung mẫu C02-TS

2.1. Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh 2024

Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh
Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh

Nội dung Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh file docx, pdf đã được HoaTieu.vn biên tập để các bạn tải về dùng được luôn.

Nội dung Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh như sau:

Mẫu C02-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

Số: ................; Ngày ... tháng ... năm ...

Họ tên người lập phiếu:

Nội dung điều chỉnh thông tin Mã số BHXH: .......................;

Họ và tên: ...................................;

Nội dung điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin mới

- Họ, tên, chữ đệm

- Ngày, tháng, năm sinh

- Giới tính

- Nơi đăng ký khai sinh

- Số CCCD/số ĐDCN/ CMTND/hộ chiếu

- Quyền lợi hưởng BHYT

- Dân tộc

- Quốc tịch

Đính kèm bản scan hồ sơ của người tham gia vào hệ thống

Giám đốc tỉnh/huyện ký số, lưu trên hệ thống

2.2. Cách viết Mẫu C02-TS Phiếu điều chỉnh

a) Mục đích: là căn cứ để Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ thực hiện cập nhật nội dung điều chỉnh thay đổi họ, tên, chữ đệm; dân tộc, quốc tịch, địa chỉ thường trú; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, số căn cước công dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu, hưởng quyền lợi BHYT cao hơn của người tham gia vào cơ sở dữ liệu.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

c) Thời gian lập: khi có phát sinh

d) Căn cứ lập: hồ sơ đề nghị của người tham gia

e) Phương thức lập:

- Hệ thống tự động phát sinh số phiếu, cập nhật ngày tháng năm theo hệ thống.

- Họ tên người lập phiếu: ghi họ tên cán bộ chuyên quản lập phiếu

- Ghi thông tin Mã số BHXH, Họ và tên của người tham gia cần điều chỉnh

- Nội dung điều chỉnh: ghi thông tin cũ, thông tin mới chỉ tiêu điều chỉnh.

- Đính kèm bản scan hồ sơ của người tham gia vào hệ thống

- Giám đốc tỉnh/huyện ký số, lưu trên hệ thống.

Mời các bạn tham khảo những bài viết về Bảo hiểm trong mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn

Đánh giá bài viết
3 5.968
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo