Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Kỳ 3

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử 30 năm thành lập Công Đoàn Ngân hàng Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết trong cán bộ công nhân viên chức trong ngành ngân hàng về những hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong những năm qua.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 3

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 3

Câu số 1. Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ V diễn ra vào năm nào?

A. 2011

B. 2012

C. 2013Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 3

Câu số 2 Công đoàn NHVN được thành lập theo văn bản nào?

A. Quyết định số 790/QĐ-TCCB ngày 14/9/1992 của Ngân hàng Nhà nước VN

B. Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 01/04/1993 của Tổng LĐLĐVNĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 04/01/1993 của Tổng LĐLĐVN

Câu số 3 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI sẽ diễn ra vào năm nào?

A. 2018Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. 2019

C. 2020

Câu số 4 Đối tượng tập hợp của Công đoàn NHVN là:

A. Đoàn viên, NLĐ thuộc ngành Ngân hàngĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. Đoàn viên, NLĐ ngân hàng trên địa bàn Hà Nội

C. Đoàn viên, NLĐ toàn quốc

Câu số 5 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ III diễn ra vào năm nào?

A. 2003Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. 2004

C. 2005

Câu số 6 Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” do tổ chức nào sau đây phát động?

A. Hội Liên hiệp phụ nữ

B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

C. Công đoàn Ngân hàng Việt NamĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

Câu số 7 Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 28/6/1929

B. 28/7/1929Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 28/8/1929

Câu số 8 Chủ tịch Công đoàn NHVN nhiệm kỳ II (1998 - 2003) là ai?

A. Đ/c Nguyễn Văn GiàuĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. Đ/c Vũ Thị Liên

C. Đ/c Nguyễn Đồng Tiến

Câu số 9 Tính đến tháng 12/2017, Công đoàn NHVN quản lý bao nhiêu CĐ cơ sở trực thuộc?

A. 89Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. 90

C. 91

Câu số 20 Mô hình tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có mấy cấp cơ bản?

A. 03

B. 04Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 05

Câu số 11 Năm nào Công đoàn NHVN kỷ niệm 30 năm thành lập?

A. 2022

B. 2021

C. 2023Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

2. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

CÂU SỐ 1 Trong NK I (1993 - 1998), mô hình tổ chức của Công đoàn NHVN được thay đổi vào năm nào?

A. 1995

B. 1996

C. 1997Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

CÂU SỐ 2 Tháng mấy hàng năm được lấy là Tháng công nhân?

A. Tháng Tư

B. Tháng NămĐáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

C. Tháng Bảy

CÂU SỐ 3 Tính đến tháng 12/2017, Công đoàn NHVN quản lý bao nhiêu công đoàn cấp trên cơ sở?

A. 9Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

B. 10

C. 11

CÂU SỐ 4 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ II diễn ra vào năm nào?

A. 1997

B. 1998Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

C. 1999

CÂU SỐ 5 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII sẽ diễn ra vào năm nào?

A. 2022

B. 2023Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

C. 2024

CÂU SỐ 6 Chủ tịch Công đoàn NHVN nhiệm kỳ III (2003 - 2008) là ai?

A. Đ/c Nguyễn Văn Giàu

B. Đ/c Vũ Thị LiênĐáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

C. Đ/c Nguyễn Đồng Tiến

CÂU SỐ 7 Chủ tịch đầu tiên của Công đoàn NHVN là ai?

A. Đ/c Vũ Thị Liên

B. Đ/c Nguyễn Văn Giàu

C. Đ/c Chu Văn NguyễnĐáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

Câu số 8 Chủ tịch Công đoàn NHVN nhiệm kỳ III (2003 - 2008) là ai?

A. Đ/c Nguyễn Văn Giàu

B. Đ/c Vũ Thị LiênĐáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

C. Đ/c Nguyễn Đồng Tiến

Câu số 9 Chủ tịch Công đoàn NHVN nhiệm kỳ IV (2008 - 2013) là ai?

A. Đ/c Vũ Thị Liên

B. Đ/c Nguyễn Văn Giàu

C. Đ/c Nguyễn Đồng TiếnĐáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

Câu số 10 Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn NHVN đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 04

B. 05

C. 06Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 2

3. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỳ 1

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

CÂU SỐ 1 Cấp công đoàn nào sau đây không có thẩm quyền tặng Bằng khen?

A. Công đoàn cấp trên cơ sởĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CÂU SỐ 2 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ IV diễn ra vào năm nào?

A. 2007

B. 2008Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 2009

CÂU SỐ 3 Cấp nào được ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Đại hội Công đoàn toàn quốcĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

B. Công đoàn ngành TW

C. Liên đoàn Lao động tỉnh, TP

CÂU SỐ 4 Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ Nhất diễn ra vào năm nào?

A. 1994

B. 1993Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 1992

CÂU SỐ 5 Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, năm nào?

A. 28/07/1993

B. 01/04/1993Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 04/01/1993

CÂU SỐ 6 Công đoàn Việt Nam có mấy chức năng cơ bản?

A. 02

B. 03Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 04

CÂU SỐ 7 Mô hình tổ chức của Công đoàn NHVN có mấy cấp cơ bản?

A. 02

B. 03Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. 04

CÂU SỐ 8 Chủ tịch Công đoàn NHVN đương nhiệm (nhiệm kỳ VI, 2018 - 2023) là ai?

A. Đ/c Nguyễn Văn Giàu

B. Đ/c Đào Minh TúĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

C. Đ/c Nguyễn Đồng Tiến

CÂU SỐ 9 Mỗi nhiệm kỳ của Công đoàn NHVN là mấy năm?

A. 3 năm

B. 4 năm

C. 5 nămĐáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

CÂU SỐ 10 Hiện nay, Công đoàn NHVN có bao nhiêu Đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn tỉnh, TP?

A. 61

B. 62

C. 63 Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2024

4. Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

- Đối tượng dự thi: Những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong Ngành ngân Hàng tại Việt Nam.

- Hình thức dự thi: thi trực tuyến trên trang web http://vnubw.org.vn

- Thời gian dự thi: diễn ra trong vòng 3 tuần từ ngày 29/3 đến ngày 14/4/2023

- Thời gian các tuần thi như sau:

  • Kỳ 1: từ 12h ngày 29/3 đến 12h ngày 4/4
  • Kỳ 2: từ 12h ngày 5/4 đến 12h ngày 11/4
  • Kỳ 3: từ 12h ngày 12/4 đến 12h ngày 18/4

Trong thời gian làm bài thì thì người thi sẽ trả lời 7 câu hỏi trong thời gian 100 giây, mỗi câu trả lời đúng sẽ tương ứng với 10 điểm. Vì thế người thắng cuộc sẽ là người trả lời đúng nhất và trong thời gian ngắn nhất. Mỗi người thi sẽ dự thi được tối đa 3 lần một tuần, lấy kết quả lần thi tốt nhất vào Bảng xếp hạng. Người tham dự tìm kiến những thông tin tài liệu về cuộc thi trên website.

- Về giải thưởng thì mỗi tuần sẽ có 10 giải thưởng, mỗi giải thưởng giá trị 1 triệu cùng giấy chứng nhận của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Về tập thể có số lượng người tham gia nhiều nhất sẽ có 3 đơn vị với giải thưởng 5 triệu đồng cùng bằng khen của ban chấp hành.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
27 1.819
0 Bình luận
Sắp xếp theo