Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT 2024 mới nhất

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT là mẫu bảng được lập ra để đối chiếu về biên lai thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mẫu bảng đối chiếu nêu rõ thông tin số biên lai, số tiền thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại đây.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ theo Điều 8 quyết định số 595/QĐ-BHXH và Điều 2 Luật BHXH cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.

3. Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Dưới đây là mẫu số C45-BB: Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C45-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

Quyển số: ……..

Số: …………….

Họ và tên người nộp:.....................................

Địa chỉ:...........................................................

Nội dung thu:..................................................

Số tiền thu: ................(loại tiền)....................

(viết bằng chữ):..............................................

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN
(Ký, họ tên)

4. Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT Hoatieu chia sẻ dưới đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật. Đây là mẫu được ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

BHXH…………….

BHXH…………….

Đại lý thu ………..

Mẫu C17-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số: ……………………..

Lập ngày.... tháng…… năm……………

STT

Số biên lai

S tiền thu

Quyển số

S

Ngày

BHXH

BHYT

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7 = 5 + 6

Tổng số tờ biên lai kèm theo: …….Tờ.

Tổng số tiền nộp: ……………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………….)

Đại lý thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5. Cách lập mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

HƯỚNG DẪN LẬP

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

a) Mục đích: để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Quản lý thu cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: căn cứ biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu hoặc Phòng/Tổ KH-TC.

đ) Phương pháp lập: ghi đầy đủ các nội dung, tiêu thức trên đối chiếu.

e) Sau khi lập xong, thực hiện ký xác nhận, ghi rõ họ tên.

6. Những chú ý khi lập điền mẫu C17 – TS

Khi tiến hành lập (Mẫu C17-TS) Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT bạn cần chú ý một số điểm đặc biệt sau.

Mẫu C17 – TS được lập nhằm mục đích để phòng quản lý hoặc tổ quản lý thu đối chiếu giữa những biên lai, biên nhận tiền đối chiếu với số tiền thu được từ Phòng/Tổ KH-TC, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và nguồn tiền thu từ đại lý thu.

Những người chịu trách nhiệm lập và điền đối chiếu biên lai này là cán bộ có thẩm quyền thuộc phòng hoặc tổ chịu trách nhiệm quản lý thu bảo hiểm y tế. Mặc dù vây nhưng C17 – TS sẽ được lập khi có pháp sinh và những yêu cầu liên quan. Nội dung đối chiếu biên lai sẽ lập dựa trên căn cứ từ biên la thu tiền và số tiền thực thu được nhằm đảm bảo những quy định của pháp luật cũng như đảm bảo nguồn tiền không bị ảnh hưởng, sự minh bạch hợp pháp.

Những nội dung liên quan dẽ được ghi đầy đủ các thong tin cùng đối chiếu. Đồng thời chữ ký xác nhận của người lập phiếu đối chiếu biên lai.

Trên đây là Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT 2024 mới nhất và các quy định liên quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 13.985
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo