Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 6

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 6.

Nhằm giúp thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức, HoaTieu.vn đã sưu tầm và cập nhật đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 chuyên đề 6. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô trong kỳ thi nâng hạng giáo viên.

Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2.

Lưu ý: Thứ tự câu hỏi và đáp án tham khảo trong bài có thể sẽ được xáo trộn và không giống với đề thi các thầy cô.

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 6

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 6
Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 6

Câu hỏi 1

Theo Thông tư 28/2018 ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mệnh đề nào sau đây không phải là mục đích của Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thống? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.
 • b. Làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
 • c. Làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
 • d. Làm căn cứ để Hiệu trưởng đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Câu hỏi 2

Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (ban hành kèm Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các phẩm chất của học sinh phổ thông là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Yêu nước, chăm học, trung thực, trách nhiệm
 • b. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực
 • c. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
 • d. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, thật thà, trách nhiệm

Câu hỏi 3

Mệnh đề nào sau đây SAI: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Dạy học phát triển năng lực là dạy học phát huy tính chủ động, tích cực và tiềm năng vốn có của mỗi người học
 • b. Trong dạy học phát triển năng lực, giáo viên đóng vai trò trung tâm
 • c. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên bao gồm: năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực phát triển bản thân và giá trị nghề nghiệp
 • d. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên được phát triển thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu,...

Câu hỏi 4

Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (ban hành kèm Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đặc điểm nào sau đây không thuộc khái niệm năng lực: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Sự tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và hứng thú, niềm tin,...
 • b. Sự kết hợp giữa tố chất sẵn có với quá trình học tập, rèn luyện
 • c. Hình thành, phát triển qua hoạt động, thể hiện ở hiệu quả của hành động
 • d. Sự tổng hợp giữa kiến thức và kỹ năng

Câu hỏi 5

Mệnh đề nào sau đây SAI: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Trong chương trình GDPT mới (2018), các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội là môn học tích hợp.
 • b. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên làm gia tăng sự thích ứng nghề nghiệp của giáo viên.
 • c. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên có ảnh hưởng tích cực/hiệu quả đến việc hình thành, phát triển hoạt động học và tự giáo dục của học sinh
 • d. Mục tiêu của chương trình GDPT mới (2018) nhấn mạnh yêu cầu phát triển năng lực, chú ý phát huy tiềm năng vốn có của mỗi HS, chú ý phát triển cả con người xã hội và con người cá nhân.

Câu hỏi 6

Theo thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2015 về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập thì tiêu chuẩn nào không phải là của giáo viên THCS hạng II? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ NVSP đối với giáo viên THCS.
 • b. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.
 • c. Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên
 • d. Có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí yêu cầu tiếng dân tộc.

Câu hỏi 7

Theo Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có bao nhiêu tiêu chuẩn và bao nhiêu tiêu chí? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. 5 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí
 • b. 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí
 • c. 6 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí
 • d. 6 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí

Câu hỏi 8

Theo Thông tư 28/2018 ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gi: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Là tư tưởng, đạo đức, lối sống của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.
 • b. Là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • c. Là tiêu chí để đánh giá khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ của giáo viên
 • d. Là yêu cầu về phần chất, năng lực ở từng lĩnh vực của giáo viên.

Câu hỏi 9

Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (ban hành kèm Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các năng lực chung của học sinh phổ thông là: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo
 • b. Tự chủ và tự học, giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo
 • c. Tự chủ và tự học, giao tiếp, sáng tạo
 • d. Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề

Câu hỏi 10

Mệnh đề nào sau đây SAI: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Các hoạt động học tập của học sinh trong chương trình GDPT mới (2018) bao gồm: Hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành trong và ngoài nhà trường.
 • b. Chương trình GDPT mới (2018) bao gồm chương trình phổ thông tổng thể và chương trình môn học.
 • c. Chương trình GDPT mới (2018) có 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (tiểu học và THCS) và Giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT).
 • d. Thủ tướng Chính phủ là người ký ban hành Chương trình GDPT mới (2018).

Tóm tắt nội dung chuyên đề 6: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về năng lực, đạo dức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở ở thế kỉ XXI; Xây dựng biện pháp phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường trung học cơ sở.

Các câu hỏi trắc nghiệm thuộc nội dung chuyên đề chức danh nghề nghiệp giáo viên còn lại đang được HoaTieu tiếp tục cập nhật, quý thầy cô nhớ theo dõi thường xuyên để nhận được tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mới nhất.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lai ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu.vn sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 4.970
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Cô bé bướng bỉnh
  Cô bé bướng bỉnh

  Bổ ích

  Thích Phản hồi 23/06/22
  • Hạt đậu nhỏ
   Hạt đậu nhỏ

   Cám ơn ad đã cập nhật đáp án

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Bùi Văn Hòa
    Bùi Văn Hòa

    Nhanh ra hết các chuyên đề đi ad

    Thích Phản hồi 23/06/22