Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 2

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 2. Muốn được nâng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải vượt qua cuộc thi chức danh nghề nghiệp.

Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp tài liệu về đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 chuyên đề 2. Câu hỏi cùng đáp án đơn giản rất dễ hiểu sẽ giúp cho quý thầy cô tiết kiệm thời gian và ôn tập dễ dàng. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Chuyên đề 2: Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Lưu ý: Thứ tự câu hỏi và đáp án có thể sẽ bị xáo trộn so với đề bài của các thầy cô, vì vậy cần lưu ý khi tra cứu.

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 2

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 2
Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 2

Câu hỏi 1: Chương trình GDPT mới xác định nhóm các năng lực cốt lõi của học sinh gồm:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Năng lực chung, năng lực chuyên môn
 • b. Năng lực tự nhiên, năng lực xã hội, năng lực chuyên biệt
 • c. Năng lực kiến thức, năng lực kỹ năng
 • d. Năng lực chung, năng lực riêng

Câu hỏi 2: Giáo dục phổ thông Việt nam hiện nay được thực hiện trong 12 năm với sự phân chia thành các giai đoạn:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (gồm cấp Tiểu học 5 năm và THCS 4 năm) và giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp (THPT 3 năm)
 • b. 4 giai đoạn: Mầm non, Cấp Tiểu học 5 năm, Cấp THCS 4 năm và THPT 3 năm.
 • c. 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (gồm cấp Tiểu học 5 năm) và giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp (THCS 4 năm và THPT 3 năm)
 • d. 3 giai đoạn: Cấp Tiểu học 5 năm, Cấp THCS 4 năm và THPT 3 năm.

Câu hỏi 3: Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 – 2020 đã đề ra 8 giải pháp để thực hiện mục tiêu, trong đó giải pháp được lựa chọn làm giải pháp đột phá là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Đổi mới quản lý giáo dục 
 • b. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD
 • c. Phát triển khoa học GD
 • d. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và chuyển giao - công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội

Câu hỏi 4: Trong quá trình đổi mới dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực, hình thức kiểm tra, đánh giá được chú trọng là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Đánh giá quá trình
 • b. Đánh giá kỹ năng
 • c. Đánh giá kết quả
 • d. Đánh giá kiến thức

Câu hỏi 5: Nội dung chương trình GDPT mới được phân chia thành:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Các môn học bắt buộc và tự chọn
 • b. Các môn học bắt buộc và các hoạt động giáo dục lựa chọn
 • c. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc và tự chọn
 • d. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn và môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp

Câu số 6: Hình thức tổ chức giáo dục được quy định trong chương trình GDPT mới là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

a. Dạy học chú trọng hoạt động xã hội

b. Dạy học trên lớp

c. Dạy học theo trải nghiệm

d. Đa dạng hóa các hình thức dạy học, kết hợp dạy học trên lớp với các hoạt động dạy học khác

Câu hỏi 7: Mô hình lớp học trong tương lai sẽ là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Lớp học truyền thống
 • b. Lớp học số lượng học sinh bé
 • c. Lớp học thông minh
 • d. Lớp học số lượng học sinh lớn

Câu hỏi 8: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” là định hướng về đổi

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Nghị Quyết ĐH Đảng lần thứ X
 • b. Nghị Quyết ĐH Đảng lần thứ XII
 • c. Nghị Quyết ĐH Đảng lần thứ XI
 • d. Nghị Quyết ĐH Đảng lần thứ IX

Câu hỏi 9: Xu thế tất yếu của Giáo dục hiện nay là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Tập trung vào giáo dục cá thể
 • b. Giáo dục mang tính quốc gia
 • c. Định hướng nội dung
 • d. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Câu hỏi 10: Bối cảnh thế giới hiện nay tác động đến đổi mới giáo dục Việt nam với sự ảnh hưởng được đánh giá:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Rất bất lợi
 • b. Nhiều thuận lợi và thách thức
 • c. Không ảnh hưởng
 • d. Rất thuận lợi

Đáp án các chuyên đề còn lại đã được HoaTieu.vn sưu tầm và đăng tải tại chuyên mục Dành cho giáo viên mảng Tài liệu. Mời quý thầy cô tham khảo để có đầy đủ tài liệu ôn tập thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đánh giá bài viết
3 5.495
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hạt đậu nhỏ
  Hạt đậu nhỏ

  Tài liệu hữu ích

  Thích Phản hồi 24/06/22
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Cảm ơn ad đã cập nhật đầy đủ

   Thích Phản hồi 24/06/22
   • Mediterranean sea
    Mediterranean sea

    Thế này đi thi tự tin hơn hẳn😃

    Thích Phản hồi 24/06/22