9 Mẫu bảng tính lương năm 2024 mới cập nhật

Mẫu bảng tính lương là mẫu bảng lương được lập ra để ghi chép về việc tính lương cho nhân viên. Mẫu bảng tính lương nêu rõ thông tin mã số ngạch, hệ số lương, hệ số phụ cấp, tổng số tiền lương... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tính lương tại đây.

Tính và quản lý bảng lương của cán bộ nhân viên, người lao động trong một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là nghiệp vụ quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của mỗi cá nhân trong tổ chức và hiệu quả quản lý của đơn vị. Để tăng tính chính xác và công bằng trong việc tính toán lương, thưởng, rất cần có bảng lương chi tiết và phù hợp với tình hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Dưới đây Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc các mẫu bảng lương file word, Excel đầy đủ và chuẩn nhất.

1. Vai trò của bảng tính lương

Bảng tính lương có vai trò quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp, cả với nhân viên hành chính - kế toán, tập thể cán bộ nhân viên và người lãnh đạo. Cụ thể:

+ Đối với nhân viên hành chính - kế toán, bảng tính lương là công cụ cần thiết giúp quá trình tính toán lương thưởng, chế độ của người lao động được thực hiện dễ dàng, tỉ mỉ nhất, tránh sai sót.

+ Đối với người lao động: Bảng tính lương chi tiết và rõ ràng giúp người lao động nắm rõ các khoản tiền lương, được thưởng và bị trừ (phạt) của mình trong tháng, tạo sự tin tưởng trong mối quan hệ lao động. Đồng thời, bảng lương với mức lương, thưởng hấp dẫn và công bằng sẽ tạo động lực cho người lao động phấn đấu hơn trong công việc.

+ Đối với doanh nghiệp: Bảng tính lương cung cấp những thông tin cần thiết để người quản lý đánh giá hiệu suất của nhân viên. Đồng thời là cơ sở để dự đoán, ước tính và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng trả lương đúng hẹn và duy trì sự ổn định tài chính.

Như vậy, có thể thấy, bảng tính lương nhân viên đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi cá thể trong cơ quan, doanh nghiệp. Nó thể hiện sự công bằng, động lực phấn đấu của người lao động và giúp doanh nghiệp quản lý nguồn tài chính, giữ chân người tài và thực thi các quy định pháp luật tốt hơn.

Dù được tạo bằng word hay Excel thì nội dung cơ bản của mẫu bảng tính lương vẫn cần đầu đủ các thông tin như:

  • Thông tin nhân viên.
  • Mức lương cơ bản.
  • Khoản thưởng, phụ cấp và khấu trừ.
  • Lương đóng bảo hiểm, thực lĩnh...

2. Mẫu bảng tính lương của cán bộ công chức

Mẫu bảng tính lương cho cán bộ công chức, nhân viên, người lao động được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu bảng tính lương của cán bộ công chức

TÊN ĐƠN VỊ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: /TTr-

……, ngày…..tháng…..năm…..

BẢNG TÍNH LƯƠNG NĂM ……

Số TT

Họ và tên

Mã số ngạch

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp khu vực

Hệ số phụ cấp khác

Cộng hệ số

Tiền lương và phụ cấp một tháng

Số tháng

Tiền lương và phụ cấp cả năm

Phụ cấp kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm

Hệ số

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Cán bộ hưởng lương từ dự án

II

Cán bộ hưởng lương hợp đồng QLDA

III

Cán bộ kiêm nhiệm QLDA

Tổng cộng

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bảng lương nhân viên file excel,word

Mẫu bảng lương nhân viên file excel, word gồm mẫu bảng lương nhân viên đơn giản, mẫu bảng tính lương cho cá nhân, mẫu bảng lương nhân viên văn phòng với đầu đủ dữ liệu cần thiết cho một bảng tính lương. Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo.

Mẫu bảng lương nhân viên file excel,word 

Mẫu bảng lương nhân viên file excel,word 

4. Bảng lương nhân viên theo quy tắc 3P

Hệ thống lương 3P là mẫu bảng lương được thiết kế để đánh giá và phân bổ thu nhập cá nhân dựa trên ba yếu tố: Position (vị trí công việc), Person (năng lực cá nhân) và Performance (kết quả công việc). Đây là một hệ thống lương linh hoạt và công bằng, đảm bảo rằng mức lương của mỗi nhân viên phản ánh đúng vị trí công việc, khả năng cá nhân và hiệu suất làm việc.

Bảng lương nhân viên theo quy tắc 3P

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo đầy đủ các mẫu bảng tính lương mới nhất 2024

Mời bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thuế - Kế toán - Kiểm toán của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 12.173
0 Bình luận
Sắp xếp theo