Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023 dành cho các công ty, doanh nghiệp thực hiện với cơ quan Thuế khi được kiểm tra, đảm bảo rằng công ty, doanh nghiệp mình thực hiện việc mua hàng đúng quy định và trình tự, không làm sai thủ tục. Nội dung chi tiết Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023 mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023 là gì?

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới nhất
Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới nhất

Theo điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được sử dụng để cam kết doanh nghiệp không thực hiện các hành vi sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp là: Hóa đơn, chứng từ giả; Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế; Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; .....

2. Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023

Công văn cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới
Công văn cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới

Nội dung Công văn cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới như sau:

Lưu ý: Tên công ty là ví dụ, không phải là tên công ty thật, khi các bạn sử dụng thì thay bằng tên công ty, doanh nghiệp của mình.

CÔNG TY XYZ

Số: ....../CV-XYZ-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

(Về việc: Cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp khác).........., ngày ..... tháng ...... năm .......
Kính gửi: - Chi cục thuế Quận/Phường ............
- Đoàn kiểm tra Chi cục thuế Quận/Phường ......

Công ty: ................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................

Đia chỉ: ................................................................................................

Căn cứ vào thông tin kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuế Chi cục thuế Quận/Phường ....... về việc sử dụng hóa đơn đầu vào của đơn vị từ năm … đến năm …., Công ty XYZ xin được giải trình như sau:

Từ tháng … năm …. đến tháng … năm ….., Công ty XYZ có kê khai các số hóa đơn GTGT của các đơn vị ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế theo danh sách kèm theo sau đây:

................................................................................................

................................................................................................

Công ty chúng tôi xin được làm công văn này giải trình như sau: Các hóa đơn trên đều là mua bán hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thật của Công ty.

Toàn bộ các hoạt động trên đều được sử dụng trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Công ty chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế và hạch toán chi phí theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi gửi kèm công văn này toàn bộ chứng từ chứng minh bao gồm: Hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao, hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Bằng công văn này, Công ty XYZ cam kết những thông tin nêu trên là chính xác và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty XYZ cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu VT.

(Ký, đóng dấu)

3. Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

Bên cạnh việc không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì trong quá trình kinh doanh, rất khó có thể kiểm soát được vì không thể theo dõi hết các đơn vị ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Do đó, nếu không may rơi vào tình huống này và công ty, doanh nghiệp thực hiện đúng Luật, thì mời các bạn tham khảo Mẫu công văn giải trình về việc hóa đơn bỏ trốn.

Trên đây là Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 2023 dành cho các công ty, doanh nghiệp sử dụng khi cơ quan Thuế kiểm tra. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu Thuế liên quan trong mục Biểu mẫu Hoatieu.vn như là:

Đánh giá bài viết
3 3.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo