Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 10

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 10. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Muốn được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải vượt qua các cuộc thi nâng hạng chức danh.

Bài viết dưới đây là đáp án câu hỏi trắc nghiệm thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 10 đã được HoaTieu.vn sưu tầm và giới thiệu đến thầy cô. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9
Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9

Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường trung học cơ sở.

Lưu ý: Câu hỏi và đáp án trong đề thi của thầy cô có thể được sắp xếp theo thứ tự khác với nội dung bài viết dưới đây.

Câu hỏi 1

Để phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, nhà trường cần:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Nhà trường cần tổ chức tư vấn, hỗ trợ các gia đình trong công tác giáo
 • dục.
 • b. Tạo điều kiện cho cha mẹ có cơ hội tiếp cận với các quan điểm, phương pháp giáo dục hiện đại.
 • c. Tổ chức các hoạt động nhằm huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh để phát triển nhà trường.
 • d. Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Câu hỏi 2

Tạo ra phong trào học tập sâu rộng theo nhiều hình thức; Vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, tạo môi trường giáo dục tốt lành, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục là một:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Quan điểm chỉ đạo về công tác XHHGD.
 • b. Biện pháp thực hiện công tác XHHGD,
 • c. Nội dung công tác XHHGD.
 • d. Mục tiêu của công tác XHHGD.

Câu hỏi 3

Mục đích của xã hội hóa giáo dục là: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia phát triển giáo dục, tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học thường xuyên để nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.
 • b. Nhằm khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội và mọi người tham gia phát triển giáo dục, có cơ hội được học thường xuyên, học suốt đời; tiến tới một xã hội học tập. 
 • c. Nhằm tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt đời; tiến tới một xã hội học tập.
 • d. Nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia phát triển giáo dục.

Câu hỏi 4

Theo anh chị, điều quan trọng nhất trong việc xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Thúc đẩy động lực làm việc cùng nhau và vì lợi ích tập thể.
 • b. Chia sẻ và hợp tác cùng nhau.
 • c. Hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần.
 • d. Chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng lẫn nhau.

Câu hỏi 5

Ngày 9/1/2013 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định 89/QĐ-TTg về Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 với các quan điểm chỉ đạo nào?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Xây dựng một hệ thống giáo dục, trong đó có sự liên kết, gắn bó giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên, tạo nên những thiết chế giáo dục giúp người dân học tập suốt đời.
 • b. Mỗi người dân đều có nhiệm vụ học tập suốt đời, Các cơ quan nhà nước, các lực lượng KTXH,... cùng mọi gia đình, đều có trách nhiệm cung ứng các cơ hội học tập, Xây dựng một hệ thống giáo dục, tạo nên những thiết chế giáo dục giúp người dân học tập suốt đời. 
 • c. Các cơ quan nhà nước, các lực lượng kinh tế xã hội, các đơn vị quân đội và công an cùng mọi gia đình, đều có trách nhiệm cung ứng các cơ hội học tập và tạo điều kiện để ai cũng được học và học suốt đời.
 • d. Mỗi người dân đều có nhiệm vụ học tập suốt đời để trở thành công dân tốt, có nghề và lao động năng suất cao.

Câu hỏi 6

biệt có ý nghĩa với sự phát triển nhà trường và học sinh?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương.
 • b. Quan hệ phối hợp và trách nhiệm giải trình của nhà trường với cha mẹ học sinh. 
 • c. Mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác.
 • d. Mối quan hệ với cộng đồng địa phương.

Câu hỏi 7 Đâu là điều cốt lõi nào tạo nên nhà trường có môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường thân thiện.
 • b. Bầu không khí tâm lý thân thiện, cởi mở và đoàn kết.
 • c. Sự rèn luyện nhân cách cá nhân thầy cô giáo với những phẩm chất tốt đẹp.
 • d. Các nguyên tắc ứng xử tốt đẹp đã trở thành chuẩn mực.

Câu hỏi 8

Các nguyên tắc huy động nguồn lực phát triển nhà trường phổ thông: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Tuân thủ pháp luật và thông lệ xã hội; Hiệu lực- Hiệu quả - Tiết kiệm. Không ngừng hoàn thiện.
 • b. Tuân thủ pháp luật và thông lệ xã hội; Tập trung dân chủ; Kết hợp hài hòa các lợi ích.
 • c. Không ngừng hoàn thiện; Tập trung dân chủ; Kết hợp hài hòa các lợi ích; Hiệu lực - Hiệu quả - Tiết kiệm.
 • d. Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội Tập trung, dân chủ; kết hợp hài hoà các lợi ích; Không ngừng hoàn thiện; Hiệu lực - Hiệu quả - Tiết kiệm.

Câu hỏi 9

Cốt lõi của xây dựng xã hội học tập là?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Số đông học tập.
 • b. Người người học, nhà nhà học.
 • c. Học liên tục.
 • d. Học tập suốt đời.

.........................

Trên đây là đáp án trắc nghiệm câu hỏi về chức danh nghề nghiệp trung học cơ sở hạng 2 chuyên đề 10. Có rất nhiều câu hỏi chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 10 vẫn chưa có trong nội dung của bài viết và đang được HoaTieu.vn tiếp tục cập nhật.

Mời các bạn tham khảo thêm các đáp án trắc nghiệm chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 4.006
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Tiến Anh
  Lê Tiến Anh

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 23/06/22
  • Jenifer Hoang
   Jenifer Hoang

   Mong ad nhanh cập nhật nốt các câu hỏi và đáp án

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Cự Giải
    Cự Giải

    Đáp án chuẩn

    Thích Phản hồi 23/06/22