Biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất 2024

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất 2024 được Hoatieu.vn giới thiệu trong bài viết dưới đây là Mẫu C34-HD ban hành kèm theo theo Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021 về chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở. Mời bạn đọc tham khảo mẫu chi tiết, cách điền mẫu và những quy định liên quan đến việc kiểm quỹ tiền mặt của tổ chức công đoàn cơ sở trong bài viết sau:

1. Biên bản kiểm quỹ tiền mặt là gì?

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong tổ chức công đoàn cơ sở là chứng từ, văn bản được lập ra sau quá trình kiểm tra của công đoàn cấp trên, xác định số lượng và giá trị của tiền mặt trong quỹ của tổ chức công đoàn cấp dưới. Mục đích của việc kiểm tra nhằm tính chính xác và đảm bảo sự khớp nhau giữa số dư tiền mặt trong quỹ với số tiền đã thu, chi được ghi vào sổ trước đó.

Như vậy, nội dung của  biên bản kiểm quỹ tiền mặt sẽ bao gồm các thông tin quan trọng như:

- Thời gian kiểm quỹ: Thời điểm mà việc kiểm quỹ được thực hiện.

- Thành phần tham gia kiểm quỹ: Danh sách những người tham gia kiểm tra quỹ tiền mặt, bao gồm cả trưởng ban kiểm tra, người kiểm kê và người chịu trách nhiệm quản lý quỹ.

- Các mệnh giá và số lượng tiền mặt: Bảng liệt kê chi tiết về số lượng và giá trị của các loại tiền mặt, theo từng mệnh giá (Ví dụ: số lượng tờ 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ...).

- Số dư theo số quỹ: Số tiền mặt dự kiến hoặc đã được ghi nhận trong sổ sách quỹ trước khi kiểm tra.

- Số tiền thực tế: Số tiền thực tế có trong quỹ sau khi kiểm tra.

- Lý do có sự chênh lệch giữa số dư và số tiền thực tế (nếu có).

- Kết luận: Nhận định tổng quan về việc kiểm quỹ, bao gồm xác nhận tính chính xác của số tiền thực tế và xử lý các chênh lệch nếu cần.

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và kiểm soát tài chính trong tổ chức công đoàn, tạo niềm tin cho các đoàn viên, ngăn chặn tình trạng lạm quyền sử dụng tiền quỹ cho mục đích riêng. Đồng thời, qua quá trình kiểm tra, sẽ kịp thời phát hiện rõ các sai phạm liên quan đến việc sử dụng nguồn quỹ. Đây cũng là căn cứ giúp tổ chức công đoàn cơ sở lập báo cáo tài chính lên tổ chức công đoàn cấp trên, đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

2. Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở - Mẫu C34-HD

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở

Công đoàn cấp trên: ……………………….

Công đoàn: …………………………..

 Mẫu số C34-HD

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày ... tháng... năm …, vào hồi... giờ... phút.

Ban kiểm kê bao gồm:

Ông/Bà:................................................ Đại diện:.........................................- Trưởng ban.

Ông/Bà:................................................ Kế toán:........................................ - Ủy viên.

Ông/Bà:................................................ Thủ quỹ:........................................ - Ủy viên.

STTDiễn giảiSố lượng (tờ)

Số tiền

AB12
I

Số dư theo số quỹ

II

Số kiểm kê thực tế

1

- Loại 500.000đ

2

- Loại 200.000đ

3

- Loại 100.000đ

4

- Loại 50.000đ

5

- Loại 20.000đ

6

- Loại 10.000đ

7...
IIIChênh lệch:

- Lý do:

+ Thừa:.............................................................................................................................

+ Thiếu:.............................................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm quỹ:..............................................................................................

..........................................................................................................................................

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

Mời bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu: Thuế - Kế toán - Kiểm toán của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.188
0 Bình luận
Sắp xếp theo