File Excel tính tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT 2024

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, tiền lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023. Do đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng thêm để cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ file Excel tính tiền đóng BHXH với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ từ 01/7/2023. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tỷ lệ đóng BHXH năm 2023

1.1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT với người lao động Việt Nam

Mức đóng BHXH bắt buộc 2023, mức đóng BHTN 2023, mức đóng BHYT 2023 với người lao động Việt Nam như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21,5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

1.2. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT với người lao động nước ngoài

Mức đóng BHXH bắt buộc 2023, mức đóng BHTN 2023, mức đóng BHYT 2023 với người lao động nước ngoài như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

2. File Excel tính tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT 2023

File Excel tính tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT 2023

File Excel này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Quý khách hàng chỉ cần nhập tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng vào ô màu vàng , sẽ hiện ra số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng đó tại ô màu đỏ .

Để xem chi tiết, mời các bạn tải file về nhé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.909
0 Bình luận
Sắp xếp theo