3 Mẫu Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn 2024

Mẫu công văn giải trình Hóa đơn bỏ trốn với mục đích xác thực hoạt động mua bán trong trường hợp doanh nghiệp có hóa đơn của một doanh nghiệp khác được xác nhận là bỏ trốn và doanh nghiệp tiến hành giải trình để xác thực thông tin và cam kết không làm sai quy định. Hoatieu.vn mời bạn tham khảo 2 mẫu giải trình hóa đơn bỏ trốn doc, pdf đã được soạn thảo, các bạn có thể tải về sử dụng được luôn.

1. Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là gì?

Theo Điều 4 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp, việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là một hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Trường hợp này là sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng, cụ thể như sau:

1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

a) Hóa đơn, chứng từ giả;

b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

c) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

d) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

đ) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

e) Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.

Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn theo quy định mới
Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn theo quy định mới

2. Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn số 1

Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn trong nhiều trường hợp
Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn trong nhiều trường hợp

Nội dung Mẫu Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn dùng chung trong nhiều trường hợp để xác thực hoạt động mua bán diễn ra đúng quy định như sau:

CÔNG TY ……..
Số: …../CV-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày….. tháng….. năm …..

CÔNG VĂN
V/v giải trình hồ sơ phục vụ xác minh hoạt động mua bán thực

Kính gửi: Chi cục thuế/Cục thuế………………..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Doanh nghiệp chúng tôi là: Công ty/ Đại lý thuế ……………………………

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ trụ sở tại: ………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………….

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………

Lập Công Văn này để giải trình về hoạt động giao dịch phát sinh với Công ty …………………., mã số thuế: ……………… (đã được Cơ quan thuế xác minh bỏ trốn từ ngày …….), cụ thể:

Vào ngày ……………, công ty chúng tôi có phát sinh giao dịch mua bán/sử dụng dịch vụ với Công ty ………….........:

 • Hợp đồng mua bán (hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ) số: …………………………
 • Biên bản giao hàng số …… lập ngày……… (trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu xuất kho (bên bán) số ……… lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu nhập kho số ………………..lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Biên bản nghiệm thu dịch vụ (trong trường hợp sử dụng dịch vụ) số……… đã lập ngày………
 • Biên bản thanh lý hợp đồng số ……. Đã Lập ngày …………..
 • Hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) số ……….., ký hiệu: ……….., lập ngày ………….
 • Thanh toán bằng (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng) theo phiếu chi/Ủy Nhiệm Chi số …… ngày ………..
 • (Trong trường hợp mua hàng về sản xuất) Số hàng hóa trên, chúng tôi đã dùng để sản xuất (trong trường hợp sản xuất) thành sản phẩm và xuất kho, theo phiếu nhập kho sản phẩm (hoặc hồ sơ tương ứng), bán hàng, xuất hóa đơn số ……… ký hiệu…………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý…….
 • (Trong trường hợp mua hàng về bán lại): Số hàng trên chúng tôi đã xuất bán vào ngày ……….. theo hợp đồng (nếu có) số …….., biên bản thanh lý số …….. lập ngày ……… và xuất hóa đơn số ……….ký hiệu………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý ………..
 • (Trong trường hợp sử dụng dịch vụ: ăn uống, vận chuyển…….): Dịch vụ đã hoàn tất cung ứng theo kế hoạch chiêu đãi khách hàng/tổ chức hội thảo/tri ân khách hàng/làm việc với đối tác…, hoặc: khách hàng đã nhận được hàng hóa ngày…

Nay, để phục vụ cho quá trình xác minh hoạt động mua bán thực của doanh nghiệp với công ty ………… là hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ thực và xảy ra trước ngày công ty …………… được xác nhận là bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, chúng tôi gửi tới quý cơ quan công văn giải trình này và cam kết chịu toàn bộ các trách nhiệm liên quan, tính xác thực về tài liệu cung cấp. Kính mong quý cơ quan tiến hành xác minh đúng quy trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi.

Các tài liệu gửi kèm công văn này:

 • Bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán số ………..
 • Bản sao có chứng thực biên bản giao hàng/nghiệm thu/thanh lý……….
 • Bản sao có chứng thực phiếu xuất kho/nhập kho/hóa đơn/chứng từ thanh toán

CÔNG TY ……………………………….

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn công ty xây dựng số 2

Mẫu giải trình hóa đơn bỏ trốn và xin cam kết thực hiện nghĩa vụ thuế
Mẫu giải trình hóa đơn bỏ trốn và xin cam kết thực hiện nghĩa vụ thuế

Lĩnh vực xây dựng cũng là lĩnh vực dễ gặp tình trạng công ty đối tác bỏ trốn, do đó, HoaTieu.vn xin gửi các bạn tham khảo mẫu giải trình hóa đơn bỏ trốn trong trường hợp công ty không biết,  giải trình sự việc và xin điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế, cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan. Nội dung cụ thể như sau:

CÔNG TY ..........................

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Số: ........................., ngày ..... tháng ..... năm ......

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Kê khai sai trên hồ sơ thuế)

Kính gửi: Chi cục Thuế ............

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ...................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ........................... Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................ (Ghi địa chỉ rõ ràng)

- Điện thoại: ............................ Fax:...............................

- Mã số thuế: ...................................................................

Tháng .... năm ........, Công ty chúng tôi có thực hiện hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa công trình của Cơ quan A, địa chỉ: ....................................................... Do công trình cải tạo, mặt bằng thi công chật hẹp nên đơn vị đã giao cho đội thi công tự chủ động nguồn cung cấp vật tư; vì vậy đội đã liên hệ mua vật tư tại cửa hàng bán lẻ vật liệu gần công trường để thuận tiện khi cần lấy. Ngoài việc cam kết đảm bảo nguồn cấp vật tư, cửa hàng cũng khẳng định có đầy đủ hóa đơn thanh toán. Sau khi cung cấp nguyên vật liệu xong, cửa hàng đã cấp cho đội thi công 02 hóa đơn vật tư của Công ty để làm đề nghị thanh toán; kế toán Công ty đã kiểm tra trên hệ thống tra cứu hóa đơn của cơ quan thuế thấy hóa đơn được cấp hoàn toàn hợp lệ nên đã chấp thuận thanh toán cho bên bán và kê khai chi phí thông thường với cơ quan thuế.

Ngày ....../.../....., Công ty có nhận được Thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội về dấu hiệu khai sai trên hồ sơ khai thuế 2 hóa đơn của Công ty là hóa đơn do cửa hàng bán vật liệu đã cấp cho Công ty chúng tôi. Theo nội dung thông báo thì các hoá đơn này không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Sự việc sử dụng phải 2 hóa đơn được cơ quan chức năng kết luận là bất hợp pháp đang gây hoang mang tâm lý và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty chúng tôi là đơn vị từ trước đến nay vẫn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách thuế của nhà nước.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế M để giải trình sự việc và xin điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế, cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là do chúng tôi hoàn toàn không hay biết.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan thuế chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh loại thuế GTGT để nộp cho nhà nước, và xin đề nghị Chi cục thuế M cho Công ty chúng tôi được hạch toán lại phần chi phí vật tư đã mua nhằm phù hợp với khối lượng vật tư đầu vào thi công công trình và giảm bớt thiệt thòi cho đơn vị khi phải tính thuế TNDN.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:Đại diện Công ty

- Như trên

- Lưu

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Công văn giải trình về sử dụng hóa đơn bỏ trốn

CÔNG TY ..............

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Số: ........................, ngày ..... tháng ..... năm .......

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
Về việc sử dụng hóa đơn bỏ trốn

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận/Phường ............

- Tên doanh nghiệp: .................

- Người đại diện theo pháp luật: ..................... Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................

- Điện thoại:........................................................

- Mã số thuế:.......................................................

Công ty .............. có nhận được Thông báo số .......... của Chi cục thuế quận/phường ........ Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế quận/phường ........ để giải trình sự việc mua bán hàng hóa là có thật và đã kê khai vào Q../.... (số hóa đơn .... ngày ......) và xin điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế, cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là do chúng tôi hoàn toàn không hay biết.

Do vậy, để tránh rủi ro cho đơn vị, Công ty chúng tôi kính mong Cơ quan thuế chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh loại thuế GTGT để nộp cho nhà nước, và mong Chi cục thuế quận Cầu Giấy cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh giảm và hạch toán lại phần chi phí. Chúng tôi xin cam kết sẽ nộp lại tờ khai bổ sung gửi đến Chi cục thuế quận/phường .........

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng cám ơn!

Đại diện Công ty
Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo