Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2023 mới nhất là tổng hợp đáp án các cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn được Hoatieu cập nhật liên tục trong bài viết này. Hiện tại cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng 2023 đang được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Sau đây là đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Đã có: Đáp án Hội thi trực tuyến Công đoàn TPHCM 2023 đợt 3

Bên cạnh đó, hiện đang diễn ra Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam. Các bạn quan tâm mời truy cập bài viết để tìm hiểu đáp án nhé.

Lưu ý: Đây không phải là đáp án chính chức do BTC cuộc thi công bố, chỉ là đáp án gợi ý được thực hiện bởi HoaTieu.

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam 2023
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam 2023

1. Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng

Tham khảo

2. Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023

Bạn đọc tham khảo nội dung bài viết:

3. Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2022

3.1. Đáp án trắc nghiệp thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam đợt 4

1) "Tổng công đoàn Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp công nhân Việt Nam, là trường học chủ nghĩa cộng sản, trường học quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước." Câu trên được đề cập trong Hiến pháp năm bao nhiêu?

A. Hiến pháp năm 1980

B. Hiến pháp năm 1946

C. Hiến pháp năm 1992

D. Hiến pháp năm 1959

2) Hãy cho biết tên gọi của tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1941-1946?

A. Hội công nhân Cứu quốc

B. Hội công nhân Phản để

C. Tổng Công đoàn Việt Nam

D. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

3) “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác". Luận điểm này của ai?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Các Mác

C. Lênin

4) Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) được Đại hội thông qua vào ngày tháng năm?

A. 27/09/2018

B. 26/09/2018

C. 25/09/2018

D. 24/09/2018

5) Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do đơn vị nào sau đây phát động?

A. Công đoàn Bộ Nội vụ

B. Công đoàn Y tế Việt Nam

C. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

D. Công đoàn Viên chức Việt Nam

6) Trường Đại học Công đoàn là đơn vị trực thuộc của tổ chức nào sau đây?

A. Tổ chức Lao động quốc tế ở Việt Nam

B. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

7) Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (tiền thân là Hội Lao động giải phóng miền Nam thành lập năm nào?

A. Năm 1965

B. Năm 1964

C. Năm 1960

D. Năm 1961

8) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đại hội V

B. Đại hội IV

C. Đại hội III

D. Đại hội VI

9) Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 4

B.6

C.7

D.5

10) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đặng Ngọc Tùng

B. Đặng Ngọc Chiến

C. Đỗ Đức Ngọ

D. Cù Thị Hậu

11) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Thị Thân

B. Phạm Thế Duyệt

C. Nguyễn Đức Thuận

D. Nguyễn An Lương

12) Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) đã bầu đồng chí nào làm Chủ tịch?

A. Nguyễn Đức Cảnh

B. Tôn Đức Thắng

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Hoàng Quốc Việt

13) Vào ngày, tháng, năm nào, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

A. Ngày 25/8/1993

B. Ngày 25/8/1983

C. Ngày 25/8/1963

D. Ngày 25/8/1973

14) Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao lá cờ thêu với dòng chữ: “Vâng lời Bác dạy - Làm nghìn việc tốt – Chống Mỹ, cứu nước - Thiếu niên sẵn sàng” cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khi nào?

A. Ngày 15/5/1966 (kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội)

B. Ngày 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đội)

C. Ngày 15/5/1961 (kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội)

D. Ngày 15/5/1971 (kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội)

15) Theo đồng chí Tôn Đức Thắng, phải nắm vững nguyên tắc: “Đối với... phải vừa đoàn kết, đoàn kết để giữ vững mặt trận cách mạng, đấu tranh để đi đến đoàn kết cao hơn, không thể đoàn kết một chiều, thủ tiêu đấu tranh, cũng không thể đấu tranh vô nguyên tắc ảnh hưởng đến đoàn kết” nhưng phải "tiến hành đấu tranh trong nội bộ mặt trận một cách có lợi, có lý, có chừng mực để chĩa mũi nhọn vào bọn đế quốc xâm lược”.

Hãy chọn từ phù hợp thay cho dấu ... trong đoạn văn trên.

A. nội bộ mặt trận

B. bạn đồng minh

C. đoàn kết

D. bọn đế quốc xâm lược

16) Bác Tôn được tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

A. 1930

B. 1958

C. 1969

D. 1960

17) Hội hữu nghị Việt – Xô được thành lập vào thời gian nào, ai được bầu làm chủ tịch Hội?

A. 19/5/1950 – Hồ Chí Minh

B. 17/5/1950 – Hồ Chí Minh

C. 19/5/1950 – Tôn Đức Thắng

D. 17/5/1950 – Tôn Đức Thắng

18) Năm 1945, trên chiếc xà lúp mang tên “Giải phóng” do Bác Tôn lái Có bao nhiêu đồng chí cùng đi với Bác từ Côn đảo trở về đất liền?

A. 14 đồng chí

B. 12 đồng chí

C. 15 đồng chí

D. 13 đồng chí

19) Năm 1932, với mục đích biến nhà tù thành trường học Cộng sản của mình, Bác Tôn và một số đồng chí thành lập Chi bộ Cộng sản nhà tù Côn Đảo, Hãy cho biết ai là Bí thư?

A. Tôn Đức Thắng

B. Nguyễn Văn Cừ

C. Nguyễn Hới

D. Hà Huy Giáp

20) Đồng chí Tôn Đức Thắng là Chủ tịch nước thứ mấy của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Thứ ba

B. Cuối cùng

C. Đầu tiên

D. Thứ hai

3.2. Đáp án trắc nghiệp thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam đợt 3

1) Hãy cho biết tên gọi của tổ chức Công đoàn Việt Nam từ 1988 đến nay?

A. Nghiệp đoàn Ái hữu

B. Tổng Công đoàn Việt Nam

C. Liên đoàn Lao động Việt Nam

D. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2) Hãy cho biết tên gọi của tổ chức Công đoàn giai đoạn 1939-1941

A. Hội công nhân Phản đế

B. Hội công nhân Cứu quốc

C. Nghiệp đoàn Ái hữu

D. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

3) Ngày 30/4/1975, Thành phố được hoàn toàn giải phóng. 18 tháng sau, trong phong trào công nhân lao động Thành phố đã diễn ra sự kiện gì?

A. Hội nghị hợp nhất Công đoàn hai miền Nam - Bắc

B. Hội nghị đổi tên Liên hiệp Công đoàn giải phóng thành Liên hiệp Công đoàn Thành phố

C. Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ I

4) “Trong hoàn cảnh đất nước vừa có chiến tranh vừa có hòa bình, đời sống của công nhân viên chức còn khó khăn, Công đoàn phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các vụ việc tiêu cực, bảo vệ quyền lợi vật chất tinh thần cho người lao động. Đây là nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn được giao trong buổi làm việc với Công đoàn Việt Nam ngày 18/7/1969. Hãy cho biết người giao nhiệm vụ là ai?

A. Lê Duẫn

B. Hoàng Quốc Việt

C. Hồ Chí Minh

D. Tôn Đức Thắng

5) Tiêu đề báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định: “Công đoàn Việt Nam chiến đấu cho độc lập, dân chủ và hòa bình". Tiêu đề này được xác định tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ IV

B. Đại hội lần thứ III

C. Đại hội lần thứ I.

D. Đại hội lần thứ II

6) Tháng 6/1976, Hội nghị thống nhất Công đoàn toàn quốc đã quyết định thống nhất Công đoàn hai miền Nam - Bắc thành tổ chức nào?

A. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B. Liên đoàn Lao động Việt Nam

C. Tổng Công đoàn Việt Nam

7) Đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A. 11 kỳ

B. 12 kỳ

C. 13 kỳ

D. 10 kỳ

8) Chương trình Mái ấm Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm nào?

A. 2012

B. 2006

C. 2010

D. 2005

9) Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 6

B. Điều 4

C. Điều 10

D. Điều 20

11) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đỗ Đức Ngọ

B. Đặng Ngọc Tùng

C. Cù Thị Hậu

D. Nguyễn Văn Tư

10) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Đại hội II

B. Đại hội IV

C. Đại hội III

D. Đại hội I

12) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Văn Linh

B. Tôn Đức Thắng

C. Trần Danh Tuyên

D. Nguyễn Đức Thuận

13) Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 28/09/1929

B. 28/08/1929

C. 28/06/1929

D. 28/07/1929

14) Di tích hầm và lán an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội (tỉnh Tuyên Quang) được xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm nào?

A. Năm 2000

B. Năm 2001

C. Năm 2003

D. Năm 2002

15) Ngày 19/8/1950, trong “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập 02/9”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta vừa độc lập được 5 năm, đã 5 năm nhân dân ta kháng chiến. Chúng ta quyết hy sinh cực khổ để cho nước nhà độc lập, thống nhất và con cháu ta được hưởng tự do, hạnh phúc muôn nghìn đời về sau”, và nêu tấm gương: 15) Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời...; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Hãy chọn từ phù hợp thay cho dấu ... trong đoạn văn trên.

A. liêm, chính

B. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

C. cần, kiệm

D. cần, kiệm, liêm, chính

16) Theo đồng chí Tôn Đức Thắng, “16) Đảng ta cần phải liên hệ tốt với quần chúng, cần phải ... chung quanh Đảng các giai cấp, các tầng lớp nhân dân cách mạng và cùng với việc đề ra đường lối, chính sách đúng, Đảng phải có phương thức, lề lối làm việc dân chủ để mọi thành viên trong mặt trận đều được bàn bạc, thống nhất hành động.

Hãy chọn từ phù hợp thay cho dấu ... trong đoạn văn trên.

A. tập hợp

B. thống nhất

C. quy tụ

D. đoàn kết

17) Bác Tôn là người thứ mấy được nhận Huân chương Sao vàng?

A. Đầu tiên

B. Thứ ba

C. Thứ hai

18) Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu vào Xứ uỷ Nam Kỳ, phụ trách Uỷ ban kháng chiến, chỉ huy các lực lượng vũ trang Nam Bộ vào ngày nào?

A. 17/10/1945

B. 14/10/1945

C. 16/10/1945

D. 15/10/1945

19) Bác Tôn kết thúc thời gian bị đày ải ở Côn Đảo, trở về đất liền vào ngày, tháng, năm nào?

A. 26/09/1945

B. 20/09/1945

C. 23/09/1945

D. 18/09/1945

20) Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu là Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời gian nào?

A. 07/1975

B.07/1977

C.07/1978

D. 07/1976

21) Theo bạn, có bao nhiêu lượt dự thi Đợt 3 Hội thi trực tuyến Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2022?

3.3. Đáp án trắc nghiệp thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam đợt 2

1) Ngôi nhà ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chính thức được Công nhận là Di tích lịch sử lưu niệm Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào thời gian nào?

A. 20/08/1984

B. 30/08/1984

C. 28/07/1984

D. 30/03/1984

2) “Đồng chí Tôn Đức Thắng khẳng định: Vấn đề hàng đầu để đoàn kết toàn dân là phải đoàn kết từ trong nội bộ Đảng và sự đoàn kết đó không chỉ là sự thống nhất tư tưởng, hành động trong thực hiện đường lối của Đảng mà còn là tình cảm tôn trọng, yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đảng viên cộng sản. Theo đồng chí, “2) phương pháp duy nhất giúp ta thành tựu ý muốn ấy là tự ... và thân ái ... bạn mình”.

Hãy chọn từ phù hợp thay cho dấu ... trong đoạn văn trên.”

A. chỉ trích

B. phê bình

C. đánh giá

D. nhận xét

3) Bác Tôn được nhận Huân chương Sao vàng vào ngày nào?

A. 19/08/1958

B. 20/08/1958

C. 18/08/1958

D. 21/08/1958

4) Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào thời gian nào?

A. Tháng 2/1951

B. Tháng 9/1955

C. Tháng 5/1950

D. Tháng 3/1951

5) Từ ngày 02/07/1930, Bác Tôn bị thực dân Pháp giam cầm ở đâu?

A. Côn Đảo

B. Lao Bảo

C. Hoả Lò

D. Phú Quốc

6) Đồng chí Tôn Đức Thắng từng theo học tại Trường Cơ khí châu Á khoá mấy?

A. 1914 – 1916

B. 1915-1916

C. 1916 – 1917

D. 1915 – 1917

7) Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp Quốc hội khoá mấy?

A. Khoá V

B. Khoá III

C. Khoá IV

D. Khoá VI

8) Nơi sinh của Đồng chí Tôn Đức Thắng?

A. Ấp An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang)

B. Làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang)

C. Làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

D. Cù lao An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, hạt Long Xuyên (nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

9) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy quyết định đổi tên Liên hiệp Công đoàn tỉnh, thành phố là Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố?

A. Đại hội lần thứ V

B. Đại hội lần thứ VIII

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VI

10) Hãy cho biết tên gọi của tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1935-1939?

A. Nghiệp đoàn Ái hữu

B. Công hội Đỏ

C. Hội công nhân Phản đế

D. Hội công nhân Cứu quốc

 • 1935-1936: Nghiệp đoàn, Hội Ái
 • 1936-1939: Hội công nhân phản đế

11) Vào năm 1931, một cán bộ Công đoàn bị đưa ra tòa Hội đồng đề hình của Pháp và đã nói: “Đánh đuổi quân cướp nước, giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam đâu phải là có tội. Đã không có tội, ta cần gì xin ân xá.” Câu nói này của ai?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Trần Văn Lan

D. Đồng chí Trần Phú

12) Vào ngày 3/2/1930 đã nổ ra một cuộc đấu tranh của giai cấp công nhận được nhân dân Sài Gòn lúc bấy giờ cho rằng “Bây giờ đến lượt người nghèo khổ làm chính trị”. Cuộc đấu tranh diễn ra tại đâu?

A. Nhà máy đèn Chợ Quán

B. Xưởng Ba Son

C. Nhà máy rượu Bình Tây

D. Đồn điện cao su Phú Riềng

13) Luật Công đoàn đầu tiên được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

A. 07/07/1990

B. 14/09/1957

C. 05/11/1957

D. 30/06/1990

14) Mục đích hoạt động của Công hội Ba Son là gì?

A. Đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân, đấu tranh chống đế quốc tư bản.

B. Đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân, đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

C. Đấu tranh bảo vệ quyền lợi của công nhân, đấu tranh chống đế quốc tư bản.

D. Đấu tranh bảo vệ quyền lợi của công nhân, đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

15) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động do tổ chức nào phát động?

A. Uỷ ban Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ em

B. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

D. Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

16) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Vũ Kim Quỳnh

B. Nguyễn An Lương

C. Cù Thị Hậu

D. Nguyễn Văn Tư

17) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Thuận

B. Nguyễn Công Hòa

C. Hoàng Quốc Việt

D. Trương Thị Mỹ

18) Vào tháng 01/1950, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Việt Nam được tổ chức tại đâu?

A. Hải Phòng

B. Hà Nội

C. Chiến khu Việt Bắc

19) Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc Ki lần thứ nhất được tổ chức vào ngày nào?

A. 27/07/1929

B. 29/07/1929

C. 28/07/1929

D. 26/07/1929

20) Năm 1919, tổ chức Công hội bí mật được thành lập tại Sài Gòn. Người sáng lập tổ chức này là ai?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trần Văn Lan.

C. Tôn Đức Thắng

D. Nguyễn Đức Cảnh

21) Theo bạn, có bao nhiêu lượt dự thi Đợt 2 Hội thi trực tuyến Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2022?

3.4. Đáp án trắc nghiệp thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam đợt 1

1) Bảo tàng Tôn Đức Thắng, tên gọi ban đầu là “Nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm nào?

 • A. 1984
 • B. 1988
 • C. 2008
 • D. 1998

2) Ngày 19/8/1958, Bác Hồ đã thay mặt nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà tặng Bác Tôn huân chương và khẳng định: “2) Đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và Người rất xứng đáng được tặng thưởng huân chương ấy. Hãy cho biết huân chương ấy là huân chương nào sau đây?

 •  A. Huân chương Sao vàng
 • B. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc
 • C. Huân chương Hồ Chí Minh
 • D. Huân chương Dũng cảm

3) Đồng chí Tôn Đức Thắng bị đày ra Côn Đảo vào thời gian nào?

 • A. Tháng 7/1930
 • B. Tháng 7/1929
 • C. Tháng 6/1930
 • D. Tháng 6/1929

4) Đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn (Sài Gòn) vào thời gian nào?

 • A. Tháng 8/1929
 • B. Tháng 9/1929
 • C. Tháng 7/1929
 • D. Tháng 6/1929

5) Đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia vào sự kiện kéo Cờ đỏ trên chiến hạm Phơ-răng-xơ vào ngày nào?

 • A. 20/04/1919
 • B. 20/04/1918
 • C. 20/04/1916
 • D. 20/04/1917

6) Trường Cơ khí châu Á (thường được gọi là Trường Bá nghệ) được đổi tên thành trường nào hiện nay?

 • A. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ
 • B. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 • C. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 • D. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

7) Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà vào thời gian nào?

 • A. 09/1975
 • B. 09/1954
 • C. 09/1969
 • D. 09/1945

8) Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh vào ngày tháng năm nào?

 • A. 20/8/1889
 • B. 20/8/1898
 • C. 20/8/1899
 • D. 20/8/1888

9) Hãy cho biết tên gọi của tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1946-1961?

 • A. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • B. Hội công nhân Cứu quốc
 • C. Tổng Công đoàn Việt Nam
 • D. Nghiệp đoàn Ái hữu

10) Động viên công nhân, viên chức cả nước, nhất là quân nhân ngành quân giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ cho kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi". Đây là mục tiêu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy?

 • A. Đại hội lần thứ IV
 • B. Đại hội lần thứ III
 • C. Đại hội lần thứ I.
 • 2 Đại hội lần thứ II.

11) Nhiệm vụ của Công hội là “Thứ nhất là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình. Thứ hai, để nghiên cứu Với nhau. Thứ ba, là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn. Thứ tư là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân. Thứ năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới". Câu nói này của ai?

 • A. Đồng chí Trần Phú
 • B. Đồng chí Tôn Đức Thắng
 • C. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc
 • D. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

12) Cho biết những phong trào tiêu biểu của công nhân Việt Nam trong những năm đầu đất nước giành được độc lập (cuối năm 1945 đến năm 1949).

 • A. Công nhân tham gia chiến đấu; Phá hoại kinh tế địch; Xây dựng nền kinh tế kháng chiến
 • B. Công nhân tham gia chiến đấu; Phá hoại kinh tế địch; Xây dựng lực lượng kháng chiến
 • C. Công nhân tham gia chiến đấu; Gây trì trệ kinh tế địch; Xây dựng nền kinh tế kháng chiến
 • D. Công nhân hỗ trợ chiến đấu Phá hoại kinh tế địch; Xây dựng nền kinh tế kháng chiến

13) Ai là người đã đặt nền móng, Cơ sở lý luận cho sự ra đời của các tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân Việt Nam?

 • A. Hoàng Quốc Việt
 • B. Nguyễn Đức Cảnh
 • C. Nguyễn Ái Quốc
 • D. Tôn Đức Thắng

14) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới?

 • A. Đại hội VIII
 • B. Đại hội V
 • C. Đại hội VI
 • D. Đại hội VII

15) Báo Lao động - cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập năm nào sau đây?

 • A. 1930
 • B. 1932
 • C. 1931
 • D. 1929

16) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X năm 2008, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 • A. Đặng Ngọc Tùng
 • B. Nguyễn Thị Thu Hồng
 • C. Nguyễn Hòa Bình
 • D. Cù Thị Hậu

17) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 • A. Dương Xuân An
 • D B. Nguyễn Văn Tư
 • C. Hoàng Quốc Việt
 • D. Cù Thị Hậu

18) Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I năm 1950 diễn ra ở đâu?

 • A. Cao Bằng
 • B. Thái Nguyên
 • C. Bắc Kạn
 • D. Hà Nội

19) Ai là người sáng lập ra Công hội đỏ Ba Son?

 • A. Hồ Chí Minh
 • B. Tôn Đức Thắng
 • C. Hoàng Quốc Việt
 • D. Nguyễn Đức Cảnh

20) Ai là chủ tịch lâm thời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ sau khi thành lập?

 • A. Nguyễn Đức Cảnh
 • B. Hoàng Quốc Việt
 • C. Tôn Đức Thắng
 • D. Trần Danh Tuyên

21) Theo bạn, có bao nhiêu lượt dự thi Đợt 1 Hội thi trực tuyến Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2022?

Đáp án sẽ được HoaTieu.vn cập nhật ngay khi cuộc thi diễn ra.

Mời các bạn tham khảo nội dung có liên quan tại chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi mảng Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
37 53.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo