Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 9

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 9 đã được HoaTieu.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này. Mong rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức để thi nâng hạng đạt thành tích cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường trung học cơ sở

Lưu ý: Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm có thể xáo trộn vị trí so với đề thi của thầy cô.

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9

Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9
Đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên đề 9

Câu hỏi 1

Quy trình tổ chuyên môn thực hiện một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo thứ tự là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Phát hiện thực trạng; triển khai nghiên cứu; xác định vấn đề nghiên cứu; báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả; nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn. 
 • b. Phát hiện thực trạng; xác định vấn đề nghiên cứu; triển khai nghiên cứu; báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả; nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn.
 • c. Xác định vấn đề nghiên cứu, phát hiện thực trạng; triển khai nghiên cứu; nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn; báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả.
 • d. Xác định vấn đề nghiên cứu, phát hiện thực trạng; triển khai nghiên cứu; báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả; nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn

Câu hỏi 2 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chu trình bao gồm:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Suy nghĩ, thử nghiệm, kiểm chứng tiếp diễn không ngừng về các vấn đề trong lớp học hoặc trường học.
 • b. Liên tục quan sát, tìm hiểu các vấn đề trong lớp học hoặc trường học.
 • c. Liên tục phát hiện những vấn đề mới trong dạy và học và nhân rộng những vấn đề ấy.
 • d. Quan sát thấy có các vấn đề trong lớp học hoặc trường học và có biện pháp giải quyết.

Câu hỏi 3

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. 
 • b. Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa.
 • c. Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong quản lí giáo dục.
 • d. Một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm cải thiện hiện trạng trong dạy và học.

Câu hỏi 4

Công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, bồi dưỡng giáo viên tại trường và tập huấn giáo viên gồm những nội dung nào? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý, tập huấn, báo cáo chuyên đề. 
 • b. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp.
 • c. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học.
 • d. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua tập huấn, báo cáo chuyên đề.

Câu hỏi 5

Nội dung nào sau đây không phải là hình thức tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Viết báo cáo và tham dự các chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường)
 • b. Tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm).
 • c. Tổ chức tập huấn (đối với cấp cụm).
 • d. Tổ chức tập huấn tại các cơ sở giáo dục.

Câu hỏi 6

Khi đặt tên cho một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tên đề tài phải thể hiện được:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Mục tiêu đề tài, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, biện pháp tác động 
 • b. Mục tiêu đề tài, đối tượng nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu, biện pháp tác động.
 • c. Mục tiêu đề tài, đối tượng nghiên cứu, người nghiên cứu, biện pháp tác động.
 • d. Mục tiêu đề tài, đối tượng nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, biện pháp tác động.

Câu hỏi 7

Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, bồi dưỡng giáo viên tại trường và tập huấn giáo viên, cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp và tập huấn, báo cáo chuyên đề, theo quy trình sau:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 3: Thảo | luận chung. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường.
 • b. Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 2: Tổ chức triển khai. Bước 3: Thảo luận chung. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường. 
 • c. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Thảo luận chung. Bước 3: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường.
 • d. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 3: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường. Bước 4: Thảo luận chung

Câu hỏi 8

Khi tổ chức dạy minh họa và dự giờ, việc dự giờ tập trung vào: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Nội dung, các phương pháp, kỹ thuật dạy học, hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh. 
 • b. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, việc ghi bảng của giáo viên và ghi bài của học sinh.
 • c. Nội dung bài học, các phương pháp và kỹ thuật dạy học, việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.
 • d. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh

Câu hỏi 9

Khi lựa chọn chủ đề NCKH cần chú ý:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Mang tính phổ biến, điển hình ở trường THCS; không có tính ứng dụng
 • b. Nội dung bắt nguồn từ vấn đề khó, mới; không cần bám sát định hướng đổi mới PPHD và kiểm tra đánh giá hiện nay, có tính ứng dụng, khả thi
 • c. Mang tính phổ biến, điển hình ở trường THCS; có tính ứng dụng, khả thi; không cần bám sát định hướng đổi mới PPHD và kiểm tra đánh giá hiện nay
 • d. Nội dung bắt nguồn từ vấn đề khó, mới; bám sát định hướng đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá hiện nay; mang tính phổ biến, điển hình ở trường THCS; có tính ứng dụng, khả thi

Câu hỏi 10

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là hoạt động dành cho:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Những nhà nghiên cứu và giáo viên trực tiếp đứng lớp.
 • b. Những nhà nghiên cứu, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
 • c. Những nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục.
 • d. Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Trên đây là câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 9. Các đáp án chuyên đề còn lại đang được HoaTieu.vn tiếp tục cập nhật.

Hy vọng đây sẽ là những tài liệu tham khảo thi hữu ích cho quý thầy cô, giúp cho thầy cô đạt kết quả cao trong thi nâng hạng giáo viên. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy để lại thắc mắc tại phần bình luận, HoaTieu.vn sẽ giải đáp cho bạn nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo thêm các đáp án trắc nghiệm chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
3 4.068
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoa Trịnh
  Hoa Trịnh

  Ôn thế này thì dễ nhớ hơn

  Thích Phản hồi 23/06/22
  • Hà Thanh Hiền
   Hà Thanh Hiền

   thanks ad nha

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Cô bé bướng bỉnh
    Cô bé bướng bỉnh

    Bổ ích

    Thích Phản hồi 23/06/22