Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 1

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 1. Chức danh nghề nghiệp dùng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Muốn được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải vượt qua cuộc thi nâng hạng chức danh.

Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp tài liệu về đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 chuyên đề 1. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

 Chuyên đề 1: Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước

Lưu ý: Khi tra cứu nội dung dưới đây có thể không đúng với thứ tự câu hỏi và đáp án trong đề thi của các thầy cô.

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 1

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 chuyên đề 1
Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 1

Câu hỏi 1: Các bước trong chu trình của chính sách công gồm có:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Hoạch định chính sách; Phê duyệt chính sách; Thực thi chính sách
 • b. Đánh giá chính sách; Điều chỉnh chính sách
 • c. Bao gồm các nội dung nêu trên
 • d. Tìm kiếm lựa chọn đề xuất chính sách

Câu hỏi 2: Cách phân loại phổ biến biến nhất là chia chức năng hành chính nhà nước thành nhóm nào sau đây?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Chức năng bên trong (nội bộ)
 • b. Chức năng bên ngoài
 • c. Chức năng bên trong; Chức năng bên ngoài; Chức năng trung gian
 • d. Chức năng bên trong (nội bộ); Chức năng bên ngoài

Câu hỏi 3: Chức năng tác động của bộ máy hành chính lên các đối tượng bên ngoài bộ máy hành chính để duy trì trật tự trong xã hội hay đảm bảo các dịch vụ công phục vụ sự phát triển của xã hội thuộc chức năng nào sau đây?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Chức năng bên trong (nội bộ)
 • b. Chức năng trung gian
 • c. Chức năng bên trong và chức năng bên ngoài
 • d. Chức năng bên ngoài

Câu hỏi 4: Có mấy nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước cơ bản?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. 3 nguyên tắc
 • b. 6 nguyên tắc
 • c. 5 nguyên tắc
 • d. 4 nguyên tắc

Câu hỏi 5: Để kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và quản lý nhà nước theo lãnh thổ có hiệu quả thì phải đảm bảo những nguyên tắc nào dưới đây?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Phân định trách nhiệm; Bảo đảm hiệu quả công việc
 • b) Bao gồm các nội dung nêu trên
 • c. Thống nhất mục tiêu; Tuân thủ quy định pháp luật
 • d. Hợp tác toàn diện, chia sẻ thông tin

Câu hỏi 6: Đối tượng quản lý của hành chính nhà nước là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Những hành vi diễn ra hàng ngày của các tổ chức trong xã hội
 • b. Những hành vi diễn ra hàng ngày của công dân trong xã hội
 • c. Những hành vi diễn ra hàng ngày của công dân và các tổ chức trong xã hội
 • d. Những hành vi diễn ra hàng ngày của các tập thể

Câu hỏi 7: Hình thức quản lý trong đó sự tác động của Nhà nước đến hoạt động của từng ngành, nhằm định hướng hoạt động của ngành đến mục tiêu đã định là hình thức quản lý nhà nước nào dưới đây?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Quản lý Nhà nước theo địa phương
 • b. Quản lý Nhà nước theo lãnh thổ
 • c. Quản lý Nhà nước theo khu vực
 • d. Quản lý Nhà nước theo ngành

Câu hỏi 8: Khi đánh giá chính sách công, chúng ta thường tập trung vào những nội dung nào?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Đầu vào; Đầu ra; Hiệu lực; Hiệu quả; Quá trình
 • b. Quá trình; Quá hạn
 • c. Đầu vào; Đầu ra
 • d. Hiệu lực; Hiệu quả

Câu số 9: Quản lý nhà nước được hiểu là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Hoạt động dựa trên cơ sở lợi ích của mỗi thành viên tham gia
 • b. Hoạt động của các tổ chức xã hội thực thi quyền lực của mình
 • c. Hoạt động của các cá nhân thực hiện nghĩa vụ liên quan
 • d. Hoạt động của các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước

Câu hỏi 10: Quyền lực nhà nước hiện nay ở mọi quốc gia trong quá trình thực thi đều được chia thành những bộ phận cơ bản nào?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. 
 • b. Tư pháp, Hành pháp
 • c. Lập pháp, Hành pháp
 • d. Lập pháp, Tư pháp

Bài viết trên đã cung cấp thông tin về câu hỏi và đáp án nội dung chuyên đề 1 thi nâng hạng chức danh giáo viên: Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước.

Hy vọng tài liệu tham khảo trên sẽ giúp cho các thầy cô tiết kiệm thời gian, công sức và đạt kết quả tốt trong thi nâng hạng giáo viên.

Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 13.259
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đinh Thanh Hoa
  Đinh Thanh Hoa

  Bổ ích

  Thích Phản hồi 24/06/22
  • Mediterranean sea
   Mediterranean sea

   Còn nốt chuyên đề 2 ad cập nhật đi nhé

   Thích Phản hồi 24/06/22
  • Minh Ngọc
   Minh Ngọc

   Thanhks ad

   Thích Phản hồi 24/06/22