Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc

Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc là mẫu quan trọng dùng để thống kê số lượng lao động trong doanh nghiệp tham gia BHXH. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Biểu mẫu hồ sơ cho doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

1. Báo cáo số liệu lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid -19 tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất.

2. Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.

3. Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.

4. Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ (bản chính) của các giấy tờ trên, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu, bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh bởi dịch Covid-19;
  • Bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị;
  • Giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thoả thuận tạm hoãn HĐLĐ, thoả thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc,…);
  • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ – bệnh nghề nghiệp hàng tháng do BHXH cấp (kỳ kết quả đóng của tháng gần nhất).

2. Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc

Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc

TÊN DOANH NGHIỆP: ………………………………………
Địa chỉ: ……………………………
Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI PHẢI TẠM THỜI NGHỈ VIỆC

STT

Họ và tên

Mã số sổ BHXH

Tạm hoãn HĐLĐ

Nghỉ việc không hưởng lương

Ngừng việc có hưởng lương theo Điều 98 Bộ luật Lao động

Lý do khác
(Ghi cụ thể)

Ghi chú

2

...

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ, tên và số điện thoại để thuận tiện khi liên hệ)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo