Lời chúc ngày thành lập Công đoàn 2023

Lời chúc ngày thành lập Công đoàn 2023 - Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 2023 là dịp để đoàn viên thanh niên trên toàn quốc hướng về lễ kỉ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời và lớn mạnh của phong trào công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập thành lập Công đoàn Việt Nam 2023, Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc những lời chúc mừng ngày thành lập Công đoàn 28/7, thư chúc mừng ngày thành lập Công đoàn 2023 hay và ý nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Lời chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam

1. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), thay mặt ........., tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn và các anh chị em đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất.

2. Phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xin chúc các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước mạnh khỏe hăng hái thi đua, đoàn kết sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Lời chúc ngày Công đoàn Việt Nam ý nghĩa
Lời chúc ngày Công đoàn Việt Nam ý nghĩa

3. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã và đang làm việc trong ngành xây dựng cùng gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

4. Nhân ngày kỷ niệm thành lập Công Đoàn Việt Nam, xin chúc các đồng chí đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động một ngày kỷ niệm thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc các đồng chí luôn tràn đầy năng lượng, tinh thần nhiệt huyết để làm việc thật tốt, luôn sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của công ty/doanh nghiệp/trường học/... tỉnh nhà.

5. Nhân ngày kỷ niệm thành lập Công Đoàn Việt Nam, chúc các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước mạnh khỏe, hăng hái thi đua, đoàn kết sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

6. Nhân kỷ niệm .... năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Tổng công ty ......, tôi xin gửi tới các đồng chí đoàn viên công đoàn trong toàn Tổng công ty những tình cảm thân thương và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

7. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường gửi lời chúc đến các đồng chí cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động công tác tại Trường ................. lời chúc SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG.

2. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 được tổ chức hàng năm với mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Sau đây là một số mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 đã được Hoatieu sưu tầm, xin chia sẻ đến các bạn.

Kính gửi các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đồng hành cùng dân tộc, có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã và đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Trong không khí lịch sử hào hùng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn từ Trung ương đến cơ sở, đoàn viên Công đoàn Việt Nam và đội ngũ CNVCLĐ cả nước, hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm;

Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân để đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên và người lao động;

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền giáo dục; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị rộng lớn, dân chủ của đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động cả nước. Hiện nay, cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước đang có nhiều hoạt động hướng về Đại hội CĐVN và sẽ có trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của Đại hội ... Công đoàn Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

Một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

3. Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thư chúc mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Thư chúc mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kính gửi các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước!

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn và các anh chị em đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 92 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay diễn ra vào thời điểm Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các cấp công đoàn phấn khởi đón nhận Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đang trực tiếp tấn công vào công nhân và các doanh nghiệp ở nhiều địa phương, gây nên những hậu quả hết sức nặng nề đối với việc làm và đời sống của đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã và đang bám cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ, đồng hành với đoàn viên, người lao động.

Cùng với ngành y tế, lực lượng vũ trang, ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn đã trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh, vất vả, lao động quên mình, cống hiến thầm lặng của các đồng chí; chính các đồng chí đã tô đẹp thêm truyền thống Công đoàn Việt Nam, là minh chứng rõ nét nhất phương châm "ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn", "vì đoàn viên, người lao động mà phục vụ". Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn mà đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang nỗ lực vượt qua để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tham gia lao động, sản xuất, ra sức thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tiếp tục đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy tinh thần sáng tạo, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước mạnh khỏe, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, cùng cố gắng nỗ lực vượt khó, chia sẻ, đồng hành, cùng cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động từng bước đầy lùi, tiến tới kiểm soát và giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, hăng hái thi đua, đoàn kết sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Thân ái!

Nguyễn Đình Khang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

4. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7 của lãnh đạo

Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 4.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo