Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc là mẫu quan trọng trong bộ thủ tục xin tạm dừng đóng BHXH bắt buộc trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

1. Biểu mẫu hồ sơ cho doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

1. Báo cáo số liệu lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid -19 tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất.

2. Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.

3. Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.

4. Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ (bản chính) của các giấy tờ trên, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu, bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh bởi dịch Covid-19;
  • Bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị;
  • Giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thoả thuận tạm hoãn HĐLĐ, thoả thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc,…);
  • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ – bệnh nghề nghiệp hàng tháng do BHXH cấp (kỳ kết quả đóng của tháng gần nhất).

2. Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../.........

V/v xác nhận điều kiện

tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

.…………, ngày… tháng...năm 2020

Kính gửi: .................................................................

1. Tên doanh nghiệp: .....................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................

Điện thoại: .................................................................................................

Email: .....................................................................................................(1)

3. Mã số đăng ký kinh doanh: .......................................................................

4. Nơi tham gia bảo hiểm xã hội:…. ..............................................................

5. Tình hình sử dụng lao động:

5.1. Số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh (ngày ... tháng ... năm ...): ....... lao động (2)

5.2. Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (ngày….tháng….năm….): .......... lao động (3). Trong đó:

- Ngừng việc có hưởng lương: ……. lao động;

- Tạm hoãn hợp đồng lao động: ……lao động;

- Nghỉ không hưởng lương:…..……. lao động;

- Lý do khác:………………………...lao động.

5.3. Tỷ lệ lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh: ....... %.

Đề nghị ............................... (4) xem xét điều kiện doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ./.

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Đề nghị ghi rõ địa chỉ email để trao đổi.
  • Bao gồm cả số lao động đang tạm thời nghỉ việc, lao động đang nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH.

(3) Được xác định tại thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

(4) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộI

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.852
0 Bình luận
Sắp xếp theo