Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 3

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 3 đã được HoaTieu.vn sưu tầm và cập nhật tại bài viết dưới đây. Quý thầy cô có thể tham khảo để có thêm tư liệu ôn tập cho thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Tất cả câu hỏi đều đã có đáp án sẽ giúp cho thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình học tập và ôn thi.

Chuyên đề 3: Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lưu ý: Câu hỏi và các đáp án trong bài viết có thể thay đổi vị trí so với đề của các thầy cô.

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 3

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 3
Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 3

Câu hỏi 1

Việc ban hành điều lệ, quy chế trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học... do cơ quan nào thực hiện?

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • b. Các địa phương
 • c. Các cơ quan ngang bộ
 • d. Sở Giáo dục và Đào tạo

Câu hỏi 2

Quan điểm: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học” được nêu lên trong văn bản nào sau đây:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
 • b. Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI)
 • c. Nghị quyết số 19-NQ/TW (Khóa XII)
 • d. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

Câu hỏi 3

Cơ quan nào có nhiệm vụ và quyền hạn trình Chính phủ các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Các cá nhân liên quan
 • b. Không có cơ quan nào
 • c. Các cơ quan liên quan
 • d. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu hỏi 4

Hoạch định chính sách, ban hành các văn bản pháp quy cho hoạt động giáo dục và đào tạo; tổ chức bộ máy quản lý nhà nhước về giáo dục; huy động và quản lý các nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra... Những vấn đề này thuộc:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Tinh thần quản lý nhà nước về giáo dục
 • b. Mục tiêu quản lý nhà nước về giáo dục
 • c. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục
 • d. Phương châm quản lý nhà nước về giáo dục

Câu hỏi 5

Đâu là nguyên tắc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Bảo đảm được lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • b. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục
 • c. Bảo đảm phát huy tính đa dạng trong triển khai các chương trình, kế hoạch giáo dục
 • d. Bảo đảm cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục

Câu hỏi 6

Bản chất của quản lý nhà nước về giáo dục là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Bao gồm các nội dung nêu trên.
 • b. Cam kết quyết tâm về mặt chính sách và thực hiện chính sách của Chính phủ.
 • c. Cam kết baoe đảm sự bình đẳng đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục.
 • d. Cam kết sự tham gia của các lực lượng xã hội. Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và nhân dân.

Câu hỏi 7

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang triển khai thực hiện chính sách phát triển giáo dục nào dưới đây:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục
 • b. Chính sách phổ cập giáo dục; Chính sách chất lượng
 • c. Chính sách xã hội hóa giáo dục
 • d. Bao gồm các nội dung nêu trên

Câu hỏi 8

Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tự cách và trách nhiệm công dân. Đây là mục tiêu của:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Giáo dục tiểu học
 • b. Giáo dục phổ thông 
 • c. Giáo dục mầm non
 • d. Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

Câu hỏi 9

Chọn phương án trả lời đúng:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Bộ Giáo dục và Đào tạo không chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục
 • b. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục
 • c. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tham mưu chứ không chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục
 • d. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục

Câu hỏi 10

Thực hiện dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế của các nhà trường, địa phương Nội dung này đề cập đến:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Chương trình quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
 • b. Quan điểm quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
 • c. Kế hoạch quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
 • d. Các giai đoạn quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Trên đây là câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 3, hy vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô có thêm tài liệu hữu ích khi ôn tập để thi thăng hạng giáo viên.

Các đáp án trắc nghiệm chuyên đề còn lại đang được HoaTieu.vn cập nhật nhanh nhất có thể. hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin mới nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 6.730
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lanh Lảnh Lót
  Lanh Lảnh Lót

  Nhanh ra thêm đi ạ

  Thích Phản hồi 23/06/22
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Bổ ích

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Cô bé bướng bỉnh
    Cô bé bướng bỉnh

    Hữu ích

    Thích Phản hồi 23/06/22