Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em?

Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em? Trẻ em là đối tượng yếu thế trong xã hội được pháp luật ưu tiên bản vệ. Trẻ em được pháp luật bảo vệ riêng trong Luật trẻ em 2016. Dưới đây hoatieu.vn tìm hiểu về những tổ chức đại diện cho nguyện vọng và tiếng nói của trẻ em.

1. Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em?

Trong khoản 1 điều 77 Luật trẻ em 2016 quy định như sau:

Điều 77. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

1. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Như vậy Tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em là Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Bởi Đoàn thanh niên là tổ chức quan trọng trong giáo giục thanh thiếu niên ở độ tuổi trẻ em, bên cạnh đó Đoàn thanh niên còn là lực lượng dẫn dắt thiếu nhi phát triển. Nên đây được coi là tổ chức đại diện nói nên quyền lợi của trẻ em.

Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em?
Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em?

2. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện những nhiệm vụ gì với trẻ em?

Quy định tại khoản 2 điều 77 Luật trẻ em là:

2. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em;

c) Chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;

d) Theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em;

e) Hằng năm, báo cáo Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

Như vậy có thể thấy lực lượng của Đoàn thanh niên là trẻ em nên việc lắng nghe ý kiến của trẻ em là cần thiết và sát sao nhất.

3. Quy định đảm bảo cho quyền trẻ em tham gia những vấn đề của mình

Pháp luật cũng quy định cụ thể đảm bảo cho những trẻ em được tham gia góp ý kiến vào vấn đề của mình theo Luật trẻ em 2016 tại điều 78 như sau:

Điều 78. Bảo đảm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em

1. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em quy định tại Điều 74 của Luật này và bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin các vấn đề về trẻ em và các vấn đề trẻ em quan tâm với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp;

c) Khuyến khích sự tham gia của trẻ em; không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng;

d) Bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em;

đ) Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực.

2. Hằng năm, Hội đồng nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm.

3. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.

Đảm bảo quyền của trẻ em là trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình, tổ chức, cơ quan của nhà nước. Việc lắng nghe ý kiến của trẻ em phải thực hiện đảm bảo cho trẻ em có môi trường an toàn, bình đẳng, thân thiện.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tổ chức nào đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo